De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Waardebepaling van een onderneming

Verwante presentaties


Presentatie over: "Waardebepaling van een onderneming"— Transcript van de presentatie:

1 Waardebepaling van een onderneming

2 Inhoud Waarom waarderen Wat waarderen Waarde versus prijs
Basisprincipes waarderen Waarderingsmethodes

3 Redenen om de waarde te gaan bepalen
Inbreng in een vennootschap / holding Uittrede vennoot Overlaten bedrijf aan enkele of 1 van de kinderen Nalatenschap, echtscheiding… Verkopen aan een derde

4 Wat waarderen Eenmanszaak Vrijberoep Vennootschap : aandelen
Vennootschap : activa Vennootschap : netto-actief Immatrieel actief : goodwill

5 Financiële waardebepaling van ondernemingen.
Waarde = subjectief gegeven Waarderen = subjectieve gegevens rationeel toetsen Prijs = resultaat van onderhandelingen Prijs wordt bepaald door vraag en aanbod Prijs = ‘wat de zot er voor geeft’

6 Resultaat hangt af van verschillende interne
en externe factoren. Elke waardebepaling is bijgevolg een theoretische benadering die dient als leidraad bij de onderhandelingen over de verkoop van een onderneming.

7 Sterk beïnvloedende factoren
Zijn er verschillende mogelijke overnemers Komt de vraag van de overnemer of overlater om het bedrijf over te dragen Interne overname (familie, personeelslid) Externe overname Engagement gevraagd aan de overlater

8 Waarde versus prijs Verkoper Koper Maximaal verwachte bedrag
Maximaal vooropgestelde waarde Minimaal geëiste waarde Onder-handelings- marge Minimaal veronderstelde waarde

9 Waarde correctie aandelen
Deelnemings % Karakteristieken Af-/opwaardering 10% % Gewone minderheid - 30% 25% % Blokkeringsminderheid - 20% = 50% 0% 50% % Eenvoudige meerderheid + 10% 75% % Blokkeringsmaarderheid + 5% = 100% Volle eigenaar

10 Universele waarderingsmethodes
Bestaan niet!! Meer dan 30 methodes om een waarde te bepalen Meestal een combinatie of een gemiddelde van verschillende methodes

11 De drie meest gebruikte methodes
De methode van het gecorrigeerde netto actief (eigendomsprincippe) De rendementswaardebepaling.   (continuïteitsprincipe) Marktgerichte benadering (boekhouders,verzekeringen,…)

12 De onzekerheid van de koper
De kandidaat-koper zoekt een houvast tijdens de onderhandelingen. Wat krijgt hij voor de prijs die hij betaalt? Concreet koopt hij het gecorrigeerd netto actief van de onderneming: Eigen middelen (correctie meerwaarden) Controle van waarde door expertises Eigen middelen zie jaarrekening Daarom is het gecorrigeerd netto actief een belangrijk element van houvast.

13 Gecorrigeerd netto actief
activa (volgens de handelswaarde) – opeisbare schulden (inclusief de reële voorzieningen) + de fiscale aanpassingen.  

14 We vertrekken van de netto activa zoals die voorkomen in de
balans van de onderneming: Eigenvermogen Activa aan werkelijke waarde. (meerwaarde of minwaarde) Meerwaarde belast aan 34%. Die fiscale latentie maakt deel uit van de onderhandelingen: is ze voor rekening van de koper, de verkoper, of wordt een verdeelsleutel overeengekomen? passiefzijde voldoende voorzieningen? (grote herstellingen, verschuldigde belastingen, lopende rechtsgedingen,…) Op basis van al die correcties, wordt het gecorrigeerd netto actief bepaald.

15 Opmerking geven bij : Terreinen en ook bij Handelsvorderingen

16

17 Stel dat het gebouw met terrein een huidige waarde heeft van 750
Stel dat het gebouw met terrein een huidige waarde heeft van euro. Dan is dit een meerwaarde van euro. De meerwaardebelasting is dan euro. Dit wil zeggen dat de vennootschap een euro meer waar is dan in de boeken staat. Er zitten ook dubieuze debiteuren in voor dit is ook een waardevermindering van na belasting

18 Gecorrigeerd netto actief
Eigen vermogen + meerwaarde gebouw - belasting – minwaarde debiteuren 6.600 Gecorrigeerd netto actief = euro

19 Wat verkoopt u aan de koper
Het bedrijf opbouwen tot de situatie van dit ogenblik heeft u veel moeite gekost. U hebt uw hart, ziel en veel tijd in het bedrijf geïnvesteerd. Als u het bedrijf zou bijhouden zou u er nog wat aan kunnen verdienen. U verkoopt een belegging of mooie investering aan de overnemer en je kan hem laten zien wat ze voor hem zal Opbrengen.

20 De methode van de rendementswaardebepaling
In de jaren ’80 gebruikte men veel : cashflow x CF-multiplicator (4 tot 5) = Eigen Vermogen op basis van CF Jaren ’90 is er dan een ‘hype’ geweest en heeft men deze bedragen enorm opgedreven. Vandaag gebruikt men geregeld: EBITDA x multiplicator – Netto Financiële schuldenlast = waarde aandelen

21 EBIT: ‘Earnings Before Interests and Taxes’, Resultaat van bedrijfsactiviteiten
EBITDA: ‘Earnings Before Interests, Taxes, Depreciations and Amortizations’, Bedrijfskasstroom : resultaat van bedrijfsactiviteiten vermeerderd met afschrijvingen en waardeverminderingen

22

23 EBITDA x (4-6) – Netto schuldenlast = Waarde (schulden – beleggingen)
De multiplicator is afhankelijke van verschillende factoren: naam en faam van het bedrijf, locatie, economische situatie, klanten, de sector, …

24 Klopt dit ? Waarde van dit bedrijf:
Gecorrigeerd netto actief = euro Rendementswaarde bepaling = euro Laten we stellen dat we tot ongeveer een waarde van euro komen na onderhandeling voor de aandelen. De financiering hiervan?

25 Eigen gelden zaakvoerders blijven in loondienst
Uitkering dividenden aan 25% RV Winst (mogelijk met Cashflow?) – 25% RV = euro Opbrengst van 14% Terugverdien tijd = ruim 7 jaar

26 Via lening privé als nieuwe zaakvoerders
3 nieuwe zaakvoerders in vennootschap à 33% Per zaakvoerder Loon euro/jaar = Netto euro/maand Lening euro 7 jaar = euro/maand (kostprijs lening op 7 jaar) Mogelijk dividend euro/jaar is euro/maand Rest = – = euro/maand Dit de eerste 7 jaren, later zal dit een euro worden TOTALE KOST OVERNAME euro

27 Voorwaarden bij een overname
Overnemer: Begeleiding van overlater Duurtijd Bezoldigd/onbezoldigdverlies pensioen Uitbetaling van de prijs in delen. Voorschot – afrekening welke basis/termijn Concurrentiebeding (ook naar kinderen,…)

28 Voorwaarden bij een overname
Overlater Kunnen blijven werken in de zaak Kinderen in de zaak Overnemen sociaal passief

29 Verkoop aandelen versus activa
Verkoop van aandelen is onbelast! Is niet afschrijfbaar voor overnemer! Verkoop activa belast in vennootschap! Vereffeningsmeerwaarde 10%! Afschrijfbaar voor overnemer!

30 Verschil in prijs Uiteraard is het overlaten onder de vorm van aandelen steeds aan een lagere prijs dan het verkopen van activa en goodwill. De belasting dat u niet moet betalen als overlater van aandelen heeft tot gevolg dat de overnemer ook niets kan afschrijven. Bij verkoop activa en liquidatie vennootschap betaalt u 34% vennootschapsbelasting en 10% meerwaarde belasting als overlater.

31 Verkoop prijs aandelen 500.000 euro
Netto ontvangst euro. Verkoop activa, goodwill en vereffening gebouw voorraden klanten beleggingen goodwill totaal - belasting (weerw geb + GW a 34%) - schulden - meerw. belast vereffening (10%) Netto Saldo

32 Rekening van de koper Investering 950.000 euro
Belasting besparing (afschrijvingen) euro Kostprijs euro MAAR: Mogelijkheden om gebouwen in waarborg te geven. Niet mogelijk bij overname aandelen!!

33 Vennootschap klaarmaken voor verkoop/ontbinding
Overname via aandelen Correcte weergave van cijfers in de boekhouding (voldoende winsten) hogere overname prijs Verkoop activa Onttrekken van gelden uit vennootschap naar privé (groepsverzekeringen, dividenden). Mogelijke kosten op vennootschap schuiven. (aankoop wagen + afschrijven,…) Laten bestaan van de vennootschap? (pensioen)

34 Besluit Geen eenvoudige oefening Verschillende beïnvloedende factoren
Zoeken naar aanvaardbare prijs Verschil verkoop activa/aandelen Voor elk bedrijf anders Klaarmaken voor verkoop


Download ppt "Waardebepaling van een onderneming"

Verwante presentaties


Ads door Google