De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Voor aanvang college afwisselend slides 1, 2, 3, 4, 5 , 6, 7, 8, 9, heen en terug zien via enter / backspace.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Voor aanvang college afwisselend slides 1, 2, 3, 4, 5 , 6, 7, 8, 9, heen en terug zien via enter / backspace."— Transcript van de presentatie:

1 Voor aanvang college afwisselend slides 1, 2, 3, 4, 5 , 6, 7, 8, 9, heen en terug zien via enter / backspace

2 Voor aanvang college afwisselend slides 1, 2, 3, 4, 5 , 6, 7, 8, 9, heen en terug zien via enter / backspace

3 Voor aanvang college afwisselend slides 1, 2, 3, 4, 5 , 6, 7, 8, 9, heen en terug zien via enter / backspace

4 Voor aanvang college afwisselend slides 1, 2, 3, 4, 5 , 6, 7, 8, 9, heen en terug zien via enter / backspace

5 Voor het college begint laat je afwisselend slides 1, 2, 3, 4, 5 , 6, 7, 8, 9, heen en terug zien via enter / backspace

6 Voor het college begint laat je afwisselend slides 1, 2, 3, 4, 5 , 6, 7, 8, 9, heen en terug zien via enter / backspace

7 Voor het college begint laat je afwisselend slides 1, 2, 3, 4, 5 , 6, 7, 8, 9, heen en terug zien via enter / backspace

8 Voor het college begint laat je afwisselend slides 1, 2, 3, 4, 5 , 6, 7, 8, 9, heen en terug zien via enter / backspace

9 Bibliografische informatie zoeken wetenschappelijke literatuur vinden
Universiteitsbibliotheek Jeroen Delbeke / Wies Limpens 12 – 15 juni blok 1.6 Voor het college begint laat je afwisselend slides 1, 2, 3, 4, 5 , 6, 7, 8, 9, heen en terug zien via enter / backspace

10 an answerable question
Population.... Intervention.... Comparison.... Outcome.... Study design.... Welkom allemaal. Dit is waar jullie vandaag mee naar hier zijn gekomen, iedere groep heeft een eigen vraag geformuleerd over de effectiviteit van een bepaalde gezondheidsinterventie. Een te beantwoorden vraag is een helder geformuleerde vraagstelling met heel specifiek de populatie, interventie, vergelijking, uitkomstmaat en onderzoeksontwerp omschreven. Deze week gaan jullie op zoek naar wetenschappelijke literatuur met bovengenoemde concepten als ingredienten van je zoekacties.

11 Bibliografische Informatie
Wat is een bibliografie? Opbouwstructuur van een bibliografie Bibliografiespecifieke tools (fulltext) Literatuur toegang Belangrijkste doel van de practica deze week is wegwijs te worden in elektronische bibliografieen. Nieuwe kennis, nieuwe onderzoeksbevindingen, daar worden artikelen over geschreven en gepubliceerd. Wat is eenbibliografie? Hoe is deze opgebouwd en hoe kom ik aan de artikelen?

12 schatgraven We gaan leren schatgraven

13 literatuurdatabase zoekmachine
informatie cyclus literatuur verzamelen / lezen onderzoek / experiment zoeken schrijven ACTIVITEITEN manuscript/ paper/artikel literatuurdatabase zoekmachine De cyclus die je hier ziet geldt voor manuscripten die via een uitgever gepubliceerd worden. Veel informatie wordt op dit moment zonder tussenkomst van een uitgever op het web gepubliceerd en valt dus buiten deze cyclus. Voordeel van publiceren via een uitgever is, dat de kans groter is dat je artikel door vakgenoten gelezen wordt en je dus bekendheid krijgt. En een uitgever zorgt voor een kwaliteitsstempel door peer review. Voorbeeld van een literatuurdatabase ofwel een bibliografische bestand op het gebied van gezondheid is PubMed en PsycINFO Publicaties, tijdschriftartikelen worden beschreven in bibliografische bestanden en in deze bestanden vind je de wereldwijd belangrijkste wetenschappelijke publicaties. Een artikel uit Cognitive Development (link) bestaat uit een aantal onderdelen en werd voor publicatie beoordeeld door een panel wetenschappers, die gespecialiseerd zijn in Cognitive Development. bibliografische beschrijving peer review publicatie

14 catalogus: boeken, tijdschriften, maar géén tijdschriftartikelen lokaal, op basis van praktijk verzameld niet gericht op specifiek vakgebied alleen aanwezige publicaties verwijzingen naar vindplaats in collectie: document aanwezig trefwoorden en codes Voorbeeld: UB-CATALOGUS bibliografie: vooral tijdschriftartikelen en hoofdstukken wereldwijd, op basis van kwaliteit verzameld gericht op specifiek vakgebied ongeacht de aanwezigheid van de publicatie verwijzingen naar literatuur (referenties), document niet altijd aanwezig in collectie samenvattingen en trefwoorden Voorbeeld: PUBMED Verschillen tussen Catalogi en Bibliografieen zijn het makkelijkst duidelijk te maken door de eigenschappen tegenover elkaar te stellen.

15 Elektronische bibliografie
Gestandaardiseerd format: records fields ‘links’ user interface booleaans zoeken Een elektronische bibliografie heeft een strakke database-structuur: zeer gestandaardiseerd. Elke referentie (record) is opgebouwd uit (doorzoekbare)fields. Auteursveld, samenvattingsveld, titelveld, publicatiejaarveld etc. De front-end of zoek-interface is nodig om in de grote hoeveelheid artikelverwijzingen te kunnen zoeken. Het zoeken gebeurt via een methode die van de Middelbare School bekend is: verzamelingenleer. De literatuurverwijzingen, in het Engels references, of ook wel citations genoemd, bevatten gegevens die afkomstig zijn van de publicatie zelf (auteursnamen, titels). De producent van de bibliografie voegt daarnaast gegevens toe, zoals onderwerpsaanduidingen / trefwoorden. Bovendien bepaalt de producent van de bibliografie welke literatuur, (tijdschriften, boeken of andere publicaties) in aanmerking komt om opgenomen te worden in de bibliografie. Eén bibliografie geeft dus praktisch nooit een totaaloverzicht van alle literatuur op een bepaald vakgebied.

16 literatuurdatabase zoekmachine
informatie cyclus literatuur verzamelen / lezen onderzoek / experiment zoeken schrijven ACTIVITEITEN manuscript/ paper/artikel literatuurdatabase zoekmachine Laten we nog eens terug gaan naar deze slide en het artikel als voorbeeld bekijken dat verscheen in Cognitive development bibliografische beschrijving peer review publicatie

17 Voorbeeld van een artikel van Wellman om te laten zien hoe bepaalde gegevens in een literatuurverwijzing worden weergegeven. Andere termen voor references (verwijzingen): citations, records, hits

18 Bepaalde gegevens worden uit het artikel zelf gehaald en in velden opgenomen: auteur, titel artikel, titel tijdschrift>bron, samenvatting, referenties (hier in bruin gekleurd)

19 Bepaalde gegevens (hier rood gekleurd) worden door de bestandsproducent in velden toegevoegd: document type, taal, trefwoorden en ook de UB voegt eenveld toe (in groen gekleurd): waar is dit artikel te vinden

20 zoeken in de UB collectie, in PsycInfo, in PubMed en andere bestanden
Waarom zoeken in een bibliografie: kennis nemen van nieuwe onderzoeksbevindingen, bijblijven, inlezen, literatuuronderzoek. Pub Med, PsycINFO, UB: er is overlap. Het betreft hier dus verwijzingen naar literatuur, dus geen volledige teksten van literatuur; echter deze verwijzingen zijn steeds vaker voorzien van links naar de volledige teksten van literatuur (fulltext elektronisch of hard copy in UB of elders).

21 Ga er maar eens aan staan: alle relevante tijdschriften naspeuren op artikelen die voor jouw onderwerp interessant zouden kunnen zijn. Dankzij bibliografische bestanden kun je vanaf je werkplek de inhoudsopgaven/jaargangen van tijdschriften wereldwijd inzien.

22 UB PsycInfo Medline/ PubMed informatie-bronnen 1900 Tijdschriften
2034 print tijdschriften 6459 e-journals Medline/ PubMed 5000 Tijdschriften De UB biedt een groot aantal bestanden met literatuurverwijzingen aan op diverse disciplines. Overlap toelichten tussen de verschillende bestanden en de catalogus UB: Bijvoorbeeld op het gebied van medische psychologie of neuropsychologie kun je een aantal dezelfde artikelen vinden in Medline en in PsycInfo en een deel van de literatuur is in de UB Maastricht collectie aanwezig (Randwijck of Bonnefanten). En toelichten dat heel veel tijdschriften nu elektronisch zijn, meer dan het aantal papieren tijdschriften. Tenslotte is literatuur elders aanvraagbaar via IBL informatie-bronnen

23 Hoe kom ik bij deze bestanden terecht
Hoe kom ik bij deze bestanden terecht?? De weg naar PubMed en andere informatiebestanden (ook woordenboeken!): via de librarytab in ELEUM of via UB – Homepage > vervolgens Catalogi en Informatiebestanden > informatiebestanden A – Z > selecteer geneeskunde en gezondheidswetenschappen > laat de lijst zien > laat ook de woordenboeken zien > laat PubMed zien >

24 In de lijst a-z bestanden vind je onder het I-icoontje meer informatie over het betreffende bestand. Bij een systematisch literatuuronderzoek hoort natuurlijk een gefundeerde keuze voor een bepaald bestand.

25 Jullie waarschijnlijk welbekend: het zoekscherm van de ub_catalogus

26 Online Contents, Engelse naam maar een Nederlands bestand
Online Contents, Engelse naam maar een Nederlands bestand. Dit bestand bevat naast wetenschappelijke, ook algemene, populair-wetenschappelijke en populaire tijdschriften.

27 bestanden als PsycINFO, Medline, Eric, CINAHL zien er identiek uit (maar zijn het niet). Engelstalig: zoeken m.b.v. engelse zoektermen en de Boolenaanse operatoren AND OR NOT in hoofdletters. Uitgebreide helpfunctie

28 PubMed van de National Library of Medicine: sterk klinisch, vooral Amerikaans, 5000 tijdschriften, 16 miljoen referenties. Er zijn drie belangrijke plaatsen in het openingsscherm: zoekbalk, linkerkolom en bovenkolom. Met je muis over de tools gaand kun je de betreffende functie lezen. Laat straks met een voorbeeld de tools en hun functies zien

29 Wat gebeurt als je op auteursveld van referentie in PubMed klikt
Wat gebeurt als je op auteursveld van referentie in PubMed klikt. Kies altijd ‘citation’ display vanwege de Mesh terms. Behalve wat nog niet geindexeerd is, de recent verschenen. Hoe zie je dat: ahead of print, pubmed in process

30 Wegwijzer naar de fulltext
Reden om altijd via de UB-homepage of Eleum naar PubMed te gaan! De SFX-knop laat zien waar een bepaald artikel fulltext te vinden is: elektronisch, in de UB hard copy, dan wel elders aanvraagbaar via IBL

31 En dat is waar het uiteindelijk om gaat: een stuk of 15 relevante artikelen kunnen lezen en kritisch beoordelen

32 Zoekstrategieën vrije zoekactie: zoeken in ‘alle’ velden/fields
zoekactie via trefwoorden, bijv. MeSH Database Thesaurus Er zijn 2 zoekmethoden: 1. zoeken in de vrije tekst: voordelen van snel, makkelijk en ook de meest recente artikelen die nog niet geindexeerd zijn > nadeel: afhankelijkeid van woordkeuze; zoekactie via trefwoorden m.b.v. Mesh / Thesaurus levert een definitie van en alle artikelen over een bepaald onderwerp, ongeacht terminologie van auteur. Nadeel: niet de meest recente artikelen omdat deze nog niet geindexeerd zijn (van trefwoorden voorzien) Een systematische zoekactie combineert deze twee zoekstrategieen

33 Systematisch zoeken voer Engelstalige zoekterm(en) in
bekijk gevonden referenties op trefwoorden zoek verder via trefwoorden en alternatieve zoektermen combineer via ‘history’ sets met ‘OR’, ‘AND’, ‘NOT’ en beperk eventueel via ‘limits’ bekijk de literatuurlijsten bij relevante publicaties (sneeuwbaleffect) bekijk de inhoudsopgaven bij relevante tijdschriften De verschillende bibliografische bestanden hebben hun eigen bibliografiespecifieke tools. Maar zoeken in diverse velden, combineren via de zoekgeschiedenis en inperken

34 De draad kwijt? history

35 Een ander hulpmiddel: via de ub homepage kun je terecht bij infodidact: Dit programma helpt, in een beperkt aantal stappen, bij het vinden van relevante wetenschappelijke informatie die via de UB wordt aangeboden

36 Een ander hulpmiddel: elk bestand heeft een uitgebreide help-functie
Een ander hulpmiddel: elk bestand heeft een uitgebreide help-functie. Vaak is er ook een tutorial, handleiding. Na deze slide naar de ub homepage gaan, naar catalogi en bestanden, wijzen op de online woordenboeken, pubmed openen en de verschillende tools en display-opties laten zien

37 bedankt voor jullie aandacht
En veel succes! Vragen? Opmerkingen?


Download ppt "Voor aanvang college afwisselend slides 1, 2, 3, 4, 5 , 6, 7, 8, 9, heen en terug zien via enter / backspace."

Verwante presentaties


Ads door Google