De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Bibliotheekinstructie Geschiedenis september 2012.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Bibliotheekinstructie Geschiedenis september 2012."— Transcript van de presentatie:

1 Bibliotheekinstructie Geschiedenis september 2012

2 Programma 1.Powerpoint 2.Pauze 3.Rondleiding Letterenbibliotheek 4.Rondleiding UB 5. Maken opdrachten

3 De bibliotheken van de RUG Universiteitsbibliotheek Letterenbibliotheek ›Bibliotheek Gedrags- en Maatschappijwetenschappen ›Bibliotheek Godsdienstwetenschappen ›Bibliotheek Economie en Ruimtelijke Wetenschappen ›Bibliotheek Wis- en Natuurkunde ›Centrale Medische Bibliotheek

4 De bibliotheken van de RUG Collectie 3.000.000 boeken 5000 gedrukte tijdschriften 25.000 online tijdschriften audiovisueel materiaal Zoekfaciliteiten catalogi, bibliografische databases, etc. Studiefaciliteiten Werkplekken Pc’s Draadloos netwerk

5 Huisregels 1.Mobiele telefoon 2. Eten en drinken 3. Jassen en tassen

6 Indeling in documenttypen LB A.Bibliografieën B. Woordenboeken C. Gidsen D. Seriewerken en jaarboeken E. Feestbundels, verzamelwerken, congresverslagen F. Organisatie van het vak, geschiedenis van het vak, theorie en methode G. Encyclopedische inleidingen H. Inleidende overzichtswerken, handboeken I. Registers en indexen K. Atlassen L. Bronnen M. Monografieën N. Catalogi (oeuvre catalogi, monumenteninventarissen) O. Teksten (= literaire teksten) P. Antologieën R. (teksten +) Commentaar S. Secundaire werken T. Concordanties U. Opgravingsverslagen V. Vertalingen (van literaire teksten)

7 Handboek geeft een overzicht - een synthese van de wetenschappelijke kennis over het onderwerp bevat een index om deelonderwerpen in op te zoeken bevat literatuuropgaven om verder te lezen, zo mogelijk beredeneerd er zijn handboeken in één deel en er zijn grote meerdelige standaardwerken

8 Voorbeeld handboek

9 Voorbeeld meerdelig handboek = standaardwerk

10 Voorbeeld beredeneerde literatuuropgave

11 Zoeken naar handboeken zoeken via de catalogus met trefwoord handboeken vorm ! Indien verschenen vanaf 1992 zoeken in de boeken in de open opstelling op vormletter H (Letterenbibliotheek) of vormletter D (studiezaal UB)

12 Voorbeeld van zoekactie in de catalogus

13 Naslagwerken encyclopedieën woordenboeken - biografische woordenboeken chronologieën atlassen historische atlassen

14 Naslagwerken geven een overzicht van de kennis over hun onderwerp, een synthese van de gangbare wetenschappelijke kennis

15 Zoeken naar naslagwerken via de catalogus zoeken op woordenboeken vorm, encyclopedieën vorm, atlassen vorm, historische atlassen vorm, etc. ! Indien verschenen vanaf 1992 via het kastplaatsingssysteem. In de Letterenbibliotheek hebben woordenboeken een B, encyclopedieën een G, atlassen een K

16 Monografie boek met gedetailleerde informatie over een substantieel onderwerp een wetenschappelijke monografie heeft altijd voetnoten en een literatuurlijst, maar geen beredeneerde literatuurlijst een proefschrift is een monografie met een speciale functie in de wetenschap- pelijke wereld

17 Voorbeeld monografie

18 Bundel de verzameling bijdragen van de sprekers op een congres feestbundel (= Festschrift) artikelen geschreven ter ere van een wetenschapper bundel met essays over een thema, geschreven op uitnodiging van de uitgever

19 Voorbeeld congresbundel

20 Feestbundel

21 Wetenschappelijk tijdschrift = vaktijdschrift bevat artikelen Artikelen zijn compacte wetenschappelijke bijdragen, bedoeld om belangrijke nieuwe onderzoeksresultaten op het betreffende terrein bekend te maken boekbesprekingen, soms overzichts- artikelen Overzichtsartikelen geven een overzicht van de stand van het onderzoek over een bepaald thema. Dit gebeurt door een bespreking van belangrijke recente publicaties. aankondigingen en nieuws

22 Voorbeeld vaktijdschriften Tijdschrift voor geschiedenis Bijdragen en mededelingen betreffende de geschiedenis der Nederlanden = The Low Countries Historical Review The American historical review

23 BMGN

24 Zoeken naar tijdschriften de meeste tijdschriften zijn elektronisch en de gebruiker kan ze niet vinden via de kast

25 Kranten Kranten zijn voor de historicus van belang als hulpmiddel bij het zoeken naar literatuur, maar ook als bron bevatten veel boekbesprekingen Actuele kranten vaak in elektronische vorm via LexisNexis

26 Actuele kranten en backfiles via LexisNexis

27 Historische (en actuele) kranten

28 Bron bronnen vormen het basismateriaal dat door de historicus wordt gebruikt bij het onderzoek zeer divers: van overheidsdocumenten tot beeld en geluid in druk uitgegeven bronnen

29 Voorbeeld van een bron

30 Zoeken naar uitgegeven bronnen via de catalogus zoeken op het trefwoord bronnen vorm ! Indien verschenen vanaf 1992 via kastplaatsing. In de Letterenbibliotheek hebben bronnen de vormletter L, in de UB een R.

31

32 De indeling van de geschiedeniscollectie in de LB hoofdrubriek 60 geografische aanduiding NED tijdvak 2 onderwerp 04 vormletter M volgnummer 60.NED 2.04 M15

33 Overzicht vakgebieden

34 Catalogus Demonstration

35 - bevat de collecties van 400 Nederlandse bibliotheken - bevat een database met tijdschriftartikelen Picarta

36 Catalogus Training Module

37 Libguides 1. 2. 3. 4. Demonstration

38 Vragen?

39


Download ppt "Bibliotheekinstructie Geschiedenis september 2012."

Verwante presentaties


Ads door Google