De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

ZELF HULP & KAMERADENHULP

Verwante presentaties


Presentatie over: "ZELF HULP & KAMERADENHULP"— Transcript van de presentatie:

1 ZELF HULP & KAMERADENHULP

2 KANTELEN VAN BUIK NAAR RUG
P A M N ERSOONLIJKE VEILIGHEID NOODVERVOER GREEP KANTELEN VAN BUIK NAAR RUG STABIELE ZIJLIGGING NDERMANS VEILIGHEID ARKEER DE PLAATS VAN ONGEVAL LARMEER: WIE WAT WAAR WANNEER HOE OODZAKELIJKE HULP EN EVT. NOODTRANSPORT

3

4 HET BELANG V/D VASTE VOLGORDE VAN BEHANDELEN VAN EEN SLO KUNNEN WEERGEVEN (A-B-C-D PROTOCOL)

5 P A M N Wat is er gebeurd? Heeft u pijn? Pijn in de nek? REACTIE
P A M N ERSOONLIJKE VEILIGHEID Wat is er gebeurd? Heeft u pijn? Pijn in de nek? NDERMANS VEILIGHEID REACTIE ARKEER DE PLAATS VAN ONGEVAL AANSPREKEN LARMEER: WIE WAT WAAR WANNEER HOE GEEN REACTIE Na beoordeling/ behandeling, evt nekfixatie OODZAKELIJKE HULP EN EVT. NOODTRANSPORT

6 Een slo kunnen aanspreken
Een slo kunnen aanspreken benader het slo aan de zijde van diens gezicht; spreek luid en duidelijk; geef een opdracht; spreek in beide oren.

7 Bij noodzaak het hoofd onbeweeglijk kunnen maken. NekFixaltie
Bij noodzaak het hoofd onbeweeglijk kunnen maken. NekFixaltie

8 HARTSLAG AFWEZIG DAN REANIMEREN HARTSLAG AANWEZIG DAN BEADEMEN
Chin-lift/Jaw-thrust mond reinigen, evt. hoofd achterover HOORBAAR AANWEZIG LUCHTWEG ADEMHALING AFWEZIG NIET HOORBAAR HARTSLAGCONTROLE HARTSLAG AFWEZIG DAN REANIMEREN HARTSLAG AANWEZIG DAN BEADEMEN

9 HET KUNNEN CONTROLEREN V/D ADEMHALING, de “A” (airway) in het protocol
HET KUNNEN CONTROLEREN V/D ADEMHALING, de “A” (airway) in het protocol VOEL EN LUISTER MET UW WANG / OOR VLAK BOVEN DE MOND EN NEUS VAN HET SLO OF ER EEN LUCHTSTROOM IS ( 10 sec ); MOND CONTROLEREN D.M.V.: CHIN-LIFT; JAW TRUST. INDIEN NODIG, LUCHTWEG VRIJMAKEN.

10 JAW- THRUST CHIN-LIFT

11 HET KUNNEN CONTROLEREN V/D ADEMHALING, de “B” (breathing) in het protocol (K/V/L). VOEL EN LUISTER MET UW WANG / OOR VLAK BOVEN DE MOND EN NEUS VAN HET SLO OF ER EEN LUCHTSTROOM IS; VOEL TEGELIJKERTIJD MET UW HAND EN KIJK OF DE BUIK EN/OF BORST VAN HET SLO OP EN NEER GAAT; DMV HET PLAATSEN UW HAND EN DE VINGERS TE SPREIDEN OP DE SCHEIDING TUSSEN BORST EN BUIK; HIERDOOR KAN ZOWEL EEN EVENTUELE ADEMHALINGSBEWEGING VAN DE BUIK ALS VAN DE BORST WORDEN GEVOELD.

12

13 A D E M H A L I N G OPEN BORST AANWEZIG Driezijdig afplakken

14 Open verbinding tussen buitenlucht en borstholte;
OPEN BORSTVERWONDING SYMPTOMEN: Open verbinding tussen buitenlucht en borstholte; Slurpend geluid; Slachtoffer is ernstig benauwd.

15 Open verbinding tussen buitenlucht en borstholte;
OPEN BORSTVERWONDING SYMPTOMEN: Open verbinding tussen buitenlucht en borstholte; Slurpend geluid; Slachtoffer is ernstig benauwd. DRIEZIJDIG AFPLAKKEN VOORKOMT: Het aanzuigen van “valse lucht” het vormen van overdruk in de borstkas

16 Noodverband Drukpunt Knevel
AFWEZIG A D E M H A L I N G OPEN BORST BLOEDING AANWEZIG AANWEZIG Driezijdig afplakken Noodverband Drukpunt Knevel

17 IK 2-22 in relatie met open borst en bloedingen
Als er bij het slo geen problemen (meer) zijn met: ademweg (A); ademhaling (B); hartslag (C); gaat u in het protocol door met open borst. Geen open borstverwonding, dan gaat u door naar bloedingen (HOLK en OELB), en vervolgens naar shock.

18 Bloedingen aan HOLK(ER) OELB HALS Overige OKSEL Ernstige
LIES Levensbedreigende KNIE Bloedingen (ENKEL EN RUG) Hoe te handelen bij bloedingen uit HOLK: Leg meteen een drukpunt aan, indien niet mogelijk; Omwikkel een vuist met een noodverband; Druk de HOLK-bloeding dicht met de omwikkelde vuist; Laat dit drukpunt pas los als een arts er toestemming voor geeft!!

19 DRUKPUNT OKSEL / BOVENARM
DRUKPUNT NEUS DRUKPUNT KAAK DRUKPUNT BOVENLIP DRUKPUNT OKSEL / BOVENARM

20 DRUKPUNT ONDERARM / HAND
DRUKPUNT VINGER(S)

21 Noodverband Drukpunt Knevel
AFWEZIG AFWEZIG A D E M H A L I N G OPEN BORST BLOEDING AANWEZIG AANWEZIG Driezijdig afplakken Noodverband Drukpunt Knevel

22 Niet drinken Comfortabel maken
B L O E D I N G SHOCK SNELLE POLS BLEEK Niet drinken Comfortabel maken

23 SYMPTOMEN SHOCK: Bleke, koude, klamme huid; Ogen lijken diep in de oogkassen te liggen; Dorst, misselijk en braken In het begin onrustig, later suffig en tenslotte bewusteloos Snelle, oppervlakkige ademhaling (>24 x/min) Snelle, moeilijk voelbare pols (>100 x/min.)

24 Vaststellen van het niveau van het bewustzijn door:
Aanspreken. Zo nodig pijnprikkels toedienen bij pt D van het ABCD-protocol. Niveau van bewustzijn: A Alert (bij bewustzijn): geeft een helder antwoord. V Verbal (bij verminderd bewustzijn): antwoordt verward; kan een suffe of agressieve indruk maken. P Pain (bewusteloos): opent de ogen niet op aanspreken; geeft geen antwoord op aanspreken; reageert met beweging(en) of geluiden op pijnprikkels. U Unresponsive (diepe bewusteloosheid): vertoont geen enkele reactie op pijnprikkels.

25 Het kunnen voorkomen van bewustzijnsverlies bij een SLO
Het beoordelen van plaatselijk letsel vindt plaats nadat de vitale functies zijn veilig gesteld. Tijdens “behandeling” van het SLO continu de vitale functies blijven controleren. Eventueel weer een stap terug springen in het protocol als de vitale functies in gevaar komen.

26 GEVAAR: Vallen (bijkomend letsel).
Het kunnen vaststellen van een (dreigende) flauwte bij een slo. OORZAAK: Door een kortdurend tekort aan bloed in de hersenen door: schrik, angst, het zien van nare dingen, warmte en uitputting; GEVAAR: Vallen (bijkomend letsel). VERSCHIJNSELEN: Bleke gelaatskleur; Snelle goed voelbare (volle) pols; Zweten; Geeuwen; Snelle ademhaling (+/- 24 p/m); Bewustzijnsverlies waarbij de ademhaling zich weer herstelt.

27 Waarschuw geneeskundige hulp !!!!!
Bewustzijnsverlies voorkomen door: frisse lucht; gerust stellen; plat neerleggen; maak knellende kleding los. Hoe te handelen bij bewustzijnsverlies: de luchtweg veilig stellen; na bijkomen 10 minuten laten liggen. Dit bijkomen hoort binnen enkele minuten te gebeuren. Als dit langer duurt is er geen sprake van flauwte. Waarschuw geneeskundige hulp !!!!!

28 Toedienen pijnprikkel Niet drinken Comfortabel maken
GA DOOR NAAR BEHANDELEN VAN AANWEZIG PLAAT-SELIJK LETSEL OP ANDERE ZIJDE INSTRUCTIEKAART RUSTIGE POLS REACTIE B L O E D I N G SHOCK AANSPREKEN SNELLE POLS BLEEK GEEN REACTIE Toedienen pijnprikkel Niet drinken Comfortabel maken

29 STABIELE ZIJLIGGING Stap 1 Stap 2 Stap 3 Stap 4
STABIELE ZIJLIGGING KNIEL NAAST HET SLO AAN DE ZIJDE VAN HET GEZICHT; VERWIJDER HARDE VOORWERPEN EN UITR. STUKKEN, WAAR HET SLO OP KAN KOMEN TE LIGGEN; Stap 1 Stap 2 Stap 3 Stap 4


Download ppt "ZELF HULP & KAMERADENHULP"

Verwante presentaties


Ads door Google