De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Hoofdstuk 8 Centrale tendentie en spreiding

Verwante presentaties


Presentatie over: "Hoofdstuk 8 Centrale tendentie en spreiding"— Transcript van de presentatie:

1 Hoofdstuk 8 Centrale tendentie en spreiding
Onderzoek doen Hoofdstuk 8 Centrale tendentie en spreiding

2 Spreiding en centrale tendentie
Om een meer inzicht in de frequentieverdeling te krijgen, kun je de spreiding van de waarnemingen ten opzichte van het middelpunt in aanmerking nemen De maatstaven die het 'midden' van de frequentieverdeling bepalen kennen.

3 Centrale tendentie De maatstaven voor centrale tendentie geven inzicht in het 'midden' van de frequentieverdeling. De modus De mediaan Het rekenkundig gemiddelde

4 Spreiding De spreiding van de waarnemingen ten opzichte van het middelpunt worden beschreven met De variatiebreedte De gemiddelde absolute afwijking De kwartielafstand Variantie De variatiecoëfficiënt

5 Spreidingsmaat en bijbehorende maat voor centrale tendentie

6 Modus, mediaan en gemiddelde
De modus: de meest voorkomende waarde De mediaan: waarde van de middelste waarneming Het rekenkundig gemiddelde: de som van waarnemingen/aantal waarnemingen

7 De variatiebreedte en kwartielafstand
De variatiebreedte is het verschil tussen de laagste en de hoogste waarde uit de waarnemingen die men heeft gedaan. De kwartielafstand is het verschil tussen de waarden van het eerste en het derde kwartiel.

8 Normale verdeling Gemiddelde en standaardafwijking bij een normale verdeling. Modus, mediaan en gemiddelde vallen samen.

9 Overschrijdingskans Voorbeeld: MS Excel functie => NORMSDIST(1) = 0, grijze gedeelte => 1 – 0,8413 = 15,87%

10 Overzicht spreiding en tendentie


Download ppt "Hoofdstuk 8 Centrale tendentie en spreiding"

Verwante presentaties


Ads door Google