De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Onder de jonge Edward VI had de Anglicaanse kerk een protestante leer gekregen Het protestantisme was in Engeland gered door de ondergang van de Spaanse.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Onder de jonge Edward VI had de Anglicaanse kerk een protestante leer gekregen Het protestantisme was in Engeland gered door de ondergang van de Spaanse."— Transcript van de presentatie:

1 Onder de jonge Edward VI had de Anglicaanse kerk een protestante leer gekregen
Het protestantisme was in Engeland gered door de ondergang van de Spaanse Armada Na het overlijden van Edward VI in 1553 kwam Bloody Mary op de troon en werd het katholicisme weer ingevoerd in Engeland In 1596 bedreigde Filips II Engeland opnieuw met een armada waarop Elisabeth het drievoudig verbond sloot met de Republiek en Frankrijk Na het overlijden van Bloody Mary in 1558 kwam Elizabeth I op de troon die het protestantisme weer invoerde De Republiek in een tijd van vorsten 3.1 Burgeroorlog in Engeland, godsdienstvrede in Frankrijk

2 The Virgin Queen overleed in 1603
Karel I riep het parlement zelfs 11 jaar niet bijeen tot hij in 1640 geld nodig had om een opstand van de Schotten te onderdrukken Haar opvolger Jacobus I van Engeland sloot in 1604 vrede met Spanje Ook de Franse koning had vrede met Spanje gesloten waardoor de Republiek er vanaf 1604 weer alleen voor stond tegen Spanje Het liep uit op een burgeroorlog tussen voor- en tegenstanders van de koning Jacobus I en zijn opvolger Karel I kregen problemen met het parlement omdat ze vonden dat ze door God gezonden waren en niet afhakelijk hoorden te zijn van het parlement In 1645 werd Karel I verslagen door Oliver Cromwell een strenge calvinist De Republiek in een tijd van vorsten 3.1 Burgeroorlog in Engeland, godsdienstvrede in Frankrijk

3 Engeland werd een republiek onder leiding van Cromwell
Karel mocht eerst koning blijven maar in 1649 veroordeelde het parlement hem ter dood wegens hoogverraad Engeland werd een republiek onder leiding van Cromwell De Republiek in een tijd van vorsten 3.1 Burgeroorlog in Engeland, godsdienstvrede in Frankrijk

4 Elisabeth I 1558-1603 Karel I 1625-1649 Jacobus I 1603-1625
Cromwell De Republiek in een tijd van vorsten 3.1 Burgeroorlog in Engeland, godsdienstvrede in Frankrijk

5 Hendrik II werd in 1559 opgevolgd door zijn zwakzinnige zoon Frans II
Omdat Hendrik en Frans beide minderjarig waren was hun moeder eigenlijk degene die Frankrijk bestuurde Onder koning Hendrik II waren de hugenoten zwaar onderdrukt waardoor het rustig bleef in Frankrijk Dat maakte haar niet zo machtig en felle katholieken probeerden haar te beïnvloeden om op te treden tegen de hugenoten Hendrik II werd in 1559 opgevolgd door zijn zwakzinnige zoon Frans II Frans II overleed na een jaar waarna hij werd opgevolgd door zijn 10 jarige broer Karel IX Hugenoten probeerden haar te beïnvloeden om meer godsdienstvrijheid te krijgen De Republiek in een tijd van vorsten 3.1 Burgeroorlog in Engeland, godsdienstvrede in Frankrijk

6 Hendrik III zelf werd op zijn beurt in 1589 vermoord
De hugenotenleider Gaspard de Coligny lukte het haar over te halen in 1572 om haar dochter te laten trouwen met de vooraanstaande hugenoot Hendrik van Navarra Hendrik III zelf werd op zijn beurt in 1589 vermoord Hij stierf kinderloos Karel IX nam de verantwoordelijkheid voor dit bloedbad en de oorlog tussen hugenoten en katholieken die daarna volgde Karel IX stierf in 1574 kinderloos en werd opgevolgd door zijn broer Hendrik III Door dit huwelijk zou de rust in Frankrijk moeten terugkeren Hendrik III was bang dat hij zijn troon zou verliezen aan machtige katholieken en liet daarom katholieke leiders vermoorden Het huwelijk liep in 1572 uit op de bloedbruiloft De Republiek in een tijd van vorsten 3.1 Burgeroorlog in Engeland, godsdienstvrede in Frankrijk

7 Katholieken weigerde Hendrik IV als koning te erkennen
Doordat Hendrik III kinderloos stierf volgde de hugenotenleider Hendrik van Navarra hem op omdat hij in 1572 met een zus van Hendrik III was getrouwd Tegelijkertijd gaf Filips II de hertog van Parma opdracht om Frankrijk vanuit de Nederlanden aan te vallen In deze situatie deed Hendrik IV in 1593 voor een tweede keer afstand van zijn calvinistische geloof Katholieken weigerde Hendrik IV als koning te erkennen Veel gematigde katholieken erkenden hem nu wel als koning en Hendrik kon nu eindelijk Parijs binnengaan Filips II schoof zijn dochter Isabella naar voren om koningin te worden De Republiek in een tijd van vorsten 3.1 Burgeroorlog in Engeland, godsdienstvrede in Frankrijk

8 In het Edict van Nantes werd bepaald dat:
In 1598 maakte Hendrik IV een eind aan de godsdienstoorlogen in zijn land met het Edict van Nantes In het Edict van Nantes werd bepaald dat: Frankrijk een katholiek land was Hugenoten vrijheid van godsdienst hadden in de steden die ze al in handen hadden Hugenoten troepen in 100 steden kregen om zich te kunnen verdedigen In Parijs en omgeving bleef het protestantisme verboden In datzelfde jaar werden Frankrijk en Spanje gedwongen om vrede te sluiten omdat hun schatkist leeg was De Republiek in een tijd van vorsten 3.1 Burgeroorlog in Engeland, godsdienstvrede in Frankrijk

9 Frankrijk kende na 1598 rust tot Hendrik IV in 1610 door een katholieke fanaticus werd vermoord
De nieuwe koning Lodewijk XIII liet de regering grotendeels over aan kardinaal Richelieu Richelieu sloeg een opstand van hugenoten neer waardoor zij hun militaire privileges verloren De Republiek in een tijd van vorsten 3.1 Burgeroorlog in Engeland, godsdienstvrede in Frankrijk

10 Filips II 1555-1581 De Republiek 1588-1795 Elisabeth I 1558-1603
1572 Inname van den Briel 1581 Plakkaat van Verlatinghe Filips II De Republiek 1568 begin van de Opstand 1579 Unie van Utrecht 1584 Willem van Oranje vermoord 1588 Ondergang 1ste Armada 1596 Drievoudig verbond 1645 Karel I verslagen door Cromwell Elisabeth I Jacobus I Karel I Cromwell 1584 Elisabeth stuurt troepen naar de Nederlanden 1642 begin Engelse burgeroorlog 1562 Begin Franse godsdienst- oorlogen 1589 Filips II stuurt troepen om zijn dochter op de troon te krijgen Karel IX Hendrik III Hendrik IV Lodewijk XIII Lodewijk XIV 1572 Bloedbruiloft 1598 Edict van Nantes De Republiek in een tijd van vorsten 3.2 De eerste twintig jaar van de Republiek

11 De Republiek werd gered door: De ondergang van de Armada in 1588
Na de moord op van Willem van Oranje in 1584 werd er niet meer gezocht naar een vorst. De Unie van Utrecht leek ingenomen te worden door Spanje De Republiek werd gered door: De ondergang van de Armada in 1588 De poging om de Franse troon in handen te krijgen in 1589 De Republiek in een tijd van vorsten 3.2 De eerste twintig jaar van de Republiek

12 Alle zeven gewesten en alle steden hadden hun eigen bestuur
Het gewest Holland was overheersend in de Staten Generaal omdat Holland meer dan de helft van de uitgaven betaalde De steden en gewesten waren dus autonoom Ze overlegden in de Gewestelijke Staten die voor elk gewest een stadhouder benoemde De gewestelijke staten overlegden in de Staten Generaal over de buitenlandse politiek en defensie De Republiek in een tijd van vorsten 3.2 De eerste twintig jaar van de Republiek

13 Tot 1588 veroverde Parma grote gebieden
De Republiek kon door economische voorspoed een goed leger opbouwen onder leiding van prins Maurits Na 1588 kreeg Parma de opdracht om de hugenoten te verjagen waardoor hij niet op volle kracht in de Nederlanden kon vechten Onder leiding van Maurits boekte de Republiek de ene overwinning na de andere Bovendien werd het Spaanse leger verzwakt door geldnood Door het Drievoudig Verbond kreeg de Republiek internationale steun en erkenning De Republiek in een tijd van vorsten 3.2 De eerste twintig jaar van de Republiek

14 Door financiele nood wilde Spanje in1606 praten over vrede
Spanje en de Republiek konden het niet eens worden over godsdienst- vrijheid voor de katholieken in de Republiek In 1609 kwamen ze het twaalfjarig bestand overeen De Republiek in een tijd van vorsten 3.2 De eerste twintig jaar van de Republiek

15 Tijdens twaalfjarig bestand
Regenten benoemen Opperbevelhebber van leger en vloot regeringsleider Tijdens twaalfjarig bestand machtsstrijd De Republiek in een tijd van vorsten 3.2 De eerste twintig jaar van de Republiek

16 De Republiek in een tijd van vorsten
3.2 De eerste twintig jaar van de Republiek

17 De Republiek in een tijd van vorsten
3.2 De eerste twintig jaar van de Republiek

18 De Republiek in een tijd van vorsten
3.2 De eerste twintig jaar van de Republiek

19 -L. H2 De Republiek in een tijd van vorsten -M. Hulpvragen Havo hoofdstuk 3 3.2 De eerste twintig jaar van de Republiek De Republiek in een tijd van vorsten


Download ppt "Onder de jonge Edward VI had de Anglicaanse kerk een protestante leer gekregen Het protestantisme was in Engeland gered door de ondergang van de Spaanse."

Verwante presentaties


Ads door Google