De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Title Fysische grootheden

Verwante presentaties


Presentatie over: "Title Fysische grootheden"— Transcript van de presentatie:

1 Title Fysische grootheden
Fysica Fysische grootheden “Wanneer je dingen waarover je spreekt kunt meten en vastleggen in getallen, dan weet je effectief iets over. Wanneer je dat niet kunt is je kennis maar magertjes en onbevredigend.” (Lord Kelvin, ) FirstName LastName – Activity / Group

2 Hoe omzetten? Voorbeeld: 10,12 kg = ………… g
Getal laten staan  Risco meetnauwkeurigheid vermenigvuldigen met de correcte factor  Tabel Een 1 bij de kg in de tabel Aanvullen met nullen tot aan g Aantal nullen = De exponent Aanvullen naar rechts = exponent positief Aanvullen naar links = exponent negatief kg hg dag g dg cg mg Sint-Paulusinstituut 2005

3 Oefening Omzetten: Massa
kg hg dag g dg cg mg μg 145 dag = ………… hg 0,127 cg = ………… kg dg = ………… hg kg = ………… dg Sint-Paulusinstituut 2005

4 Oefening Omzetten: Lengte
Mm km hm dam m dm cm mm μm 456 dm = ………… km 876,00 dam = ………… mm 45, cm = ………… dm 61 μm = ………… hm Sint-Paulusinstituut 2005

5 Oefening Omzetten: Oppervlakte
Mm2 km2 hm2 (ha) dam2 (are) M2 dm2 cm2 mm2 μm2 78,630 mm2 = ………… Mm2 645, dam2 = ………… mm2 45 are = ………… m2 ha = ………… cm2 Sint-Paulusinstituut 2005

6 Oefening Omzetten: Volume
Mm3 km3 hm3 dam3 m3 dm3 cm3 mm3 μm3 56, dam3 = ………… m3 33, cm3 = ………… km3 0,008 km3 = ………… μm3 89, dam3 = ………… m3 Sint-Paulusinstituut 2005

7 SI-stelsel Grootheid Eenheid Lengte (l) Meter (m) Massa (m)
Kilogram (kg) Tijd (t) Seconde (s) Temperatuur (T) Kelvin (K) Elektrische stroom (I) Ampère (A) Hoeveelheid stof (n) Mol (mol) Lichtstekte (I) Candela (cd) Sint-Paulusinstituut 2005

8 Oef: Zet om naar SI-eenheid van volume
45,0 cl = ………… 2,50 ml = ………… 78 l = ………… 56 dl = ……….. Sint-Paulusinstituut 2005

9 Dubbele omzettingen Voorbeeld: Zet 45 om naar het SI-stelsel.
De SI-eenheid van massa is kg De SI-eenheid van volume is m3 Horizontale breuklijn (NIET kg/m3) Schrijf het getal over Omzetting boven de breuklijn Omzetting onder de breuklijn Uitwerken Sint-Paulusinstituut 2005

10 Uitwerking voorbeeld dubbele omzetting
Sint-Paulusinstituut 2005

11 Oefening dubbele omzettingen
Zet om naar SI-stelsel Sint-Paulusinstituut 2005

12 Dubbele omzettingen Voorbeeld 2: Zet 45 om naar het SI-stelsel.
De SI-eenheid van afstand is m De SI-eenheid van tijd is s Horizontale breuklijn (NIET m/s) Schrijf het getal over Omzetting boven de breuklijn Omzetting onder de breuklijn Uitwerken Sint-Paulusinstituut 2005

13 Oefening dubbele omzettingen
Zet om naar SI-stelsel Sint-Paulusinstituut 2005

14 Meetnauwkeurigheid Meting met meettoestel Gegeven meting
Kleinste afleesbare meting Voorbeeld: Maatbeker Gegeven meting Vervang alle cijfers door een 0 en het laatste cijfer door een 1 Schrijf de eenheid en eventueel de machten van 10 over Voorbeeld: l = 0,250 m l = km Sint-Paulusinstituut 2005

15 Oef. meetnauwkeurigheid
Meet-resultaat Kenmerkend deel Aantal kenmerkende cijfers Meetnauwkeurig-heid 874 cm 874,00 cm 384e3 km 0,0438 kg 0,04380 kg Sint-Paulusinstituut 2005

16 Afrondingsregels Regel voor som en verschil
Afronden op de kleinste rang (rang = aantal cijfers na de komma) Vb. 0,250 cm + 10 cm = … Regel voor product en quotiënt Afronden op het kleinste aantal beduidende cijfers Vb. 0,1010 m m = … m . 0,01 m = … 320 s . 4 = … Sint-Paulusinstituut 2005

17 Herhalingsoefeningen
Afronden volgens benaderingsregels: 45,00 cm + 89 cm = … 0,002 m3 – 0,001 m3 = … 96,045 l + 78,0 l = … 763,471 mm + 0,089 mm = … 0,0230 hm2 – 0,001 hm2 = … 45,00 cm . 89 cm = … 0,0020 m3 : 0,001 m3 = … 96,045 l : 78,0 l = … 763,471 mm : 0,089 mm = … 0,030 hm hm = … Sint-Paulusinstituut 2005

18 Herhalingsoefeningen
Meting Rang Beduidende cijfers 45,010 cm 0,08710 mm 0,0001 m2 0, hm3 478,040 l 0, μm3 101,101 s 45,010 mm2 0, dm2 Sint-Paulusinstituut 2005

19 Gecombineerde oefening
0,001 cm . 4 = … 45,78 mm2 + 0,001 mm3 = … m . 10 m = … 0, hm = … Sint-Paulusinstituut 2005

20 Grafische voorstellingen
Doel Het verband tussen grootheden weer te geven Werkwijze Onafhankelijke veranderlijke Linkerkolom van de tabel Horizontale as van de grafiek Afhankelijke veranderlijke Rechterkolom van de tabel Verticale as van de grafiek Verbanden Recht evenredig Omgekeerd evenredig Sint-Paulusinstituut 2005

21 Werkwijze Voorbeeld: De snelheid van een vertrekkende trein neemt toe in de loop van de tijd Onafhankelijke veranderlijke: tijd Linkerkolom van de tabel Horizontale as van de grafiek Afhankelijke veranderlijke: snelheid Rechterkolom van de tabel Verticale as van de grafiek Sint-Paulusinstituut 2005

22 Grafiek Juiste grootheden EN eenheden Maximale ruimte van het papier
Vloeiende lijn  Wiskundige verbanden Sint-Paulusinstituut 2005

23 Recht evenredig Definitie
2 grootheden zijn recht evenredig als hun verhouding een constante is Betekenis Als de ene grootheid x-maal groter wordt, wordt de andere grootheid ook x-maal groter Sint-Paulusinstituut 2005

24 Voorbeeld recht evenredig
V (cm3) m (g) C1 C2 1,0 2,00 2,0 4,00 3,0 6,00 4,0 8,00 Verband herkennen door: Tabel Grafiek Constante te berekenen: C1 en C2 Verband formuleren Fysisch: V en m zijn recht evenredig Wiskundig: x en y zijn recht evenredig Sint-Paulusinstituut 2005

25 Omgekeerd evenredig Definitie
2 grootheden zijn recht evenredig als hun product een constante is Betekenis Als de ene grootheid x-maal groter wordt, wordt de andere grootheid ook x-maal kleiner Sint-Paulusinstituut 2005

26 Voorbeeld recht evenredig
t (s) x (m) C (s.m) 1,00 90,0 2,00 45,0 3,00 30,0 4,00 22,5 Verband herkennen door: Tabel Grafiek Constante te berekenen: C1 en C2 Verband formuleren Fysisch: t en x zijn recht evenredig; t . x = C Wiskundig: x en y zijn recht evenredig; x . y = C Sint-Paulusinstituut 2005


Download ppt "Title Fysische grootheden"

Verwante presentaties


Ads door Google