De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Title Golven Lopende golven FirstName LastName – Activity / Group.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Title Golven Lopende golven FirstName LastName – Activity / Group."— Transcript van de presentatie:

1 Title Golven Lopende golven FirstName LastName – Activity / Group

2 Voorplanting van een trilling
Title Sint-Paulusinstituut FirstName LastName – Activity / Group

3 Welke soorten golven zijn er?
Title Middenstof Mechanische golven Elektromagnetische golven Trilrichting vs voortplantingsrichting Transversale golven Longitudinale golven Sint-Paulusinstituut FirstName LastName – Activity / Group

4 Mechanische golven Middenstof nodig Vbn Golven op een touw
Title Middenstof nodig Vbn Golven op een touw Golven in een veer Golven op het wateroppervlak Seismische golven Geluidsgolven Sint-Paulusinstituut FirstName LastName – Activity / Group

5 Elektromagnetische golven
Title Zonder middenstof Vbn Radiogolven Microgolven Infraroodgolven Lichtgolven Ultravioletgolven X-stralen Sint-Paulusinstituut FirstName LastName – Activity / Group

6 Transversale golven Title De trilrichting loodrecht op de voortplantingsrichting Vbn Golven op een touw Lichtgolven Applet golven v Sint-Paulusinstituut FirstName LastName – Activity / Group

7 Longitudinale golven v
Title De trilrichting valt samen met de voortplantingsrichting Vbn Golven in een veer Geluidsgolven Fragment v Sint-Paulusinstituut FirstName LastName – Activity / Group

8 Fragmenten Aardbeving Title Sint-Paulusinstituut
FirstName LastName – Activity / Group

9 Golflengte Uitwijking ifv de tijd Niet alle punten trillen in fase
Title Uitwijking ifv de tijd Niet alle punten trillen in fase Kortste tijd tussen twee punten in fase: periode T Uitwijking ifv de afstand Kortste afstand tussen twee punten in fase: golflengte l Afstand die de golf aflegt tijdens 1 periode Sint-Paulusinstituut FirstName LastName – Activity / Group

10 Golfsnelheid Snelheid waarmee golf zich voortplant
Title Snelheid waarmee golf zich voortplant Niet hetzelfde als snelheid waarmee deeltjes trillen ! vgolf = constante Sint-Paulusinstituut FirstName LastName – Activity / Group

11 Algemene uitdrukking lopende golf
Title y afhankelijk van tijd en plaats !  y ( x ) Bron = B , P op afstand. Sint-Paulusinstituut FirstName LastName – Activity / Group

12 Golffront & golfstraal
Title 1 puntbron → Cirkelvormige of sferische golffronten Vlakke bron → Vlakke golven Sint-Paulusinstituut FirstName LastName – Activity / Group

13 l ~ 1/f → l · f = cte → l · f = v vlicht = 3,00 x 108 m/s
Title l ~ 1/f → l · f = cte → l · f = v vlicht = 3,00 x 108 m/s vgeluid = 340 m/s Sint-Paulusinstituut FirstName LastName – Activity / Group

14 Intensiteit [P] = J/s = W (watt) [I] = J/sm2 = W/m2 A = 4p∙r2 Title
Sint-Paulusinstituut FirstName LastName – Activity / Group

15 Title Sint-Paulusinstituut FirstName LastName – Activity / Group

16 Geluidsniveau geluidsniveau N geluidsniveau stijgt met n B ↓
Title geluidsniveau N geluidsniveau stijgt met n B geluidsintensiteit 10n maal groter! (dus +20dB = +2B = 102 maal luider) Sint-Paulusinstituut FirstName LastName – Activity / Group

17 Grafiek geluidsniveau
Title Sint-Paulusinstituut FirstName LastName – Activity / Group

18 Title Verschijnselen bij lopende golven
FirstName LastName – Activity / Group

19 Buiging Proef 1 & 2 Waarneming:
We zien dat een vlakke trillingsbron en een reeks stiften die dicht bij elkaar geplaatst zijn op een trillende staaf aanleiding geven tot hetzelfde rechtlijnige golffront. Sint-Paulusinstituut

20 → cirkelvormige golffronten Vlakke bron → vlakke golven
1 puntbron → cirkelvormige golffronten Vlakke bron → vlakke golven Aantal puntbronnen → vlakke golven (afstand) Sint-Paulusinstituut

21 Beginsel van Huygens Elk punt van een golffront gedraagt zich als een puntbron waaruit trillingen voortplanten. Sint-Paulusinstituut

22 Sint-Paulusinstituut

23 Buiging of diffractie Proef 1 & 2 Waarneming:
Wanneer de golf op een scherm met kleine opening invalt, gebeurt de voortplanting niet alleen in de richting van de golfstralen die door de opening gaan, maar in alle richtingen. De golven worden achter de spleet afgebogen. Sint-Paulusinstituut

24 Golven Staande golven

25 Terugkaatsingsverschijnselen
Proef 1: touw Proef 2: zie cursus De terugkaatsing tegen een vast uiteinde gaat steeds met een fasesprong van  rad gepaard. De terugkaatsing tegen een vrij uiteinde gaat steeds zonder fasesprong gepaard. Sint-Paulusinstituut

26 Proef van Melde Zie practicum
We hebben niet meer te maken met lopende golven, waar alle deeltjes met dezelfde amplitude trillen. Hier trillen de deeltjes met een amplitude die van punt tot punt verschillend is. We hebben te maken met staande golven. Sint-Paulusinstituut

27 Staande golven op een onbegrensd touw
Zie cursus + bord Sint-Paulusinstituut

28 Staande golven op een begrensd touw
Proef: gitaar Sint-Paulusinstituut


Download ppt "Title Golven Lopende golven FirstName LastName – Activity / Group."

Verwante presentaties


Ads door Google