De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Wat is de invloed van de lucht in ons milieu

Verwante presentaties


Presentatie over: "Wat is de invloed van de lucht in ons milieu"— Transcript van de presentatie:

1 Wat is de invloed van de lucht in ons milieu

2 Emissie Emissie = uitstoot van gassen
Oorzaak: verbranding van fossiele brandstoffen  er komt CO2 en SO2 en NO en NO2 vrij koolstofdioxide, zwaveldioxide en stikstofoxide en stikstofdioxide + H2O-damp en O2 SO2  H2SO4 zwavelzuur NO  HNO3 salpeterzuur

3 Natte zuurdepositie/ droge zuurdepositie
Met regen of mist komen die zure stoffen als zure regen of natte zuurdepositie naar beneden natte zuurdepositie = neerslag van stoffen op het aardoppervlak Ook droge zuurdepositie = deel van SO2 en NO en NO2 slaat neer in droge vorm  in bodem zwavelzuur en salpeterzuur  bodem en water wordt zuurder = verzuring

4 Gevolg verzuring  giftige metalen (aluminium of cadmium ) lossen op in bodem  hoge concentratie in grondwater  schadelijk voor planten en bodemorganismen Door verzuring gaan calcium, kalium en magnesium, die normaal in bodem gebonden zijn aan andere stoffen, vrijkomen en uitspoelen.  mineralen onbereikbaar voor wortels van planten

5 Gevolgen voor planten Wortels  wortelharen raken beschadigd (door Al en Cd)  minder goed opnemen water en mineralen Bladeren  schade van droge zuurdepositie  huidmondjes beschadigd sluiten niet goed meer  verdamping neemt toe  fotosynthese geremd groei planten neemt af  Verzwakken , minder weerstand tegen ziekten

6 Gevolgen voor dieren Waterdieren
 gevoelig voor giftige metalen en zure regen Scandinavië in 5000 meren alle leven verdwenen Oorzaak? Industrieën in Engeland, Duitsland en Polen Naaldbomen gevoelig  minder en kleinere naalden beekforel in zuur water

7 Nederland Nederlandse bossen : 25 % ernstig aangetast 50 % nog gezond
Nederlandse vennen : Op Veluwe & Noord Brabant verzuurd Gebouwen en beeldhouwwerken aangetast (o.a. Sint-Jans kathedraal Den Bosch)

8

9 Veroorzakers van zure regen
1. Industrie : Meer dan helft zwaveldioxide ( olieraffinaderijen) Deel stikstofoxide 2. Kolen- of olie-gestookte elektriciteitscentrales aardgas  schone centrales kerncentrales, maar radioactief afval  mutaties door radioactieve straling 3. verkeer : stikstofoxides 4. landbouw : ammoniak of NH3 als gevolg van mestoverschot NH3 + SO2 ammoniumsulfaat (NH4)2 SO4  bodem  door bacteriën  nitraat maar ook zure stoffen verzuring bodem1/4 komt in buurt van bedrijven neer zuurder

10 Andere vormen van luchtvervuiling
Industrie en verkeer : Koolwaterstoffen en koolstofmonoxide CO Onder invloed van zonlicht reactie met stikstofoxide ozon O3 ontstaat  bij mens en dier : tast longweefsel aan  bij planten : beschadigt bladeren en remt groei  schade aan bossen Ook zwaveldioxide tast longen aan Niet verwarren met ozonlaag hoog in atmosfeer die ons bescherming biedt tegen UV straling

11 smog Smog is vettige mist die roet , zwaveldioxide en ozon bevat
Korstmossen gevoelig voor luchtvervuiling Korstmossenwoestijn: Gebied waarin vrijwel geen korstmossen voorkomen.

12 Broeikaseffect Dampkring of atmosfeer mengsel gassen die zonstraling naar aarde doorlaten aarde verwarmt overdag Warmte uitstraling wordt tegengehouden Zonder dampkring temp 30 ºC lager Broeikaseffect: milieuprobleem dat samenhangt met luchtvervuiling Broeikasgassen : CO2, waterdamp en methaan Worden vastgehouden in de dampkring  houden warmte die binnenkomt nog meer vast Nog meer energiegebruik  nog meer CO2  nog meer broeikasgassen  broeikasgevaar

13 Opwarming aarde

14 Andere oorzaken versterkt broeikaseffect
CO2 wordt vastgelegd in planten door fotosynthese  ontbossing draagt bij tot CO2 stijging 10% van versterkt broeikaseffect doorplatbranden van tropisch regenwoud Veeteelt: uit mest komt methaan vrij Jaarlijks stijgt methaanconcentratie met 1%

15 Gevolgen versterkt broeikaseffect
Klimaatsverandering kan optreden Sinds 1860 is zeespiegel 15cm gestegen (uitzetting water) Deel van poolijs en gletsjerijs smelt Voorspellingen: stijging zeespiegel stijging van 1m in 21ste E Stijging 20cm – 7m  dijken worden opgehoogd  maatregelen om water op te vangen ( uiterwaarden vrij) Verdroging op andere plaatsen op aarde woestijnen groter Hittegolven , orkanen overstromingen landbouw in grote gebieden onmogelijk  Voedselvoorziening in gevaar Andere delen van aarde die nu te koud zijn wel geschikt als warmer wordt

16 Het gat in de ozonlaag Ozonlaag absorbeert UV-straling weinig UV naar aarde Broeikaseffect versterkt door gat in ozonlaag  meer UV dringt door  kan veranderingen DNA veroorzaken.  Meer warmtestraling dringt door opwarming zeewater Laatste 20 jaar gat in ozonlaag 3% toegenomen , 20% meer huidkanker Ozonlaag aangetast door chloorfluorkoolwaterstoffen CFK’s koel en vrieskasten, koelinstallaties, lekken , gestort gebruikt als fabricage bij schuimplastic ,…. Blaasmiddel drijfgas in spuitbussen CFK’s VANAF 1990 verboden Maar vervangen door zachte CFK’s ( 1 Cl vervangen Door 1 H) 50 – 20 X minder schade aan ozonlaag zachte CFK vanaf 1999 ook verboden Verdeling van ultraviolette straling over het aardoppervlak op 10 november 2006; hoe roder hoe meer UV-straling. Let op de rode vlek op de zuidpool.

17 Gat in ozonlaag Vanaf 1900 http://www.youtube.com/watch?v=507PHhwHbAY


Download ppt "Wat is de invloed van de lucht in ons milieu"

Verwante presentaties


Ads door Google