De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

ARBEIDSMARKT. BEROEPSBEVOLKING Aanbod van arbeid Werkgelegenhei d* *Bezette arbeidsplaatsen Vraag naar arbeid** **+ vacatures Bedrijfsleven Overheid Werkenden.

Verwante presentaties


Presentatie over: "ARBEIDSMARKT. BEROEPSBEVOLKING Aanbod van arbeid Werkgelegenhei d* *Bezette arbeidsplaatsen Vraag naar arbeid** **+ vacatures Bedrijfsleven Overheid Werkenden."— Transcript van de presentatie:

1 ARBEIDSMARKT

2 BEROEPSBEVOLKING Aanbod van arbeid Werkgelegenhei d* *Bezette arbeidsplaatsen Vraag naar arbeid** **+ vacatures Bedrijfsleven Overheid Werkenden Werklozen

3 Indeling Definities Conjuncturele werkloosheid De vraag op de goederenmarkt is kleiner dan de productiecapaciteit kan leveren

4 Onderbesteding Conjuncturele werkloosheid : Overheidsbestedingen laten stijgen Vraag op de goederenmarkt stijgt Productie bedrijven stijgt Nationaal inkomen stijgt OFOF Belasting laten dalen Besteedbaar inkomen stijgt Consumptie gezinnen stijgt

5 Structuurwerklooshe id Het aantal arbeidsplaatsen is te klein in vergelijking met de beroepsbevolking. Betekent ook: Aanbod sluit niet aan op vraag

6 Maatregelen van de overheid Loonkostensubsidie Stimuleren van ATV Bedrijfstijdverlenging stimuleren Meer arbeidsplaatsen scheppen Structuurwerklooshei d Arbeid relatief goedkoper BIJ GELIJKBLIJVENDE KAPITAALKOSTEN LOONKOSTEN PER ARBEIDER Loonkostensubsidi e Arbeidsjaa r

7 Stimuleren ATV Minder uur werken per week Arbeidsjaar wordt korter Bij hetzelfde aantal uren werk per jaar Meer arbeidsjaren Meer mensen nodig Structuurwerkloosheid

8 Bedrijfstijdverlenging Bedrijf langer open Aantal mensen en productie Loonkosten per product Constant Machinekosten per product Aantrekkelijk werkgevers En toch.......... Structuurwerkloosheid

9 Productiefactor arbeid verbetert Aanbod van arbeid sluit beter aan op vraag naar arbeid Structuurwerkloosheid

10 Regionale werkloosheid

11 Vestigingssubsidie Verhuissubsidie Passende arbeid verruimen

12 Frictiewerkloosheid Informatie over vacatures en werkzoekenden is niet voldoende bekend. Informatievoorziening verbeteren.

13 Seizoenswerkgelegenheid 8 werklozen. Twee normaal ook maar werken nu aan het strand. Voor seizoensinvloeden gecorrigeerde werkloosheidscijfer is hoger dan het geregistreerde werkloosheidscijfer. In dit voorbeeld: seizoenswerkgelegenheid

14 Seizoenswerkloosheid 8 werklozen. Twee nu ook werkloos omdat de airco het niet doet. Het is te warm om te werken. Ze zijn voorlopig naar huis gestuurd. Voor seizoensinvloeden gecorrigeerde werkloosheidscijfer is lager dan het geregistreerde werkloosheidscijfer. In dit voorbeeld: seizoenswerkloosheid

15 Beroepsbevolking oMeer schoolverlaters oMigratieoverschot oVUT-leeftijd wordt hoger oParticipatie van vrouwen stijgt

16 Beroepsbevolking oLeerplichtige leeftijd stijgt oVergrijzing van de bevolking oToename WAO'ers oToename ATV in arbeidsjaren gemeten

17 REDENATIES

18 Recessie in de wereld Export daalt Vraag op goederenmarkt daalt Afzet bedrijven daalt Vraag naar arbeid daalt Conjuncturele werklozen Inactieve-actieve-ratio neemt toe Omslagstelsel Sociale premies stijgen Loonkosten bedrijven stijgen Arbeid in verhouding met kapitaal duurder Uitstoot van arbeid Structurele werkloosheid

19 Arbeidsproductiviteit laaggeschoolde Loonkosten meer in overeenstemming met arbeidsproductiviteit Bedrijven maken arbeidsplaatsen voor deze groep

20 Structuurwerklooshei d Het aantal arbeidsplaatsen is niet meer te klein in vergelijking met de beroepsbevolking. verdwijnt E I N D E


Download ppt "ARBEIDSMARKT. BEROEPSBEVOLKING Aanbod van arbeid Werkgelegenhei d* *Bezette arbeidsplaatsen Vraag naar arbeid** **+ vacatures Bedrijfsleven Overheid Werkenden."

Verwante presentaties


Ads door Google