De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Medicatie geïnduceerde urineretentie

Verwante presentaties


Presentatie over: "Medicatie geïnduceerde urineretentie"— Transcript van de presentatie:

1 Medicatie geïnduceerde urineretentie
Mechanisme en behandelopties Arianne van’t Hoog 5 oktober 2010

2 Drug-induced Urinary Retention Incidence, Management and Prevention
Review K. Verhamme et.al. Drug Safety 2008; 31(5);

3 Urineretentie Chronisch: langzaam ontstane pijnloos palpabele blaas; frequency; nicturie; loze aandrang; urge incontinentie; verwijding  urinewegen; NF-stoornissen Acuut: plots niet meer kunnen plassen; pijnlijk; catheterisatie noodzakelijk

4 Risicofactoren Medicatiegebruik Detrusor hypocontractility
Chronische obstructie blaasuitgang Neurologische blaasdysfunctie Benigne prostaat hyperplasie Prostaatkanker Urethrastricturen Obstipatie Diabetes mellitus Inmobiliteit Operaties en mannelijk geslacht Incidentie is in europa tussen de 2.2 en 3.1 per 1000 persoonsjaren bij mannen bij vrouwen ongeveer 0.07 (meestal postpartum)

5 Acute en chronische retentie; 10% drug-induced
Anticholinergisch (AP, AD, Luchtwegen) Opioiden Anaesthetica α-adrenoceptor agnonists Benzodiazepines NSAID’s Detrusor relaxants Calcium channel antagonists

6 Acute en chronische retentie; 10% drug-induced
Anticholinergisch (AP, AD, Luchtwegen) Opioiden Anaesthetica α-adrenoceptor agnonists Benzodiazepines NSAID’s Detrusor relaxants Calcium channel antagonists

7 Blaasfunctie

8 Phenothiazines Thioxanthines Clozapine Risperidone Ziprasidone
Antipsychotica met anticholinergische activiteit en beschreven retentie Phenothiazines Thioxanthines Clozapine Risperidone Ziprasidone chlorpromazine (brand name: Thorazine), fluphenazine (Duraclon), mesoridazine (Serentil), perphenazine (Etrafon and Trilafon), prochlorperazine (Compazine), promazine (Robinul and Anectine), thioridazine (Mellaril), trifluoperazine (Stelazine) and triflupromazine (Robinul). Thioxanthenes: The derivatives of thioxanthene used clinically as antipsychotics include: Chlorprothixene (Cloxan, Taractan, Truxal) Clopenthixol (Sordinol) Flupenthixol (Depixol, Fluanxol) Thiothixene (Navane) Zuclopenthixol (Cisordinol, Clopixol, Acuphase) Risperidone en ziprasidone hebben beide anti serotoninereceptor en D2 receptor effect en moderat affiniteit met adrenerge receptoren. Citaat: Urinary retention is the result of the central serotoninergic mechanims in combi with central D2 blokkade and periperal stimulation of the alpha 1 receptors of the urinary tract. Maar dat kan dus zowel mictie stimuleren als remmen. Effect is dus nog verder onderzoek waard

9 TCA’s competitive antagonists of muscarine acetylcholine receptoren
Antidepressiva met anticholinergische activiteit en beschreven retentie TCA’s competitive antagonists of muscarine acetylcholine receptoren Fluvoxamine Fluoxetine Citalopram icm aripiprazol Fluvoxamine report uit 1993 van 299 cases maar 80%daarvan was incombi met andere psychofarmaca Fluoxetine enkele case reports van fluoxetine in combi met andere psychofarmaca is geassocieerd met hoger risico op urineretentie Ssri’s remmen de uptake van serotonine rond de motornucleus van Onuf hetgeen resulteert in toegenomen sfincter activiteit.

10 Benzodiazepines met beschreven retentie
Diazepam Clonazepam Tgv spierrelaxatie

11 Behandeling Catheterisatie
Verlagen of staken van veroorzakend medicament Farmacotherapie Cholinesteraseremmers (Cholinergic agents) Morfine antidote (nalaxone; nalbufine) Distigmine bromide Betanechol of carbachol

12 Preventie High risk populatie omschrijven
Anamnese en lichamelijk onderzoek Vermijden van polyfarmacie

13 Discussie


Download ppt "Medicatie geïnduceerde urineretentie"

Verwante presentaties


Ads door Google