De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 student per klas voor het panelgesprek

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 student per klas voor het panelgesprek"— Transcript van de presentatie:

1 1 student per klas voor het panelgesprek
Evaluatie blok 1 Digitaal via questback, klik op de link op de pagina van het functioneringsgesprek 1 student per klas voor het panelgesprek

2 opdracht enquête blok 1 informatie P en SBC blok 2 opdracht tijdcirkels informatie IAM competenties huiswerk vakreflecties blok 1

3 Human Computer Interaction Functioneringsgesprek
Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4 Vakpresentaties > Brit + ? Team project Individueel project User Centered Development Marketing Marketing-communicatie Ondernemen Geschiedenis van IAM Human Computer Interaction Media design Media en Maatschappij IAM On! Ideeontwikkleing Functioneringsgesprek Eindejaarsgesprek Internet standaarden Programmeren Content & Redactie Ontwerptechnieken Nederlands Nederlands leg nog een keer uit hoe het jaar/blok 2 eruit ziet; - vakken, projecten, SRP-week, week 10 blok 2, Domeinproject - week 1 blok 3 Minimaal 40 punten en project blok 3 en project blok 4 verplicht te behalen in het eerste jaar, anders krijg je een BAS (bindend afwijzend studieadvies), dan mag je geen IAM meer aan de HvA studeren. (wel een andere studie aan de HvA of CMD aan een andere hogeschool) Ervaring leert dat studenten met te weinig punten (40-50) meestal afvallen in het tweede jaar…. Kennismaking SBC SBC Studieregiepunt 1, 2 (domeinproject), 3 tools SRP-week

4 Werken aan Studieregiepunten
Samenstellen halfjaarverslag Samenstellen Jaarverslag IAM ON! Functio nerings gesprek Einde jaars gesprek Kennismakings gesprek blok 1 SBC bijeenkomsten blok 2 Verdiepingsdag blok 3 SBC bijenkomsten blok 4 Samenstellen Studiedossier Samenstellen Portfolio Werken aan Studieregiepunten Wat moet er voor SBC/Functioneringsgesprek gedaan worden? Persoonlijk ontwikkelplan Reflectie eerste half jaar en jezelf SWOT Studiegewoonten ABC-tje Studieregiepunten Studiedossier Je werk opslaan Metadata Zelf continu bijhouden Functioneringsgesprek Hoe gaat het? Wat vind ik er van? Wat ga ik doen? Wederzijdse evaluatie

5 hoe zat het ook alweer als je met een probleem zit?

6 Oefening: Tijdcirkels
wijs de studenten ook op de extra oefening in de manual en op het intranet (timemanagement)

7 IAM competenties en beroepsrollen
creerend en interactief denkvermogen communicatief vermogen omgevingsgerichtheid productie en beheerbekwaam methodisch en reflectief denken en handelen multidisciplinair samenwerken en managementvaardigheden ontwerper maker onderzoeker adviseur manager toegepast in beroepsrollen Achter in de blokmanual staat ook een schema waarin je kunt zien welke competentie in welk vak aan bod komt. === De IAM professional kan tot effectieve en vernieuwende, op de doelgroep gerichte, oplossingen voor IAM vraagstukken komen. Creërend en interactief denkvermogen De beginnende IAM professional is in staat om visie, ideeën, kennis en vaardigheden te combineren om tot effectieve en vernieuwende oplossingen voor IAM vraagstukken te komen. Propedeusebekwaam (De student heeft kennisgemaakt met de competenties) Kan visuele, communicatieve en technologische aspecten integreren bij het ontwikkelen van een interactieve oplossing Kan voor een eenvoudig probleem van een opdrachtgever een oorspronkelijk en interactief product bedenken; De student weet dat een goede interactieve media oplossing meer is dan alleen een mooie buitenkant, namelijk een op een doelgroep gericht geheel van visuele, technische, tekstuele en interactieve componenten; Communicatief vermogen De IAM professional kan effectief communiceren met alle betrokkenen bij een IAM vraagstuk. De beginnende IAM professional is in staat te communiceren over een visie, de ontwikkeling en productie/beheer van een interactieve media oplossing, zowel in een multidisciplinair team als met opdrachtgevers en eindgebruikers. kan een gesprek voorbereiden en voeren met opdrachtgevers en eindgebruikers waarbij diverse media worden ingezet; kan actief luisteren; De student kan zijn gedrag en houding aanpassen aan gesprekspartners. kan Engelse vakteksten en ander bronmateriaal tot zich nemen, is bekend met jargon in het Engels; kan in het Nederlands presenteren en rapporteren zowel in gesproken als geschreven vorm; Omgevingsgerichtheid De IAM professional heeft oog voor de buitenwereld en de verschillende culturen en processen die zich daarin afspelen. De IAM professional heeft een onderzoekende houding. Dit blijkt uit de manier waarop hij zichzelf door onderzoek en analyse van gegevens op de hoogte stelt van voor het vakgebied relevante ontwikkelingen op het gebied van techniek en maatschappij. Hij is zich bewust van verschillen tussen culturen en doelgroepen. Hij gebruikt zijn kennis en inzichten bij het uitvoeren van opdrachten en houdt hierbij rekening met de wensen van zowel de opdrachtgever als de eindgebruiker. Productie en beheer bekwaam De IAM professional kan bijdragen aan de totstandkoming van media objecten vanaf het ontwerp tot het uiteindelijke beheer. Vanuit zijn vakkennis kan de IAM professional een bijdrage leveren aan de totstandkoming van interactieve media projecten. Hij kan daarbij op basis van ontwerpspecificaties media objecten produceren, implementeren en beheren. beheerst de basistools om media content te produceren; kent het doel van een prototype-test bij eindgebruikers en kan m.b.v. een aangereikte werkwijze een prototype testen; heeft onder begeleiding kennisgemaakt met alle aspecten van een IAM project; beschikt over recente vakinhoudelijke kennis en vaardigheden voor het produceren en beheren van interactieve producten en diensten. kent de mediumspecifieke kenmerken van verschillende communicatiemiddelen; Multidisciplinaire samenwerking en managementvaardigheden De IAM professional kan samenwerken met professionals uit verschillende disciplines en culturen en is in staat om eenvoudige managementtaken uit te voeren. multiculturele, internationale en/of multidisciplinaire beroepsomgeving. Daarnaast kan hij eenvoudige leidinggevende-, en managementtaken uitvoeren. De beginnende IAM professional kan samenwerken met anderen in een kan klantgericht handelen en denken; kan samenwerken in een multidisciplinair projectteam; kan binnen een duidelijke structuur zelfstandig en resultaatgericht werken en kan meedenken over de doelen en inrichting van de (project)organisatie; kent de verschillende vakgebieden die te maken hebben met de ontwikkeling van interactieve media oplossingen. heeft zicht op de eigen kwaliteiten in samenwerking met anderen; Methodisch en reflectief denken en handelen De IAM professional is in staat systematisch te werk te gaan en kan op een zodanige manier reflecteren op zijn eigen functioneren dat het leidt tot verdere professionalisering. eigen professionele ontwikkeling en beroepshandelingen te reflecteren. De beginnende IAM professional is in staat methodisch te werken en op zijn maakt kennis met de ethische en maatschappelijke context van het beroepenveld; kan volgens (voorgeschreven) methode(n) werken; kent de eigen werkwijze en weet deze te benoemen en tot ontwikkeling te brengen; maakt kennis met het beroepenveld. Competenties CMD-Amsterdam (vanaf 2011) Competenties Rollen gebied van interactieve media. 1. De cmd’er (her)formuleert ontwerpvragen op het Ontwerper een kwalitatief hoogwaardige interactieve media 2. De cmd’er bedenkt en concretiseert een concept voor toepassing. Maker (deels) werkende interactieve media toepassing. 3. De cmd’er ontwikkelt op basis van een concept een productontwikkeling. 4. De cmd’er doet onderzoek ten behoeve van Onderzoeker het ontwikkelen van een interactieve media toepassing 5. De cmd’er kan voor het ontwerpen van een concept of Projectmanager een projectorganisatie opbouwen en aansturen. samen in multidisciplinaire teams. 6. De cmd’er geeft als projectmanager leiding en werkt ontwerpvraag en geeft advies over een 7. De cmd’er verkent met een opdrachtgever de Adviseur oplossingsrichting.

8 vakreflecties blok 1 en 2 Kern van het vak in twee zinnen
Deze onderdelen beheers ik Met deze onderdelen heb ik moeite dit schema kunnen ze overnemen van het intranet, pagina van het functioneringsgesprek Dit vind ik van het vak

9 Vakreflecties van blok 1
Waar heb je aan de competenties gewerkt? huiswerk: - Maak de vakreflecties (om de werkdruk voor de studenten te spreiden, je hoeft het niet in te nemen) - Denk ondertussen na waar je de competenties al hebt toegepast


Download ppt "1 student per klas voor het panelgesprek"

Verwante presentaties


Ads door Google