De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Asielzoeker Lut Debroey.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Asielzoeker Lut Debroey."— Transcript van de presentatie:

1 Asielzoeker Lut Debroey

2

3 Inhoud Wat is asiel? Evolutie van de asielaanvragen
Hoe verloopt de asielprocedure Opvang in België Niet-begeleide minderjarigen Terugkeer Regularisatie Langdurige asielzoekers Geregulariseerd versus erkende vluchtelingen Regeerakkoord van 11 oktober 2007

4 Wat is asiel? Conventie van Genève
Reglementering asielprocedure en erkenning vluchtelingen Ondertekent door 150 landen, ook België Politieke vluchtelingen: personen die in hun land van herkomst worden vervolgd vanwege hun politieke activiteiten of standpunten Vluchtelingen: personen die beantwoorden aan de 5 criteria van de conferentie Persoon nog niet als vluchteling erkent = asielaanvrager

5 Wat is asiel? (dia 2) Bijkomende bescherming => bedoelt voor personen die niet als “vluchteling” kunnen worden beschouwt, maar wel het risico lopen dat ze blootgesteld worden aan executie, wrede, onmenselijke of vernederende behandelingen of bedreiging van hun leven vanwege willekeurig geweld in geval van gewapend conflict in hun land.

6 Evolutie van de asielaanvragen
2 crisisperiodes van toevloed asielzoekers: : veroorzaakt door val communistische regimes in Centraal- en Oost-Europa : veroorzaakt door ernstige conflicten in Kosovo, heroplaaiende strijd in Congo en begin 2de oorlog in Tsjetsjenië Laatste jaren => 1500 aanvragen per jaar => herkomstlanden = hele wereld => vooral economische migranten

7 Hoe verloopt de asielprocedure?
1) Asielaanvraag bij dienst vreemdelingenzaken 2) Onderzoeken of België bevoegd is voor de asielaanvraag? 3) Asielzoeker verblijft in een opvangcentrum tijdens stap 2 => normaal open centrum => gesloten centrum bij niet meewerken aan de procedure of geen geldige documenten (max. 2 maanden opgesloten)

8 Hoe verloopt de asielprocedure? (dia2)
4) Valt de asielzoeker onder de criteria van het vluchtelingenverdrag? 5) Indien ja op stap 4 => onbeperkt verblijfsrecht en werken zonder arbeidskaart 6) Indien nee op stap 4 => voldoet de asielzoeker aan het statuut voor bijkomende bescherming? 7) Indien ja op stap 6 => 1 jaar verblijfsrecht en werken met arbeidskaart C 8) Al 5 jaar verblijf in België met beschermingsstatuut => aanvragen onbeperkt verblijfsrecht en werken zonder arbeidskaart

9 Hoe verloopt de asielprocedure? (dia3)
9) Geen bijkomende bescherming => beroep bij Raad voor Vreemdelingenbetwistingen binnen 15 dagen 10) Geen bijkomende bescherming => beroep bij Raad van State binnen 30 dagen

10 Opvang in België Collectief opvangsysteem: Opvang in een opvangcentrum
Basisvoorzieningen aanwezig Huishoudelijk reglement Individuele opvang: Mogelijk na 4 maanden in collectief systeem Autonomie van de asielzoeker staat centraal Aangeboden door OCMW en vluchtelingenwerk Vlaanderen

11 Niet-begeleide minderjarigen
= minder dan 18 jaar =niet begeleid door ouder of voogd =onderdaan van land dat geen lid is van de Europese Gemeenschap =ofwel asiel aangevraagd ofwel illegaal

12 Terugkeer Vrijwillige terugkeer
Ondersteuning van terugkeer via terugkeerprogramma (doel: reïntegratie) Gedwongen uitwijzing

13 Regularisatie Aanvraag door mensen zonder geldige verblijfsdocumenten of met onzeker verblijfsstatuut Bewijzen => niet mogelijk om terug te keren naar land van herkomst voor aanvraag Aanvraag aanvaard => voorlopige of permanente verblijfsvergunning Ook medische regularisatie => aanvrager heeft ernstige ziekte

14 Langdurige asielzoekers
Maken meer kans op regularisatie 4 jaar na aanvraag asiel en nog geen beslissing => Regularisatie verplicht 3 jaar na aanvraag asiel en nog een beslissing voor gezinnen met schoolgaande kinderen tussen 6 en 18 jaar !weigering mogelijk als de persoon wordt beschouwt als gevaar voor de openbare orde, nationale veiligheid of samenlevingsproblemen veroorzaakt!

15 Geregulariseerde versus erkende vluchtelingen
Het statuut erkende vluchteling heeft praktische voordelen op vlak van: Verblijfsstatuut Gezinshereniging Documenten Reizen Sociale bijstand Werken Sociale zekerheid Internationaal privaatrecht Naturalisatie

16 Regeerakkoord van 11 oktober 2007
Vernieuwingen op vlak van asiel en migratiebeleid, onder andere: Vluchtelingen die vastzitten in kampen of in buurlanden van conflicthaarden => uitnodiging om naar België te komen Asielzoekers binnen de 6 maanden recht om te werken Maar Vluchtelingenwerk Vlaanderen is teleurgesteld: Want geen veranderingen op vlak van regularisatie

17 Bronnen http://www.tipnederland.org/index.php?id=6
Debroey L. ‘Asielzoeker’. In: Mensen Onderweg, jg. 112, nr. december, 2007

18 Bedankt voor het lezen van de Powerpoint!


Download ppt "Asielzoeker Lut Debroey."

Verwante presentaties


Ads door Google