De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Korte Synthese Laleman Angelique.  1. Inleiding  2. Motorische ontwikkeling van kinderen met een gehoorstoornis.  3. Het verband tussen evenwichtsstoornissen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Korte Synthese Laleman Angelique.  1. Inleiding  2. Motorische ontwikkeling van kinderen met een gehoorstoornis.  3. Het verband tussen evenwichtsstoornissen."— Transcript van de presentatie:

1 Korte Synthese Laleman Angelique

2  1. Inleiding  2. Motorische ontwikkeling van kinderen met een gehoorstoornis.  3. Het verband tussen evenwichtsstoornissen en vestibulaire disfunctie.  4. Impact van een cochleair implantaat op de motorische ontwikkeling.  5.Kinesitherapeutische behandeling.  6. literatuur (bronnen).

3  Jaarlijks worden 2,5 tot 3 duizend kinderen geboren met een gehoorstoornis (Volgens Kind en Gezin).  1 tot 1,4 duizend van hen hebben een ernstige bilaterale gehoorstoornis.  Oorzaak :- genetisch, - pre, peri- of postnataal.

4  De gehoorstoornis heeft een negatief gevolg op de ontwikkeling van het kind, dit zowel op het persoonlijk, emotioneel, verstandelijk en het motorisch aspect.  Opvoeding en de interactie tussen ouder en kind verloopt ook moeilijker.

5  Uit studie gebleken:  Kinderen met een gehoorstoornis hebben een motorische achterstand.  Betreffend: - evenwicht - algemene dynamische coördinatie - Fysische fitheid - visuele- motorische coördinatie.

6  De reactietijd en de snelheid van bewegingen blijkt trager te zijn.  Er is ook een verminderde ritmegevoel dat motoriek en dans bemoeilijkt.  Studies kunnen geen eenduidig antwoordt geven betreffend de fijne motoriek van een kind met een gehoorstoornis.

7  Mogelijke verklaringen voor de motorische achterstand: - Organische factoren, bv. vestibulaire disfunctie. - Kinderen met auditieve beperking worden minder gestimuleerd. - Het aanleren van complexe motorische vaardigheden, of uitvoeren ervan gaat moeilijk doordat ze zich verbaal niet duidelijk kunnen maken. - Emotionele factoren: verminderd zelfvertrouwen, overbescherming of verwaarlozing.

8  Het vestibulair orgaan is anatomisch nauw verbonden met het gehoororgaan, de chochlea (= slakkenhuis).  Daarom hebben kinderen met een gehoorstoornis meer risico op vestibulaire stoornissen. - Bij kinderen met vestibulaire stoornis hebben vertraagde ontwikkeling van het zitten en het zelfstandig lopen.

9  Via klinische evenwichtstesten en posturografie (gecomputeriseerde methode op de stabiliteit te evalueren., registreert de verplaatsing van het lichaamszwaartepunt, terwijl de persoon zo stabiel mogelijk probeert te staan) dit om het evenwicht van de persoon te evalueren.  Kinderen met een gehoorstoornis en een vestibulaire stoornis vertonen abnormale posturale instabiliteit terwijl kinderen met een gehoorstoornis zonder vestibulaire stoornis normaal scoren.

10  Slechthorigheid wordt meestal veroorzaakt door afwezigheid en of degeneratie van de receptoren van het epitheel in het gehoorsysteem.  Door een cochleair implantaat wordt de functie van de haarcellen door directe elektrische stimulatie van de resterende gehoorzenuwen.

11  De opeenvolging van de motorische ontwikkeling, vooral de evenwicht is belangrijk.  Dit door verschillende testen: - Bruininks- Oseretsky- test, - Movement- ABC.

12  Kinderen met een gehoorstoornis hebben een verzwakt evenwicht, vooral bij vestibulaire disfuncties.  Het effect van een cocleair implantaat is nog onduidelijk.  Daarom is de opeenvolging van de motorische ontwikkeling belangrijk, dit via kinesitherapeutische behandeling

13 Bron van het artikel: A. De Kegel, I. Dhooge, H. Van Waelvelde, evenwicht een belangrijk knelpunt in de motorische ontwikkeling van kinderen met een gehoorstoornis, stimulus, jaargang 27, nummer 3, Pagina’s 238- 250. B. Bron afbeelding: http://www.healingwellformulas.com/news/ma rch2008/news_nl.htm


Download ppt "Korte Synthese Laleman Angelique.  1. Inleiding  2. Motorische ontwikkeling van kinderen met een gehoorstoornis.  3. Het verband tussen evenwichtsstoornissen."

Verwante presentaties


Ads door Google