De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

BZ voor de Klas 3 juni 2010.

Verwante presentaties


Presentatie over: "BZ voor de Klas 3 juni 2010."— Transcript van de presentatie:

1 BZ voor de Klas 3 juni 2010

2 Wereldkaart Introductie
Kinderen vragen naar landen / namen waar evt. familie woont, op vakantie geweest etc.

3 … de wereld van Buitenlandse Zaken…
De eerste ronde! … de wereld van Buitenlandse Zaken…

4 Hoeveel landen zijn er in de wereld?
B) 193 C) 269 D) 982

5 Hoeveel landen zijn er in de wereld?
B) 193 C) 269 D) 982 Aantal landen: 193 internationaal erkende onafhankelijke staten Dat zijn de 192 leden van de Verenigde Naties plus Vaticaanstad. Niet meegeteld zijn landen die slechts door een minderheid van de leden van de VN worden erkend: vb. Kosovo, Noord-Cyprus, Zuid-Soedan

6 Hoeveel Ambassades heeft Nederland in de wereld?
C) 269 D) 950

7 Hoeveel Ambassades heeft Nederland in de wereld?
C) 269 D) 950 Er zijn 1924 ambtenaren werkzaam op het departement van Buitenlandse Zaken in Den Haag. Op de ambassades zijn er 1208 uitgezonden ambtenaren en 2251 lokaal aangenomen medewerkers. behartigt het ministerie van Buitenlandse Zaken de Nederlandse belangen van het Koninkrijk in het buitenland. Als naar buiten gericht land zet Nederland zich van oudsher in voor de internationale rechtsorde. Nederland bouwt mee aan een veilige, stabiele en welvarende wereld. Wij zetten ons in om conflicten, armoede en onrecht te bestrijden. Buitenlandse Zaken geeft, in overleg met andere ministeries, vorm aan het Europa van de toekomst en zorgt ervoor dat Nederland in de EU met één stem spreekt. Op meer dan 150 plekken in de wereld en in Den Haag doen landgenoten, bedrijven en instellingen een beroep op de kennis van onze medewerkers.

8 Wie is hier niet te zien? A) Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken B) President van Afghanistan C) Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken D) Baas van de Verenigde Naties Wie staat er niet bij?  ligt toe dat het enkel gaat om de drie personen op de voorgrond

9 Wie is hier niet te zien? B A D
A) Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken B) President van Afghanistan C) Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken D) Baas van de Verenigde Naties B A Uitleg geven over de personen op de foto Clinton is dus niet te zien Drie ministers op BZ: een minister gaat over alles, een gaat over arme landen, en een gaat over Europa. A wil iets in B en heeft daarvoor D nodig. D

10 Wat doet een diplomaat? A) Onderhandelen (dingen regelen)
B) Nederlanders bezoeken die in de gevangenis in het buitenland zitten C) NL vertegenwoordigen in het buitenland D) Diploma’s aan mensen geven

11 Wat doet een diplomaat? A) Onderhandelen (dingen regelen)
B) Nederlanders bezoeken die in de gevangenis in het buitenland zitten C) Nederland vertegenwoordigen in het buitenland D) Diploma’s aan mensen geven Er zijn dus 3 ministers. Wie zijn wij dan? De verschillende ministers kunnen het niet alleen: wij zijn de hulpen van de minister Buitenlandse Zaken: Onderhouden en verzorgen van betrekkingen met andere landen en internat. Organisaties Bevorderen samenwerking met andere landen Helpen van ontwikkelingslanden bij versnellen econ. en soc. ontwikkeling via internationale samenwerking Behartigen Nederlandse belangen/belangen Nederlanders in het buitenland Voorlichting geven over beleid en standpunten die Nederland inneemt t.a.v. internationale vraagstukken Presenteren Nederland in buitenland Behandelen aanvragen en problemen van buitenlanders die naar Nederland willen komen, er al wonen of er weg willen Ambassades: Politiek, analyse binnenlandse politiek/btl. beleid, veiligheidskwesties, economie, mensenrechten, milieu-aangelegenheden Economisch, samenwerking met BEB en EVD, verbetering concurrentiepositie Ned. Bedrijfsleven, rapportage over handelspolitiek, econ. Beleid, ontwikkelingen in interessante marktsegmenten Ontwikkelingssamenwerking, via post voert Nederland beleidsdialoog, uitvoering projecten, welke activiteiten komen in aanmerking voor financiering Consulair, bescherming/behartigen belangen Nederlander, reisdocumenten, akten, legaliseren, bezoek gedetineerden, ziekenhuisopname, overlijden, visa, asiel Pers- en culturele werkzaamheden, voorlichting over Nederland, contacten met lokale pers.

12 Wat kiezen we op 9 juni? A) Een President B) Leden van de Tweede Kamer
C) Gemeenteraden D) Leden van het Europees parlement

13 Wat kiezen we op 9 juni? A) Een President B) Leden van de Tweede Kamer
C) Gemeenteraden D) Leden van het Europees parlement - Uitleg geven over de verkiezingen: nieuwe regering, nieuwe koppen

14 Wat is een verdrag? A) Afspraak tussen mensen
B) Afspraak tussen organisaties C) Afspraak tussen landen D) Diploma

15 Wat is een verdrag? A) Afspraak tussen mensen
B) Afspraak tussen organisaties C) Afspraak tussen landen D) Diploma Verschillende soorten verdragen: bilateraal en multilateraal. Kunnen kinderen voorbeelden noemen? Vb. bilateraal verdrag met Belgie over de Schelde, vb. multilateraal verdrag in de VN over kinderrechten

16 Tweede ronde Kinderrechten
…de wereld van kinderrechten… Webiste: Filmpjes:

17 Wat mag je op jouw leeftijd (12-13) doen?
A) Een identiteitskaart aanvragen zonder toestemming van je ouders? B) Een baan nemen? C) Zelf auto rijden? D) Spijbelen?

18 Wat mag je op jouw leeftijd (12-13) doen?
A) Een identiteitskaart aanvragen zonder toestemming van je ouders? B) Een baan nemen? C) Zelf auto rijden? D) Spijbelen?

19 Welke van onderstaande rechten is een officieel erkend kinderrecht?
A) Recht op ijs en patat B) Recht op leuke ouders C) Recht op een huisdier D) Recht om te spelen

20 Welke van onderstaande rechten is een officieel erkend kinderrecht?
A) Recht op ijs en patat B) Recht op leuke ouders C) Recht op een huisdier D) Recht om te spelen Alle kinderrechten staan in het Verdrag voor de Rechten van het Kind van de Verenigde Naties. Dit verdrag is in 1989 in New York gesloten. Het Kinderrechtenverdrag gaat over alles waar je mee te maken kan krijgen, vanaf je geboorte tot aan je achttiende verjaardag. Het gaat over school, wonen, gezondheid, geloof, ouders en vrienden. Het Kinderrechtenverdrag is ook voor jou belangrijk! Rechten van kinderen gelden namelijk voor alle kinderen in 193 landen. Ook voor kinderen en jongeren in Nederland. Discussie: welke rechten vinden jullie ook belangrijk? Het officiële Verdrag voor de Rechten van het Kind bestaat uit 54 artikelen. De 10 belangrijkste zijn: • Alle rechten gelden voor alle kinderen over de hele wereld. • Het recht op een naam en een nationaliteit. • Het recht op bescherming tegen kinderarbeid. • Het recht om je mening te geven en informatie te verzamelen. • Het recht om op te groeien bij familie. • Het recht op een veilig en gezond leven. • Het recht op bijzondere zorg voor gehandicapte kinderen. • Het recht op onderwijs. • Het recht op bescherming tegen mishandeling en geweld. • Het recht op spel en ontspanning.

21 Wie ziet er op toe dat kinderrechten worden nagekomen en mensen zich er aan de afspraken houden?
A) Minister Verhagen B) Niemand C) De Verenigde Naties D) Je ouders

22 Wie ziet er op toe dat kinderrechten worden nagekomen en mensen zich er aan de afspraken houden?
A) Minister Verhagen B) Niemand C) De Verenigde Naties D) Je ouders In het Kinderrechtenverdrag staat dat je ouders voor jou moeten zorgen. Zij moeten er ook voor zorgen dat jij krijgt waar je recht op hebt. Maar de regering moet je ouders daarbij helpen. De regering geeft je ouders bijvoorbeeld wat extra geld, zorgt ervoor dat er ziekenhuizen zijn en geeft hulp en advies bij het opvoeden. De Kinderbescherming helpt en beschermt kinderen als ouders niet goed voor ze zorgen.

23 Welk land heeft het kinderrechtenverdrag van de Verenigde Naties niet ondertekend?
A) Duitsland B) Frankrijk C) Amerika D) Nederland

24 A) Duitsland B) Frankrijk C) Amerika D) Nederland
Welk land heeft het kinderrechtenverdrag van de Verenigde Naties niet ondertekend? A) Duitsland B) Frankrijk C) Amerika D) Nederland Alleen de Verenigde Staten en Somalië hebben het niet geratificeerd, Somalië omdat het geen georganiseerde staatsstructuur meer heeft, de V.S. omdat het verdrag de doodstraf van minderjarigen verbiedt.

25 Wanneer is de Internationale Dag voor de Rechten van het Kind?
A) Op 20 november B) Op 5 december C) Op 8 maart D) op 10 december

26 Wanneer is de Internationale Dag voor de Rechten van het Kind?
A) Op 20 november B) Op 5 december C) Op 8 maart D) op 10 december Op 20 november 1989 hebben veel landen het Kinderrechtenverdrag ondertekend. Dat wordt ieder jaar op 20 november gevierd. In Nederland is de hele maand november 'Kinderrechtenmaand'.

27 … de wereld van kinderarbeid…
De derde ronde! … de wereld van kinderarbeid… Fimpje – kinderarbeid – UNICEF (tijd: 3:35):

28 Wat is een vorm van kinderarbeid ?
A) Auto wassen B) Sweatshop (een soort fabriek waar slaven werken) C) De hele dag als keukenhulp werken Misschien moet jij wel eens thuis klusjes doen of heb je een krantenwijk? Wat valt er nu eigenlijk onder kinderarbeid?

29 Wat is een vorm van kinderarbeid ?
A) Auto wassen B) Sweatshop (een soort fabriek waar slaven werken) C) De hele dag als keukenhulp werken bij een rijke familie Kinderarbeid betekent dat je de hele dag werkt tegen een betaling, maar je geen tijd hebt om naar school te gaan of om te spelen. Wereldwijd werken er volgens schattingen van de Internationale Arbeidsorganisatie zo’n 250 miljoen kinderen, waarvan ongeveer een kwart alleen al in India. Kinderarbeid is dat een probleem? Je zou zeggen van niet, want in Nederland hebben tienduizenden kinderen een bijbaantje: oppassen, autowassen van de buurman? Dat is inderdaad geen probleem. Het wordt wel een probleem als kinderen door hun werk niet naar school kunnen, of als het werk hun ontwikkeling en gezondheid bedreigt.

30 Wie controleert dat iedereen zich houdt aan op het verbod op kinderarbeid?
A) Nederlandse regering B) Niemand C) De Verenigde Naties D) Je ouders

31 Wie controleert dat iedereen zich houdt aan op het verbod op kinderarbeid?
A) Nederlandse regering B) Niemand C) De Verenigde Naties D) Je ouders

32 Hoeveel krijgen kinderen in Malawi gemiddeld betaald voor het plukken van tabaksbladeren?
A) 1 cent per uur B) 1 euro per uur C) 3 euro per uur D) 10 euro per uur

33 Hoeveel krijgen kinderen in Malawi gemiddeld betaald voor het plukken van tabaksbladeren?
A) 1 cent per uur B) 1 euro per uur C) 3 euro per uur D) 10 euro per uur Dagen van 12 uur zijn heel normaal voor tabak plukkende kinderen (in Nederland mag een volwassene maximaal 8 tot 9 uur per dag werken). Alleen al in Malawi werken meer dan kinderen in de tabaksector en in de regel 12 uur per dag. Dus hoeveel verdienen ze per dag?

34 … de wereld van een kindsoldaat…
De laatste ronde! … de wereld van een kindsoldaat…  filmpjes en achtergrond waar scholen gratis actiepakket kunnen aanvragen Fimpje Warchild - warchildvideo — 27 september 2007 — Kinderen vertellen waarom ze niet langer in een oorlogssituatie willen zitten (tijd: 2:46 min) Al in lesprogramma: Fimpje – trailer – Witlicht (tijd: 2:11 min):

35 Op welke leeftijd mag je in het Nederlandse leger?
B) 16 C) 18 D) 21

36 Op welke leeftijd mag je in het Nederlandse leger?
B) 16 C) 18 D) 21 De meerderheid van de regeringen hebben met elkaar afgesproken dat kinderen onder de 18 jaar niet mee mogen doen aan gevechten. Ook NL krijgt kritiek: op de vingers getikt voor toelaten 16-jarige en Defensie moet stoppen met 'wervingspropaganda' om tieners vanaf 11 jaar voor het leger te interesseren

37 Wie is een kindsoldaat? A) Een kind dat vecht in een leger of rebellengroep? B) Een kind dat kookt voor het leger of rebellengroep? C) Een kind dat wordt ingezet als boodschapper voor het leger of rebellengroep?

38 Wie is een kindsoldaat? A) Een kind dat vecht in een leger of rebellengroep? B) Een kind dat kookt voor het leger of rebellengroep? C) Een kind dat wordt ingezet als boodschapper voor het leger of rebellengroep? - Een kindsoldaat is iemand jonger dan 18 jaar die deel uitmaakt van een regeringsleger of een georganiseerde gewapende rebellengroep. Dit is ongeacht de taken die het kind moet vervullen. Het gaat hierbij niet alleen om betrokkenheid bij gevechten, maar ook dienst doen als kok, drager of boodschapper. Dus een kind dat met een geweer loopt en een kind dat voedsel brengt aan de soldaten binnen een militaire eenheid kun je allebei zien als een kindsoldaat.

39 Hoe komen kinderen in een leger terecht?
Om te ontsnappen aan armoede Omdat de familie van de kinderen wil dat ze soldaat worden Omdat kinderen door rebellen zijn ontvoerd en gedwongen worden om bij ze te blijven. Omdat de kinderen dat zelf willen

40 Hoe komen kinderen in een leger terecht?
Om te ontsnappen aan armoede De familie wil dat ze soldaat worden Kinderen worden door rebellen ontvoerd en worden gedwongen te blijven. Kinderen willen dit zelf Een kindsoldaat is iemand jonger dan 18 jaar die deel uitmaakt van een leger of militaire groepering ongeacht de taken die het kind moet vervullen. Dus een kind dat met een geweer loopt en een kind dat voedsel brengt aan de soldaten binnen een militaire eenheid kun je allebei zien als een kindsoldaat.

41 Hoeveel kindsoldaten zijn er in de wereld?
B) C) D)

42 Hoeveel kindsoldaten zijn er in de wereld?
B) C) D) Er zijn meer dan kinderen jonger dan 18 die wereldwijd ingezet worden in gewapende conflicten

43 In welk land zijn de meeste kindsoldaten?
A) Afghanistan B) Soedan C) Colombia D) Filippijnen

44 In welk land zijn de meeste kindsoldaten?
A) Afghanistan B) Soedan C) Colombia D) Filippijnen Naar schatting kindsoldaten. De meeste zijn jonger dan 15 jaar. In Afrika zijn de meeste kindsoldaten.

45 Welke bekende Nederlander komt op voor kindsoldaten?


Download ppt "BZ voor de Klas 3 juni 2010."

Verwante presentaties


Ads door Google