De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welk geloof had de tekenaar van deze bron?

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welk geloof had de tekenaar van deze bron?"— Transcript van de presentatie:

1 Welk geloof had de tekenaar van deze bron?
De bron heet “de duivels doedelzak”. Wie stelt het hoofd voor dat als doedelzak wordt bespeeld? Welk geloof had de tekenaar van deze bron? H5 Ontdekker en hervormers H5.4 De Nederlandse Opstand

2 Bij welk geloof hoort deze prent?
Noem twee beeldelementen die bewijzen dat je idee klopt. H5 Ontdekker en hervormers H5.4 De Nederlandse Opstand

3 Welk geloof had de tekenaar van de bron?
Wat of wie stellen de mannen met de bijlen voor en waarom hakken ze de “geloofsboom” om? De bron heet `de geloofsboom`. Bij welk geloof hoort de boom en waar kun je dat aan zien? Welk geloof had de tekenaar van de bron? Wat of wie stellen de andere mannen voor? Leg uit waar je dat aan kunt zien. H5 Ontdekker en hervormers H5.4 De Nederlandse Opstand

4 In de kerk heeft de preekstoel een centrale plaats
In de kerk heeft de preekstoel een centrale plaats. Vanaf de preekstoel werd o.a. de bijbel voorgelezen. Waarom was de preekstoel zo belangrijk voor protestanten? “Interieur van de St Odulphuskerk in Assendelft”, geschilderd door P.J Saenredam in 1649 Welk geloof hebben de mensen in de kerk en leg uit waarom je dat denkt. H5 Ontdekker en hervormers H5.4 De Nederlandse Opstand

5 De Nederlanden vielen sinds de 15de eeuw onder één landsheer
In ieder gewest had Karel V een stadhouder die voor hem overlegde met de standen van het gewest Karel V had in 1515 het bestuur over de Nederlanden op zich genomen. Slechts bij hoge uitzondering riep Karel V de Staten Generaal bij elkaar De gewesten hadden een grote zelfstandigheid Ook de steden hadden grote zelfstandigheid H5 Ontdekker en hervormers H5.4 De Nederlandse Opstand

6 In 1522 richtte Karel V een eigen inquisitie op
Vanuit zijn hof in Brussel werkte Karel V aan de centralisatie van zijn bestuur In 1522 richtte Karel V een eigen inquisitie op Onder Karel V werden meer dan 2000 mensen om hun geloof op de brandstapel gebracht Hij beperkte de gewestelijke zelfstandigheid door centrale adviesraden op te richten waar ambtenaren in zaten Ook Karels godsdienst-politiek versterkte zijn greep op de gewesten H5 Ontdekker en hervormers H5.4 De Nederlandse Opstand

7 In 1555 verdeelt Karel V zijn rijk tussen zijn zoons
In 1555 verdeelt Karel V zijn rijk tussen zijn zoons. Filips II wordt koning van Spanje, Napels, Sicilië en Portugal en Heer der Nederlanden Naast een groot rijk erft Filips II ook veel problemen in de Nederlanden H5 Ontdekker en hervormers H5.4 De Nederlandse Opstand

8 Veel mensen in de Nederlanden zijn boos vanwege de centralisatie
De edelen waren boos omdat er adviesraden zijn ingesteld die: -wetten maken buiten de edelen om -belastingen innen die de edelen daardoor mislopen -een gedeelte van de rechtspraak overnemen waardoor ze minder aanzien krijgen De burgers in de steden zijn boos omdat: -hun oude stadsrechten zoals zelfbestuur en zelf recht mogen spreken worden aangetast -de vervolgingen van de protestanten slecht is voor de handel Protestanten zijn boos omdat de inquisitie is ingesteld Filips II gaat door met de centralisatie H5 Ontdekker en hervormers H5.4 De Nederlandse Opstand

9 Filips II zet de politiek van zijn vader voort
Hij gaat door met het centraliseren van het bestuur en het protestantisme te bestrijden Een voorbeeld van zijn centralisatiepolitiek was de kerkelijke reorganisatie die hij doorvoerde Juist nu drong het Calvinisme door in de Nederlanden. De inquisitie werkte op volle toeren H5 Ontdekker en hervormers H5.4 De Nederlandse Opstand

10 In 1559 stelt Filips zijn zuster Margaretha van Parma aan als landvoogdes
Ze kreeg direct problemen met de hoge adel vanwege haar adviseur kardinaal Granvelle Voor de hoge adel was hij de verpersoonlijking van de centralisatiepolitie H5 Ontdekker en hervormers H5.4 De Nederlandse Opstand

11 Het verzet van de hoge edelen wordt geleid door Willem van Oranje
Ce ne sont que des Geux! In 1564 vraagt Willem van Oranje namens de hoge adel om godsdienstvrijheid In 1566 trekken honderden lage edelen naar het paleis van de landvoogdes en bieden een smeekschrift aan waarin ze vragen om afschaffing van de inquisitie H5 Ontdekker en hervormers H5.4 De Nederlandse Opstand

12 Margaretha van Parma belooft de kettervervolgingen te matigen
Daardoor durfde calvinisten in de zomer van 1566 openlijk bijeen te komen. H5 Ontdekker en hervormers H5.4 De Nederlandse Opstand

13 Pieter Breugel de Oude, De predeking van Johannes de Doper 1566
H5 Ontdekker en hervormers H5.4 De Nederlandse Opstand

14 Margaretha van Parma belooft de kettervervolgingen te matigen
Schandelijke beeldenverering!! Schande! Op naar het klooster Daardoor durfde calvinisten in de zomer van 1566 openlijk bijeen te komen. In de weken daarna raasde een beeldenstorm door de Nederlanden H5 Ontdekker en hervormers H5.4 De Nederlandse Opstand

15 Huiswerk: L. Par 5.3 & 5.4 Aant & ppt
H5 Ontdekker en hervormers H5.4 De Nederlandse Opstand


Download ppt "Welk geloof had de tekenaar van deze bron?"

Verwante presentaties


Ads door Google