De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Een andere kijk op onderwijs

Verwante presentaties


Presentatie over: "Een andere kijk op onderwijs"— Transcript van de presentatie:

1 Een andere kijk op onderwijs
Ed Brinksma Onderwijsdag 2011

2 THE FUTURE IS BEING MADE TODAY
UT Onderwijsdag 2011

3 WAT VOEGEN WIJ TOE? T-SHAPED PROFESSIONAL BREEDTE DIEPTE BROAD
UT Onderwijsdag 2011

4 METHODOLOGISCHE DIEPTE
methodologie als methode van waarheidsvinding (experimenteren, modelleren, construeren, kritisch literatuuronderzoek etc.) vormt kern van wetenschapsgebieden, en blijvend element kennis, feiten en vaardighedenrepertoire in curricula hiervan afleiden (naast lokale sterktes) UT Onderwijsdag 2011

5 ACADEMISCHE BREEDTE Wilhelm von Humboldt John Henry Newman Bildung
Cultivation of the Mind kennis en vaardigheden reportoire van disciplines te groot voor claims van volledigheid snelle veroudering van feitenkennis en specifieke vaardigheden (primitiveren, rekenlineaal) grote noodzaak kennis in geheel nieuwe context toe te passen: transferable skills herwaardering van acdemische vorming als kern van WO onderwijs Von Humbuldt: Bildung, Einheit von Forschung und Lehre, Forschendes Lernen Newman: Cultivation of the mind, interactie om kennis tot leven te wekken noodzaak van open, kritische en onderzoekende houding Wilhelm von Humboldt John Henry Newman UT Onderwijsdag 2011

6 CREATIVITEIT UT Onderwijsdag 2011

7 HIGH TECH HUMAN TOUCH volg het talent van de student
bredere bachelor programma’s: brede instroom, met scherp uitstroomprofiel andere werkvormen: project en/of probleemgestuurd leren ongeveer 10 aan de UT sportschool UT Onderwijsdag 2011

8 EEN HUIDIG CURRICULUM Heb ook een spoorlijn of hordeloop-baan
UT Onderwijsdag 2011

9 VRIJHEID UT Onderwijsdag 2011

10 O O O Organisator Ontwerper Onderzoeker
het beginsel van de 3O’s als vertaling van Robinsons ‘multi-faceted intelligence’ UT Onderwijsdag 2011

11 ACADEMISCH BAUHAUS Joep Schrijvers (Onderwijsdag 2010):
UT als verre nazaat van het Bauhaus in een internationaal netwerk van Bauhaus-universiteiten UT Onderwijsdag 2011

12 EEN INTERNATIONALE BEWEGING?
SUTD: project van MIT; USD 700; “a laboratory of interdisciplinary education, self-directed conceptual learning and real-world experience. Students are organised in small learning communities, nurturing the skills and creativity required for innovation, leadership and entrepreneurship” Aalto: engineering, business and design Melbourne: van 33 naar 5 opleidingen Delaware: omslag naar Problem based learning in de science opleiding Olin: brede vorming voor betrokken enigneers UT Onderwijsdag 2011

13 HET ONDERWIJSGEBOUW wijs vooral op mastersonderwijs
doorlopende professionele leerlijnen voor elke O naast doorstroommaasters vooral masters gekoppeld aan onderzoekssterkten: meester-gezel inbedding in de keten LVO en LLL UT Onderwijsdag 2011

14 NIEUWE MASTERS DESIGNER SCIENTIST MANAGER
HTHT: focus in de opleidingen en via interdisciplinaire ontwerpodrachten en/of afstudeerprojecten Meesterschap in de 3 O’s: honourstrajecten Kwaliteit: instroom, functionerende internationale leeromgeving, wetenschappelijke basis michelangelo UT Onderwijsdag 2011

15 NIEUWE BACHELOR kwartiel 11-12 afstuderen eindbeoordeling project
toets toets project majors ... toets kwartiel 3 kwartiel 2 kwartiel 1 bachelor UT Onderwijsdag 2011

16 DE UITDAGING DE ESSENTIE VAN HET VAKGEBIED
WAT IS SPECIFIEK, WAT KAN SAMEN? HTHT: focus in de opleidingen en via interdisciplinaire ontwerpodrachten en/of afstudeerprojecten Meesterschap in de 3 O’s: honourstrajecten Kwaliteit: instroom, functionerende internationale leeromgeving, wetenschappelijke basis UT Onderwijsdag 2011

17 RANDVOORWAARDEN MODULES (15 EC) GEZAMENLIJKHEID
ONDERZOEKEN, ONTWERPEN, ORGANISEREN Modules zijn coherente fulltime eenheden van 10 weken met vakken en projecten Zowel op niveau van modules als binnen de modules moet worden gezocht naar maximale gezamenlijkheid (efficientie) Curriculum bestaat uit 4 delen Gezamenlijke curriculum Major-specifiek curriculum Keuzeruimte Afstuderen en andere grote projecten Onderzoeken, ontwerpen en organiseren zijn zichtbaar in verplicht deel van het curriculum en zijn zwaartepunten voor keuzemodules. UT Onderwijsdag 2011

18 UT Onderwijsdag 2011

19 UT Onderwijsdag 2011


Download ppt "Een andere kijk op onderwijs"

Verwante presentaties


Ads door Google