De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1212 /mhj Quo vadis, (Bio) Medisch Ingenieur? Biomedische Technologie Technische Universiteit Eindhoven in samenwerking met Universiteit Maastricht Dick.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1212 /mhj Quo vadis, (Bio) Medisch Ingenieur? Biomedische Technologie Technische Universiteit Eindhoven in samenwerking met Universiteit Maastricht Dick."— Transcript van de presentatie:

1 1212 /mhj Quo vadis, (Bio) Medisch Ingenieur? Biomedische Technologie Technische Universiteit Eindhoven in samenwerking met Universiteit Maastricht Dick W. Slaaf UM, TU/e

2 1212 /mhj Quo vadis, (Bio) Medisch Ingenieur? Wettelijk kader Universitaire opleiding Iemand met een universitaire Master graad is in staat onafhankelijk academisch onderzoek te verrichten of multidisciplinaire en interdisciplinaire vragen op te lossen in een professionele praktijk waarbij een universitaire graad vereist of nuttig is.

3 1212 /mhj Quo vadis, (Bio) Medisch Ingenieur? Biomedische Technologie (Biomedical Engineering: BME) is een (ingenieurs) wetenschap die zich richt op het grensvlak van de ingenieurs- en levenswetenschappen. Een BME opleiding dient de algemene basis vereisten voor een ingenieursopleiding te omvatten alsmede een gedegen kennis van de levenswetenschappen.

4 1212 /mhj Quo vadis, (Bio) Medisch Ingenieur? Doel van het BME curriculum in Eindhoven is om ingenieurs op te leiden die: - Werkzaam zullen zijn in R&D - In staat zijn om de kennis te integreren van wis-, natuur- en scheikunde met kennis van de life sciences om op ingenieurs niveau problemen op te kunnen lossen op Biomedisch gebied, en - In staat zijn om de oplossing in een ontwerp om te zetten.

5 1212 /mhj Quo vadis, (Bio) Medisch Ingenieur? Hoe is het allemaal begonnen in Eindhoven? Ongeveer 20 jaar geleden integreerden TU/e en UM een deel van hun onderzoekprogramma’s. Er waren problemen met de communicatie tussen biomedisch onderzoekers en ingenieurs. Er bleek behoefte te zijn aan Biomedisch Ingenieurs, die in staat waren beide werelden te verenigen.

6 1212 /mhj Quo vadis, (Bio) Medisch Ingenieur? Doel BME curriculum: Ontwikkel het vermogen van studenten om:  Kennis te vergaren en te integreren  Problemen op te lossen  Te functioneren in een R&D omgeving  Zich de hoogte te stellen en te blijven van nieuwe ontwikkelingen  Te communiceren

7 1212 /mhj Quo vadis, (Bio) Medisch Ingenieur? Didactic concept:  Geïntegreerd ingenieurswetenschappen, sciences en life sciences  College’s  Ontwerpgericht onderwijs  Casus  Project  => Persoonlijke skills en attitudevorming

8 1212 /mhj Quo vadis, (Bio) Medisch Ingenieur? Algemene achtergrond van onze Biomedisch Ingenieur tijdens de Bachelor phase: - Wiskunde, Natuurkunde, Scheikunde - Life Sciences (Biologie, Fysiologie, etc.) - Ingenieurswetenschappen - Communicatie Dit alles wordt geïntegreerd aangeboden.

9 1212 /mhj Quo vadis, (Bio) Medisch Ingenieur? Master fase: - Biomedisch Ingenieur; 3 hoofdspecialisaties: - Biomechanics & Tissue Engineering - Molecular Bioengineering & Molecular Imaging - Biomedical Imaging and Modeling - Medisch Ingenieur N.B. Het zijn echte ingenieurs!

10 1212 /mhj Waar gaat de Biomedisch Ingenieur naar toe?  Onderzoekinstituten:  Universiteiten  Industrie  Ziekenhuizen:  Opleiding tot klinisch fysicus  Onderzoeker  Bedrijfsleven als (bio) medisch specialist  Coördinerende functies  Overal waar een ingenieur terecht kan komen.

11 1212 /mhj Waar gaat de Medisch Ingenieur naar toe?  Ziekenhuizen:  Medisch Ingenieur  Als onderdeel van een team: diagnose en behandeling  Klinisch fysicus  Overal waar (Biomedisch) Ingenieurs terecht komen.

12 1212 /mhj Quo vadis, (Bio) Medisch Ingenieur? Recent rapport commissie Technology, Care and Education (Sminia): Toenemende vraag naar Technology & Care professionals door:  Ontwikkelingen in technologie  Verschuiving van intra- naar extramurale zorg  Veroudering bevolking Hier ligt een uitdaging voor BME!

13 1212 /mhj Quo vadis, (BIO) Medisch Ingenieur? Op het grensvlak van ingenieurs- en biomedische wetenschappen zullen nieuwe beroepen ontstaan. Wij denken dat de medisch ingenieur een eerste ontwikkeling daarin is. Er zullen vele specialisaties gaan volgen.

14 1212 /mhj Quo vadis, (BIO) Medisch Ingenieur?  De dynamische maatschappij stelt voortdurend veranderende eisen aan de ingenieurswetenschappen.  Het is zaak deze veranderingen nauwlettend te volgen en er op inspelen. Er zijn vele nieuwe wegen om te begaan.  BME is één van de eerste nieuwe ontwikkelingen.  Nederland moet nog wennen aan de nieuwe rol van een ingenieur!!!


Download ppt "1212 /mhj Quo vadis, (Bio) Medisch Ingenieur? Biomedische Technologie Technische Universiteit Eindhoven in samenwerking met Universiteit Maastricht Dick."

Verwante presentaties


Ads door Google