De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Standaardisatie prestaties VVT

Verwante presentaties


Presentatie over: "Standaardisatie prestaties VVT"— Transcript van de presentatie:

1 Standaardisatie prestaties VVT
Koolman Advies en Onderzoek

2 Inhoud Verstorende factoren Standaardisatietechniek Resultaten
Toekomst Xander Koolman, Koolman Advies en Onderzoek

3 Verstorende factoren Er bestaan factoren (V) die
niet beïnvloedbaar zijn voor de zorgaanbieder (Z) de indicator (I) beïnvloeden Schematisch: V I Z 1 2 Xander Koolman, Koolman Advies en Onderzoek

4 Selectie verstorende factoren
Twee deskundigenbijeenkomsten met vertegenwoordigers van: Universiteit Maastricht Vrije Universiteit, Amsterdam IGZ ActiZ NIVEL/CKZ Prismant Xander Koolman, Koolman Advies en Onderzoek

5 Testen verstorende factoren
Factoren die door de deskundigen werden genoemd zijn vervolgens statistisch getest op pijl 1 (multinomiale logistische regressie) pijl 2 (logistische regressie) Indien factoren in beide testen significant bleken werden zij als verstorende factoren aangemerkt Xander Koolman, Koolman Advies en Onderzoek

6 Uiteindelijke verstorende factoren
Zorgzwaartescorelijst niet gebruikt Tijdigheid Validiteit Wel leeftijd, geslacht, items uit de CDS (vet is significant): j = jaren oud s = sexe h = houding m = mobiliteit g = gevaar ontwijken c = contact vaardigheden l = leercapaciteit p = psychofarmaca Xander Koolman, Koolman Advies en Onderzoek

7 Thema 4 - Zorginhoudelijke veiligheid 4.1 Decubitus j h m g l c
Thema's en indicatoren VV ZT Thema 4 - Zorginhoudelijke veiligheid 4.1 Decubitus j h m g l c 4.2a Voedingstoestand (wegen) g l c NVT 4.2b Voedingstoestand (navraag) 4.2c Voedingstoestand (combinatie) 4.3 Valincidenten 4.4 Medicijnincidenten 4.5a Psychofarmaca S 4.5b Antidepressiva 4.6a Vaccinatiegraad- cliënten 4.6b Vaccinatiegraad – medewerkers 4.7a Incontinentie – prevalentie j h m g l c p 4.7b Incontinentie – diagnose 4.8 Verblijfskatheter 4.9 Probleemgedrag 4.10 Fixatie 4.11 Beleid vrijheidsbeperkende maatregelen Thema 7 - Mentaal welbevinden 7.2. Depressie j s h m g l c Xander Koolman, Koolman Advies en Onderzoek

8 Standaardisatietechniek
Prestaties (P) zijn vergelijkbaar gemaakt met indirecte standaardisatie: waarbij het verwachte gemiddelde is gebaseerd op de verstorende factoren Xander Koolman, Koolman Advies en Onderzoek

9 Sterren Beste 10% ***** Volgende 20% **** Volgende 40% ***
Laatste 10% * Xander Koolman, Koolman Advies en Onderzoek

10 Enkele resultaten Percentage decubitus (graad 2 of hoger) ZT 1%
VV 2.3% Xander Koolman, Koolman Advies en Onderzoek

11 Resultaten: organisatiegrootte (aantal cliënten in zorg)
Sterren VV ZT Gem N ***** 95 419 **** 105 383 *** 108 421 ** 104 374 * 295 Xander Koolman, Koolman Advies en Onderzoek

12 Toekomst Kwaliteitskader Verantwoorde zorg “Better done than perfect”
Verstorende variabelen Selectie Uw inbreng Xander Koolman, Koolman Advies en Onderzoek

13 Toekomst: verstorende factoren
Zorgzwaartescorelijst Tijdigheid ? Validiteit: onderzoek Dinnus Frijters (VU) Economisch kader Wat is beïnvloedbaar? Wetenschappelijke literatuur Voor welke factoren standaardiseren andere landen? Xander Koolman, Koolman Advies en Onderzoek

14 Toekomst: selectie VV 100 per OE en 75 per indicator
ZT 372 per OE en 62 per indicator Voorbeeld: Decubitus VV gemiddeld 2,3% decubitus, OE’s met 5 sterren hebben ongeveer 20% minder cliënten beoordeeld. Xander Koolman, Koolman Advies en Onderzoek

15 Toekomst: uw inbreng Ervaring risicoverevening zorgverzekeraars
1993 begonnen met 3% risico Tot op de dag van vandaag wordt het model verfijnd en het risico voor zorgverzekeraars vergroot En kwaliteitsmeting en vergelijking is noodzakelijk om prijsconcurrentie te voorkomen Xander Koolman, Koolman Advies en Onderzoek

16 Dank voor uw aandacht Xander Koolman, Koolman Advies en Onderzoek


Download ppt "Standaardisatie prestaties VVT"

Verwante presentaties


Ads door Google