De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Organisatiestructuur

Verwante presentaties


Presentatie over: "Organisatiestructuur"— Transcript van de presentatie:

1 Organisatiestructuur
Douane & Accijnzen Onderzoek & Opsporing

2 Legende bij de organisatieschema’s
Een organisatorische eenheid met een kader in volle lijn betekent dat deze eenheid geleid wordt door een functie met een formeel niveau. Een organisatorische eenheid met een meervuldige kader betekent dat deze entiteit meerdere malen voorkomt, afhankelijk van het aantal VTE’s. Een organisatorisch eenheid zonder kader groepeert functies die niet worden geleid door een functie met een formeel niveau Kader in volle lijn Meervuldige kader Entiteit zonder lijn

3 FOD Financiën Auditcomité Beleidsraad Interne audit
Voorzitter Directie comité Budget & Beheerscontrole Cel Beleids-voorbereiding Personeel & Organisatie Studie en onderzoek ICT PMO Secretariaat en Logistieke Diensten Belastingen en invorderingen Patrimonium documentatie Thesaurie

4 Belastingen & Invorderingen Douane & Accijnzen
Directeur-Generaal Douane & Accijnzen 5 Directeur Management ondersteuning Directeur Doelgroepen strategie Afdelingshoofd Operationele expertise Afdelingshoofd Doelgroepen-beheer Afdelingshoofd Financiële expertise Afdelingshoofd Gegevensbeheer Afdelingshoofd Labo Directeur EOGFL Federaal Administrateur Onderzoek & Opsporing Administrateur enig kantoor 1 centrum 7 centra Gewestelijk Administrateur D&A 1 nationaal centrum Doelgroepen strategie Coördinatoren3 Specialist (jurist) Extern Correspondent (externe instanties) Toezichtambtenaar Reglementair bemiddelaar Doelgroepen-beheer Gegevensbeheer Afdelingshoofd Intelligence 1 Afdelingshoofd Regionale O&O eenheid 2 Afdelingshoofd Klantbehandeling Afdelingshoofd Aangifte-behandeling Afdelingshoofd Mobiel Toezicht Teamchef Ontvangsten/ Uitgaven en Borgtochten Teamchef Klanten-coördinatie & Admin. en Boekh. controle Teamchef Aangifte-behandeling Teamchef Mobiel Toezicht Teamchef Rapporteren Analyse Teamchef Informatie- opzoeking Permanentie Signaal-oriëntatie Teamchef Subregio2 Teamchef Technische Ondersteuning Teamchef Aangifte-verwerking Afsluiting Teamchef Geschillen & Invorderingen Teamchef Vergunningen Teamchef Verbintenissen/ Aanzuivering/ Rectificatie Teamchef Regiekamer

5 Organisatieschema N-3 Onderzoek & Opsporing
Federaal Administrateur Onderzoek & Opsporing Zaakcoördinatoren 3 Afdelingshoofd Regionale O&O eenheid (2) Afdelingshoofd Intelligence 1 Afdelingshoofd Regionale O&O eenheid Teamchef Rapporteren en analyse Teamchef informatie-opzoeking Perma-nentie Signaal-oriëntatie Teamchef Technische Ondersteuning Teamchef Subregio 2 (1) Kenniscoördinator kan een rol van het afdelingshoofd Intelligence zijn Per regio is het aantal teams bepaald door de werklast en is ieder team intern samengesteld in functie van het lokale belang van de verschillende inhoudelijke materies waarvoor O&O bevoegd is. De 4 inhoudelijke materies, die worden onderscheiden, zijn: - Materie 1 = Douanecriminaliteit Materie 2 = Accijnzencriminaliteit Materie 3 = Commerciële fraude - Materie 4 = Gemeenrecht De 4 zaakcoördinatoren hebben ieder één inhoudelijke materiespecialisatie, met name: - Zaakcoördinator 1 = Douanecriminaliteit - Zaakcoördinator 2 = Accijnzencriminaliteit - Zaakcoördinator 3 = Commerciële fraude - Zaakcoördinator 4 = Gemeenrecht


Download ppt "Organisatiestructuur"

Verwante presentaties


Ads door Google