De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Fusiemaatschappij WoninGent

Verwante presentaties


Presentatie over: "Fusiemaatschappij WoninGent"— Transcript van de presentatie:

1 WoninGent aan het woord Wijkmonitor Gent binnenstad – Sluizeken-Tolhuis-Ham Eefje Neels

2 Fusiemaatschappij WoninGent
1. Doel van de fusie Beetje geschiedenis: Bestuursakkoord Stad Gent Initiatief fusiemaatschappij beleidsbeslissing Stad Gent: sociale huisvesting is prioriteit Bevraging 5 (van de 7) Gentse sociale huisvestingsmaatschappijen WoninGent cvba-so - Lange Steenstraat Gent

3 Fusiemaatschappij WoninGent
3 sociale huisvestingsmaatschappijen in één kennis, expertise en dienstverlening bundelen Verstrekken sociale leningen => sociale koopwoningen met inbreng van de stadswoningen: woningen verhuren geen kerntaak Stad huurders stadwoningen: rechten en plichten sociale huurders patrimonium van woningen overgedragen WoninGent cvba-so - Lange Steenstraat Gent

4 Fusiemaatschappij WoninGent
De Goede Werkmanswoning 2.421 woningen Huisvesting Scheldevallei woningen WoninGent 3.882 woningen Stad Gent 1.900 woningen WoninGent cvba-so - Lange Steenstraat Gent

5 Fusiemaatschappij WoninGent
Personeelsstructuur 60 bedienden 100 arbeiders 3 directieleden 3 departementen Departement Ondersteunende Diensten: Lange Steenstraat Departement Sociale Dienst en Verhuur: Kikvorsstraat Departement Patrimonium: Brusselsesteenweg WoninGent cvba-so - Lange Steenstraat Gent

6 Fusiemaatschappij WoninGent
Schema organigram 3 departementen Departement Verhuur en Sociale Dienst Departement Patrimonium Algemene Directie Ondersteunende Diensten Dienst Verhuringen Sociale Dienst Technische Dienst Projecten Boekhouding Personeel ICT Aankoop Communicatie Jurist WoninGent cvba-so - Lange Steenstraat Gent

7 Organigram Organigram overzicht afdelingen 11/05/2012
Algemeen Directeur Stafmedewerkers Directeur ondersteunende diensten Afdeling Boekhouding en Financiën Afdeling Personeel en Organisatie Cel ICT Aankoopspecialist Directeur Verhuur en Sociale dienst Financieel specialist verhuur en verkoop Afdeling Verhuur Afdeling Sociale dienstverlening en leefbaarheid Directeur Patrimonium Dienst Projecten nieuwbouw & renovatie Technische Dienst Afdeling beheer Afdeling techniek en planning Afdeling regie technieken Ploeg sanitair Ploeg elektriciteit Ploeg CV/mechanica Afdeling regie bouw Ploeg metserwerken Ploeg schrijnwerkerij Ploeg schilderwerken Afdeling diensten en plaatsbeschrijvingen Ploeg huisvuilwerkers Ploeg Huisbewaarders Ploeg Schoonmakers Organigram overzicht afdelingen 11/05/2012

8 1. Contactgegevens -> Algemeen (LS) -> Verhuurdienst (KVS) -> Technische dienst (BS) - Buiten kantooruren: call center dringende technische zaken: - 7 wijkmonitoren: gezicht van WoninGent 2 balies 2 keer per week open: LS en BS 1 balie 4 keer per week open: KVS WoninGent cvba-so - Lange Steenstraat Gent

9 2. Kosten en lasten - Transparante manier van afrekenen - Opdracht Technische Dienst - Huurlasten individueel afgerekend WoninGent cvba-so - Lange Steenstraat Gent

10 3. Bouw, renovatie en herstelling
- Lange termijnvisie - Eigen Dienst Projectontwikkeling WoninGent cvba-so - Lange Steenstraat Gent

11 4. Verhuurdienst Alle administratie inzake kandidaten en huurders
aanmaken en aanpassen kandidatendossiers toewijzingen op wachtlijst voor woningen regelen van plaatsbeschrijvingen en bezichtigingen opmaak huurcontracten aanvragen en toewijzingen garages en bergingen huurprijsberekeningen en -herzieningen afrekenen waarborg, zekerheidstelling bijwoonst, domiciliefraude achterstal huur WoninGent cvba-so - Lange Steenstraat Gent

12 5. Leefbaarheid WoninGent bevordert de sociale cohesie op wijkniveau. De wijkmonitoren werken samen met: OCMW Gent Samenlevingsopbouw Buurtwerk Bewonersinitiatieven CAW Focus Het werkgebied van de wijkmonitoren is gebaseerd op de omschrijving van de dienst gebiedsgerichte werking van de Stad Gent. WoninGent cvba-so - Lange Steenstraat Gent

13 5. Leefbaarheid Burenbemiddeling met buurtinspecteur
Daklozenbegeleiding OCMW Gent Vitrines Rabot en Groene Briel: aanspreekpunten wijkniveau: ontstaan bewonersinitiatieven Vrijwillige medewerkers Werkbezoeken voorzitter met wijkmonitor en technische dienst Contractbesprekingen Renovatieprojecten opvolgen Bewonersoverleg WoninGent cvba-so - Lange Steenstraat Gent

14 6. Openingsuren balie In principe: telkens 2 medewerkers verhuurdienst en 1 wijkmonitor aanwezig Dag Openingsuren Locatie Maandag 8.30u – 11.30u Lange Steenstraat (LS) 54 Kikvorsstraat (KVS) 113 Dinsdag Kikvorsstraat 113 Brusselsesteenweg (BS) 479 Woensdag 13.00u – 16.00u Donderdag Lange Steenstraat 54 Vrijdag Brusselsesteenweg 479 WoninGent cvba-so - Lange Steenstraat Gent

15 7. Zitmoment wijkmonitor
Zitmoment wijkmonitor Eefje Neels voor Gent Centrum en Sluizeken – Tolhuis- Ham: ‘De Vitrine’: Sint-Vincentiusplein 4 (1e verdieping) Dinsdagvoormiddag van 8u30 tot 12u00 Donderdagmiddag van 16u00 tot 18u00 WoninGent cvba-so - Lange Steenstraat Gent

16 Contactpersoon Eefje Neels Kikvorsstraat 113 0497/ 97 91 04
09/ WoninGent cvba-so - Lange Steenstraat Gent


Download ppt "Fusiemaatschappij WoninGent"

Verwante presentaties


Ads door Google