De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

afdeling Eerstelijnsgeneeskunde

Verwante presentaties


Presentatie over: "afdeling Eerstelijnsgeneeskunde"— Transcript van de presentatie:

1 afdeling Eerstelijnsgeneeskunde
Zuivel & Bloeddruk: Verbreding naar de huisartspraktijk Jaap van Binsbergen afdeling Eerstelijnsgeneeskunde

2 Bloeddruk in de huisartspraktijk
Geïsoleerde bloeddrukbehandeling?? .....verbreding naar de huisartspraktijk

3 .....verbreding naar de huisartspraktijk

4 .....verbreding naar de huisartspraktijk

5 Hypertensie Als onderdeel van het veel bredere:
Cardiovasculair risicomanagement {hypertensie, myocardinfarct, angina pectoris, CVA, TIA, hartfalen, perifeer arterieel vaatlijden, aneurysma aortea} plus Diabetes type 2! .....verbreding naar de huisartspraktijk

6 .....verbreding naar de huisartspraktijk

7 .....verbreding naar de huisartspraktijk

8 Voortschrijdend inzicht NHG: verbreding
van hypertensie naar cardiovasculair risicomanagement inclusief diabetes type 2 .....verbreding naar de huisartspraktijk

9 Niet-medicamenteuze behandeling CVRM + DM2
Stop met roken Beweeg veel Richtlijnen Goede Voeding 2006 Alcohol vrouwen maximaal twee, mannen drie/dag Optimaal gewicht BMI <25 Kg/m2 Middelomtrek vrouwen < 80 cm, mannen < 94 cm .....verbreding naar de huisartspraktijk

10 Voortschrijdend inzicht GR: verbreding
van geïsoleerde voedingsadviezen naar totale voedingspatroon Inclusief beweegadviezen .....verbreding naar de huisartspraktijk

11 Aldus……. Spreekt men over niet-medicamenteuze behandeling van hypertensie dan spreekt men over: Geïntegreerde leefstijladviezen bij CVRM en DM2 volgens de Richtlijnen Goede Voeding 2006 .....verbreding naar de huisartspraktijk

12 Voedinggerelateerde adviezen
Bewegen Lichaamsgewicht Voedingspatroon .....verbreding naar de huisartspraktijk

13 Voedinggerelateerde adviezen: bewegen
Stabiel en gezond lichaamsgewicht: voor volwassenen BMI: 18,5 – 24,9 kg/m2; middelomtrek mannen < 94 cm en vrouwen < 80 cm Op ten minste vijf -maar bij voorkeur op alle - dagen van de week minstens een half uur matig inspannende lichamelijke activiteit (fietsen, stevig lopen, tuinieren) Bij personen met een BMI ≥ 25 kg/m2 Verhoog de lichamelijke activiteit tot ten minste een uur matig inspannende activiteit per dag .....verbreding naar de huisartspraktijk

14 Voedinggerelateerde adviezen: lichaamsgewicht
Centrale plaats in de interventie; 10-15% gewichtsreductie geeft substantiële gezondheidswinst {met name in relatie tot CVRM en DM2} .....verbreding naar de huisartspraktijk

15 Maar ja, afvallen…..??!! .....verbreding naar de huisartspraktijk

16 .....verbreding naar de huisartspraktijk

17 Vijf opmerkelijke initiatieven
2005: Covenant Overgewicht en Obesitas 2006: GR: Richtlijnen Goede Voeding 2007: CBO: Richtlijn Obesitas 2008: PON: Partnerschap Overgewicht Nederland 2009: NHG: NHG-Standaard Obesitas .....verbreding naar de huisartspraktijk

18 Covenant Overgewicht en Obesitas, 2005
PARTIJEN: (niet-medische professionals) – Ministerie VWS en Onderwijs, Cultuur, Wetenschappen – Voedingsmiddelenindustrie – Detailhandel – Zorgverzekeraars – MKB-Nederland – Nederlands Olympisch Committee & Nederlandse Sport Federatie – Catering Organisaties Et cetera………………. .....verbreding naar de huisartspraktijk

19 GR: Richtlijnen Goede Voeding, 2006
“Nationale richtlijnen voor gezonde voeding en beweegadviezen” Nu geclassificeerd naar: BMI: 18,5-24,9 kg/m2 {middelomtrek vrouwen <80 cm - mannen < 94 cm} BMI ≥ 25,0 kg/m2 .....verbreding naar de huisartspraktijk

20 CBO: Richtlijn Obesitas, 2007
Partijen: (medisch professionals) Internisten Cardiologen Jeugdgezondheidsartsen Chirurgen Longartsen Huisartsen Kinderartsen Psychologen Fysiotherapeuten Diëtisten Obesitas patiëntenvereniging Et cetera…………. .....verbreding naar de huisartspraktijk

21 PON: Partnerschap Overgewicht Nederland, 2008
Doel: samenwerking alle gezondheidszorgwerkers die met overgewicht/obesitas van doen hebben inclusief patiëntenvereniging de CBO Richtlijn Obesitas te implementeren .....verbreding naar de huisartspraktijk

22 Nederlands Huisartsen Genootschap, 2009
NHG-Standaard Obesitas LESA Obesitas LTA Obesitas .....verbreding naar de huisartspraktijk

23 Voedinggerelateerde adviezen: voedingspatroon
Voedingsadviezen bij CVRM en DM2 vallen volledig samen .....verbreding naar de huisartspraktijk

24 .....verbreding naar de huisartspraktijk

25 .....verbreding naar de huisartspraktijk

26 .....verbreding naar de huisartspraktijk

27 .....verbreding naar de huisartspraktijk

28 Accenten Specifieke aandacht bij CVRM en DM2 {“hypertensie”}
Zout, in het bijzonder de Na/K ratio in de voeding .....verbreding naar de huisartspraktijk

29 “Ik, minder zout? Dokter, wij gebruiken nooit zout…..”
.....verbreding naar de huisartspraktijk

30 Zout in fysiologisch perspectief
Oer-mens: voeding natriumarm/kaliumrijk zeer lage Na/K-ratio in de voeding Wel: Natrium-sparende mechanismen (Renine-Angiotensine-Aldosteron-Systeem) Geen: Kalium-sparende mechanismen Zout als smaakstof “goud” waard: Sel-Salaris Zout als conserveringsmiddel Geïndustrialiseerde-mens: voeding natriumrijk/kaliumarm zeer hoge Na/K-ratio in de voeding .....verbreding naar de huisartspraktijk

31 Zout en voeding Van nature bevat de voeding weinig natrium (vlees/vis) en veel kalium (groenten/fruit): zeer lage Na/K-ratio Toevoeging natrium aan allerlei producten en vermindering van het gebruik van natuurlijke kaliumbronnen leidt tot verhoging van de natrium-, verlaging van de kaliuminneming en aldus een drastische verhoging van de molaire Na/K-ratio in de voeding .....verbreding naar de huisartspraktijk

32 Molaire Na/K-ratio (Na en K mg/100 g)
Voedingsmiddel Na in mg/100g K in mg/100g Mol Na/K ratio Aardappelen 2 450 0,006 Aardappelkroket 470 360 1,7 Maïs 1 250 0,052 Cornflakes 1000 90 14,4 Halfvolle melk 45 160 0,47 Yoghurt/Vla (halfvol) 55 / 50 170 / 140 0,54 / 0,59 Halfvolle 30+ kaas 680 80 14,06 .....verbreding naar de huisartspraktijk

33 Zout in de voeding waar komt het vandaan?
80% bedrijfsmatig bewerkte voedingsmiddelen en kant-en-klaar maaltijden: “verborgen zout” 20% van nature en zelf toegevoegd .....verbreding naar de huisartspraktijk

34 Zout & Ziekte Bloeddruk
Hypertensie: 60% alle CVA’s, 50% alle hartziekten Zout reductie met 6 g: 24% reductie CVA-doden en 18% reductie van overlijden aan coronaire hartziekten  2,6 miljoen mensen wereldwijd per jaar .....verbreding naar de huisartspraktijk

35 Wat staat vast? 5000 sterfgevallen per jaar ten gevolge van te veel zout in de voeding {Geleijnse, et al} 70-80% verborgen zout 10-tallen procenten reductie van het zoutgehalte is haalbaar 5-6 gram/dag keukenzout als maximum .....verbreding naar de huisartspraktijk

36 Richtlijnen Goede Voeding 2006: Kwantitatief
Stabiel en gezond lichaamsgewicht: voor volwassenen BMI: 18,5 – 24,9 kg/m2; middelomtrek mannen < 94 cm en vrouwen < 80 cm Op ten minste vijf -maar bij voorkeur op alle - dagen van de week minstens een half uur matig inspannende lichamelijke activiteit (fietsen, stevig lopen, tuinieren) Gebruik dagelijks gram groente en 200 gram fruit Gebruik een voeding die dagelijks gram vezel afkomstig van groente, fruit en volkoren graanproducten bevat Beperk het gebruik van verzadigde vetzuren tot maximaal 10 en% en van trans-onverzadigde vetzuren tot maximaal 1 en% Twee porties ( gram) (vette) vis per week Maximaal 7 eet/drinkmomenten per dag Beperk de inname van keukenzout tot maximaal 6 gram per dag Indien men alcoholische drank gebruikt beperk dit dan tot twee standaard glazen (mannen) of één standaardglas (vrouwen) per dag .....verbreding naar de huisartspraktijk

37 .....verbreding naar de huisartspraktijk

38 WASH: World Action on Salt and Health
Gestart: 2005 Wetenschappers: 338 uit 83 landen WASH-NL Missie: reductie zoutinneming van g/dag tot WHO-doel 5 g/dag .....verbreding naar de huisartspraktijk

39 WASH: World Action on Salt and Health
.....verbreding naar de huisartspraktijk

40 .....verbreding naar de huisartspraktijk

41 “Ik hoor en zie u denken…..!”
En de zuivel dan……………..?? .....verbreding naar de huisartspraktijk

42 DASH-dieet Magere en halfvolle zuivelproducten Rijk aan:
Graan en –producten Groente en fruit Magere en halfvolle zuivelproducten Mager vlees, vis en gevogelte Noten en peulvruchten .....verbreding naar de huisartspraktijk

43 DASH-dieet Toonaangevend inzake voeding en bloeddruk
Toonaangevend inzake zuivel en bloeddruk Ook hier geldt: verlaat geïsoleerde diagnosen en voedingsinterventies .....verbreding naar de huisartspraktijk

44 DASH-dieet Waarom toonaangevend inzake voeding/zuivel en bloeddruk?
Vanwege de gunstige Na/K ratio van de DASH voeding Extra natriumbeperking  meer bloeddrukverlaging .....verbreding naar de huisartspraktijk

45 DASH-dieet Waarom toonaangevend inzake voeding/zuivel en bloeddruk?
Calcium (gladde spiertonus vaten)? Melkeiwitten? Relatief hoge inneming in Nederland! .....verbreding naar de huisartspraktijk

46 Zuivel Hoort thuis in een gezond, gavarieerd voedingspatroon
Hoge hoge nutriëntendichtheid/energie-eenheid Lage Natrium/Kalium ratio  Halfvolle/magere melk: (45 mg Na &160 mg K) Molaire Na/K ratio: 0,47 .....verbreding naar de huisartspraktijk

47 .....verbreding naar de huisartspraktijk

48 Concluderend Denk in gecombineerde diagnosen en gecombineerde leefstijlinterventies Magere of halfvolle zuivel past in een breed gevarieerd voedingspatroon bij cardiovasculair risicomanagement/diabetes type 2 .....verbreding naar de huisartspraktijk

49 afdeling Eerstelijnsgeneeskunde
Zuivel & Bloeddruk: Verbreding naar de huisartspraktijk Jaap van Binsbergen afdeling Eerstelijnsgeneeskunde Dank voor uw aandacht!


Download ppt "afdeling Eerstelijnsgeneeskunde"

Verwante presentaties


Ads door Google