De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Stage en Studie in het buitenland

Verwante presentaties


Presentatie over: "Stage en Studie in het buitenland"— Transcript van de presentatie:

1 Stage en Studie in het buitenland
UMCN International Office Cindy van Dijk – Studieadviseur Internationalisering Loes Vaessen – Admissions Officer/Studieadviseur GNK

2 Deze presentatie UMCN International Office
Buitenland opties binnen GNK & BMW/BMS Beurzen & Subsidies

3 UMCN International Office
Contact Route 84, bij het StIP Afspraak maken via StIP ( /66) Inloopspreekuur: woensdag u (korte vragen) Website: Cindy van Dijk – Studieadviseur Internationalisering Loes Vaessen – Admissions Officer/Studieadviseur GNK

4 Website UMCN International Office

5 Buitenland opties GNK & BMW/BMS
Bachelor GNK - Vrij Keuze Onderdeel BMW - Bachelor stage Master BMS - Hoofdvak, profiel, track en kleine stage BMS - Electives (keuze/bijvak) GNK - Seniorcoschap GNK - Keuzecoschap GNK - Wetenschappelijke stage

6 Naar het buitenland tijdens bachelor BMW
Alleen stagemogelijkheid: bachelorstage (14 of 18 weken) Wat doen? Op eigen initiatief, op tijd beginnen Onderbrengen bij een hoofdvak Op tijd contact opnemen met studieleider Goede begeleiding in buitenland en in Nijmegen zoeken Stageplan laten goedkeuren door studieleider (vertegenwoordiger examencommissie)

7 Naar het buitenland tijdens master BMS
Veel mogelijkheden! Geen vaste volgorde, wel hoofdvakstage ná hoofdvakblokken Wel voorwaarden, stappen Opnemen in individueel afstudeerplan Laten goedkeuren door studieleider (en evt bijvakcoördinator) Afstudeerplan laten goedkeuren door examencommissie Let op vergaderdata, goedkeuring vooraf

8 Bachelor BMW / Master BMS
Stages Bachelor: Bachelorstage 2e semester jaar 3 Master: Hoofdvak, profiel, track, kleine stage 2e semester jaar 1 en/of hele jaar 2 onderzoekvoorbeeld: verspreiding eencellige parasiet in Nieuw Zeeland

9 Master BMS Minor of keuze/bijvak Minor International Health
Community Health Rotation: - 3 maanden Dar es Salaam - 6 plaatsen per jaar of zelf stage in ontwikkelingsland of zelf stage bij VN-organisatie (bijv. WHO, Unicef) Keuzevak/bijvak, voorbeelden: Vakken in Uppsala Vakken in Leuven Community Health Rotation

10 Bachelor Geneeskunde Keuze vakken (VKO) in 3e jaar bachelor
Maximaal 2 maanden voor EC’s Bonuspunten voor extra maanden, aanvragen via examen commissie (bijv. voor Erasmus) Voorbeelden: - Summerschools - Erasmus studie Goedkeuring excie nodig, aanvragen via formulier StIP

11 Master Geneeskunde Senior coschap Antillen - 3 maanden
- Verdeling via verdeellijst CSEN (CKO7v) - Afhankelijk van beschikbare plaatsen Aruba Heelkunde/SEH Gyn/Obst Huisartsgnk Curaçao Interne Heelkunde, Aruba

12 Master Geneeskunde Onderzoekstage - 3 tot 6 maanden - zelf regelen
- CKO9 verplicht - Goedkeuring excie nodig, aanvraag via formulier StIP: * 1 A4 stageplan * handtekening stagebegeleider UMCN Voorbeelden: Neonathologie - Shanghai (China) Neurologie - Basel (Zwitserland) Orthopedie - Brisbane (Australia) Neonathologie, Shanghai

13 Master Geneeskunde Keuze coschappen
- Goedkeuring excie nodig, aanvragen via formulier StIP: * handtekening stagecoördinator UMCN Huisartsgeneeskunde/zorg (HAG): - 8 plaatsen per jaar - 3 maanden Ontwikkelingslanden (COWL): - 22 tot 24 plaatsen per kwartaal Vrije keuze: - zelf regelen - eigen indeling 1,2 of 3 maanden HAG, Göteborg

14 Subsidies & beurzen Subsidies Beurzen Fondsen
UMCN Studentenbudget (faculteit) SNUF (universiteit ) Beurzen Erasmus: EU landen Fondsen KWF, SWG, Hartstichting, Hersenstichting, Aidsstichting, etc.

15 Subsidie: UMCN Studentenbudget
Studie, stage, coschap - EU € 150,- per maand - niet-EU € 200,- per maand Maximaal € 600,- per student, verspreid over gehele studie Op declaratiebasis (eenmalig): Taalcursus tot 50% max € 50,- vaccinatiekosten tot 50% max € 100,- TUSSENPAGINA. GEEN INFO OVER BEURZEN GEVEN, VOLGT OP VOLGENDE TWEE SHEETS!

16 Beide minimaal verblijf 2 maanden, maximale vergoeding voor 4 maanden!
Subsidie: SNUF Studie & stage - EU € 200,- per maand - niet-EU € 300,- per maand Coschap - EU € 150,- per maand niet-EU € 200,- per maand Beide minimaal verblijf 2 maanden, maximale vergoeding voor 4 maanden! TUSSENPAGINA. GEEN INFO OVER BEURZEN GEVEN, VOLGT OP VOLGENDE TWEE SHEETS!

17 Beurzen: Erasmus (EU) Studie, stage, coschap
1 x studiebeurs en 1 x stagebeurs mogelijk tijdens hele studie In Europa: minimaal 3 – maximaal 12 volle kalendermaanden! Beursbedrag € 220,- p/mnd EILC taalcursus voor kleine EU talen Geschikt voor : - alle stages BMW/BMS - onderzoekstage GNK - coschap GNK - (beperkt voor) onderwijs BMW/BMW/GNK Aanmelden via UMC International Office! Meer info: 2 x aanvragen studie/stage Geschikt voor: alle stages BMW/BMS CKEU en onderzoeksstages GNK

18 Begin Op Tijd! Begin een jaar van te voren Bereid jezelf goed voor:
- taal - cultuur - financiën - verzekeringen - visa - etc. Denk aan deadlines aanmelding beurzen Formulieren moeten getekend worden

19 UMCN International Office
VRAGEN? UMCN International Office Route 84, StIP


Download ppt "Stage en Studie in het buitenland"

Verwante presentaties


Ads door Google