De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

BPM in een ziekenhuis K.E. (Aage) Hilbert ADICT/PSO, business analist

Verwante presentaties


Presentatie over: "BPM in een ziekenhuis K.E. (Aage) Hilbert ADICT/PSO, business analist"— Transcript van de presentatie:

1 BPM in een ziekenhuis K.E. (Aage) Hilbert ADICT/PSO, business analist
1

2 Doelstellingen en zwaartepunten voor komende jaren (2009 – 2013)
ICT-Masterplan Doelstellingen en zwaartepunten voor komende jaren (2009 – 2013) Leidraad voor het stellen van prioriteiten Top-down versus bottom-up Thema’s en doelstellingen Geen projecten Geen keuzes voor applicaties en technologieën Domeinen geven invulling in samenspraak met afdelingen en algemene dienst ICT

3 Ondersteuning door Algemene dienst ICT
Relatiemanagers Vertalen informatiebehoefte in klantaanvragen Contributie leveren aan ICT Jaarplan Ondersteunen besluitvormingsproces (agenda bespreking, besluitnotities) Business analisten & Architecten Bepalen functionele en technische oplossingsrichting binnen beleid en architectuur Projectleiders Vertaling ICT Jaarplan naar projectenportfolio Uitvoeren projecten na besluitvorming

4 De vraag Vanuit het gegeven:
“Domeinen geven invulling en Business analisten & Architecten bepalen oplossingsrichting” De vraag: hoe gaat dat?

5 Agenda AMC, het bedrijf AMC en ICT BA in het AMC AMC en BPM Vragen?
Drie stellingen

6 AMC, het bedrijf

7 Academisch ziekenhuis, de taken Drie primaire processen
het bedrijf Academisch ziekenhuis, de taken Drie primaire processen Zorg Topreferente en topklinische zorg Basiszorg Medisch wetenschappelijk onderzoek Onderwijs en opleiding

8 Academisch ziekenhuis, de cijfers
het bedrijf Academisch ziekenhuis, de cijfers 1002 Bedden 7100 Werknemers 2300 Geneeskunde studenten (375 instroom) 160 Promoties 2500 ISI -(S)SCI publicaties Poliklinische bezoeken per jaar ( e consult) Dagbehandelingen per jaar Opnames per jaar verpleegdagen, gem. 8 ligdagen Radiologische studies per jaar Opslag ~2Tb (= byte)

9 Academisch ziekenhuis, de cultuur Ambitieus Gedreven Inventief
het bedrijf Academisch ziekenhuis, de cultuur Ambitieus Gedreven Inventief Eigenwijs Zorgzaam

10 het bedrijf Academisch ziekenhuis, de omgeving De overheid, wet- en regelgeving De verzekeraars De marktwerking in de zorg De cliënten De “andere zorgverleners” o.a. huisartsen Onze partners (samenwerkende ziekenhuizen) De industrie (leveranciers)

11 Veranderbehoefte in kaart gebracht
Het bedrijf, voorbeeld Radiologie studies per jaar 2 Tbyte opslag Veranderbehoefte in kaart gebracht Gedetailleerd meerjarenplan

12 Beheersing/planning/besturing Goedkopere storage DCT: Cardio imaging
Perfusie (neuroperfusie) Meer beelden genereren Snellere processoren MRI, fmRI Meer bandbreedte Patient centraal Balans zoeken bij centralisatie IT 3 Tesla Draadloos: Modaliteiten echo / C-boog VU/OLVG gedeeld gebruik data Backup, disaster recovery Shared services (in-, out-) Thuiswerken (access) RIS/PACS update Grid (Sara) risicobeheersing BI Manzanet activeren NL-net KPI’s Uitfaseren RIS BSN Management gegevens uit PACS (BISK software) Gemeenschappelijke database/access Digitale patientenstromen dirigeren Arts-patient relatie Standaardisatie in formats, meta informatie beveiliging Aanvraag-management Draadloos: DSS; inhouse Modernisering infra Compliance eisen schaalbaarheid

13 het bedrijf Schiphol? Niet echt. Geneeskunde: "Guérir quelquefois, soulager souvent, consoler toujours". (L. M. Payne) Een ziekenhuis is deels een dienstverlenende instelling, deels een fabriek of productiebedrijf.

14 AMC en ICT

15 In het begin Nu Uitdaging Belang AMC en ICT
Centraal beheerd monolithisch ZIS Nu Duizend-eilanden-rijk, decentraal beheer Uitdaging Rationaliseren en vernieuwen Belang Kostenbeheersing

16 BA in het AMC

17 Kernactiviteiten ADICT BA
BA in het AMC Kernactiviteiten ADICT BA Vertalen van business behoeften naar een beslisdocument met een informatievoorzienings-oplossingsrichting, passend binnen het geldende beleid- en architectuurkader Het leveren van ad hoc advies aan RM/business, en PM/PL Monitoren van de kwaliteit van het projectresultaat t.o.v. de geformuleerde businessdoelstellingen.

18 BA in het AMC Beleid en architectuur Klantvraag/wens Business Case
Wat kan er? Business Case Ingrediënten

19 BA in het AMC Diensten Producten Ad-hoc consultancy
Ad-hoc consultancy kan plaatsvinden via mail, telefoon, memo, mondeling. De inzet kenmerkt zich doordat dat deze altijd kort van duur is. Review documentatie Vindt plaats gedurende een project. Voorbeelden documentatie: PV, PID, Implementatieplan, Décharge rapport. Producten Beslisdocument Het opstellen vindt altijd plaats via een gerichte opdracht. Variërend in omvang, diepgang afhankelijk van de vraag. Bevat altijd een conclusie (advies) en kan allerlei deelproducten bevatten.

20 BA in het AMC Producten (vervolg) Haalbaarheidsonderzoek
Een haalbaarheidsonderzoek is een beslisdocument zonder ‘Alternatieven’ en ‘Technische oplossingsrichting’. Het gaat uit van een gegeven oplossing (het spreekwoordelijke hoe is dan al bekend). Quickscan (voorstudie) Een quickscan is veelal verkennend van aard en kan een kort onderzoek zijn naar mogelijkheden (alternatieven) Het bevat “Beschrijving IST”, “Knelpuntenanalyse”, “Architectuurtoets”, “Beleidstoets”, “Toets aan de algemene wet- en regelgeving” en “Risicoanalyse”. De deelproducten zijn minder gedetailleerd dan bij een beslisdocument. Een quickscan zal vaak vooruitlopen op complexe trajecten.

21 BA in het AMC Deelproducten Beschrijving IST Knelpuntenanalyse
Stakeholder analyse Procesmodel huidige situatie Huidig applicatielandschap Knelpuntenanalyse Alternatieven (gericht op business) Beschrijving SOLL Procesmodel toekomst Requirements analyse (altijd ondersteund door ‘Procesmodel huidige situatie’) Architectuurtoets Beleidstoets Toets aan algemene wet- en regelgeving Omgevingsanalyse (context) (Informatievoorzienings) oplossingsrichting Risicoanalyse Globale Business case Marktscan (altijd ondersteund door een ‘Requirements analyse’, zie boven) Conclusie (advies voor vervolgtraject)

22 Maar wacht, er zijn er meer….
BA in het AMC Maar wacht, er zijn er meer…. Projectmanagementbank KPI F&E ADB STAA / MI Onderwijs? Onderzoek?

23 AMC en BPM

24 AMC en BPM BPM Algemeen 1 Van voorpagina BPM-forum: BPM [..] doelt op methoden, best practices, tools en oplossingen om een procesgerichte bedrijfsvoering te realiseren. Steeds meer organisaties gaan nog een stap verder en adopteren BPM als hun managementvisie op organiseren. Een visie waarin processen centraal staan op zowel richten, inrichten als verrichten.

25 AMC en BPM BPM algemeen 2 Licht bewerkt uit: BPM pocket guide, draft versie People who have followed [BPM] have seen it expand [..] to a full fledged “management discipline”. Most people and organisations who now talk and write about BPM take the holistic view that a business process is about the interaction between people, organisations and systems in order to deliver a “value” in the form of a product or service for a customer.

26 Spanningsveld tussen de 3 primaire processen…
AMC en BPM Spanningsveld tussen de 3 primaire processen… …en ook met de overige domeinen. De managementvisie is er. Een set tools etc…… tja.

27 Op zich “hebben” we al een bepaalde vorm van BPM.
AMC en BPM Conclusie: Op zich “hebben” we al een bepaalde vorm van BPM. Ja, het kan wel beter…

28 Vragen?

29 Drie stellingen

30 Drie stellingen Stelling 1 Business analyse hoort niet onder een ICT afdeling te hangen.

31 Drie stellingen Stelling 2 BPM binnen de drie primaire processen van het AMC is een kwestie van definities. Op zich “hebben” we het al.

32 Drie stellingen Stelling 3 BPM binnen “zorg” is van beperkte waarde. Zorg dient mensgericht te zijn en de zorgprocessen zijn flexibel. Zorg is een “maatpak”, geen confectie.

33 En dan nu..drie bier…..


Download ppt "BPM in een ziekenhuis K.E. (Aage) Hilbert ADICT/PSO, business analist"

Verwante presentaties


Ads door Google