De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De Flex-BV Wet vereenvoudiging en flexibilisering BV-recht

Verwante presentaties


Presentatie over: "De Flex-BV Wet vereenvoudiging en flexibilisering BV-recht"— Transcript van de presentatie:

1 De Flex-BV Wet vereenvoudiging en flexibilisering BV-recht
Ingang per 1 1

2 De Flex-BV Motieven: Minder administratieve lasten
Minder dwingend en meer regelend recht Evenwichtige bescherming crediteuren Concurrerend met buitenlandse rechtsvormen Bestaande knelpunten wegnemen 2 2

3 De Flex-BV Wijzigingen: Geen minimum kapitaal van € 18.000,-
Geen verplichte bankverklaring Geen verplichte accountantsverklaring Geen verklaring geen bezwaar bij oprichting door Ministerie van Justitie (sinds 2011) Meer vrijheid van inrichten van de statuten 3 3

4 De Flex-BV Minimum vereisten bij oprichten:
Notariële akte van oprichting (nog wel) Inschrijving Handelsregister KvK Startkapitaal € 0,01 (mag ook in Roebels..) 1 Oprichter 1 Bestuurder 1 Aandeelhouder (deze 3 kunnen in 1 persoon verenigd zijn) 4 4

5 De Flex-BV Crediteurenbescherming:
Alleen dividend uitkeren bij voldoende geld in de BV (uitkeringstoets) Bij onzorgvuldig handelen kunnen bestuurders en aandeelhouders privé aansprakelijk worden gesteld (nu in de wet vastgelegd, voorheen was dit rechtspraak) Belastingdienst had onzorgvuldig handelen al wettelijk vastgelegd in de Wet Bestuurders Aansprakelijkheid (WBA) 5 5

6 De Flex-BV Fiscale gevolgen BV:
. Flex-BV is belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting Flex-BV betaalt vennootschapsbelasting over de winst Flex-BV houdt dividendbelasting in bij winstuitkering aan de aandeelhouder 6 6

7 De Flex-BV Fiscale gevolgen voor de aandeelhouder:
Aanmerkelijk Belang Box ll (art. 4.7 wet IB) Aandelen zonder winstrecht of stemrecht (familie, financiers, werknemers) leiden ook tot 5% van het aandelenkapitaal. Dividend of vervreemding 25% heffing IB TBS-regeling (art wet IB) Beschikbaar stellen van vermogensbestanddelen aan Flex-BV zijn belast in Box l tegen progressief tarief IB Gebruikelijk loonregeling (art. 12a wet LB) Loon is minimaal € ,- (uitzonderingen mogelijk) 7 7

8 De Flex-BV Eenmanszaak of BV:
Oprichten BV is gemakkelijker en goedkoper geworden Met BV (in principe) niet aansprakelijk in privé voor de schulden van de onderneming Wettelijke blokkeringsregeling is afgeschaft (kan aandelen nu aan iedereen aanbieden) Bedrijfsoverdracht wordt gemakkelijker (verkoop van de aandelen) Bij hoge winst is het tarief in de VPB voordeliger dan in de IB 8 8

9 Eenmanszaak of BV fiscale rekenvoorbeelden
Eenmanszaak: (Flex-)BV: Winst € Winst € Fisc. Oudedags Res. (FOR) € * Af: € Gebruikelijk loon directeur € Zelfstandigenaftrek € Startersaftrek € Winst voor VPB € nihil MKB-vrijstelling € Belastbaar inkomen Box l € Te betalen VPB € nihil Inkomensheffing € Loonheffing directeur € Algemene Heffingskorting € Algemene Heffingskorting € Arbeidskorting € Arbeidskorting € Te betalen IB € Te betalen IB € * Let op: IB-claim bij staken

10 Eenmanszaak of BV fiscale rekenvoorbeelden
Eenmanszaak: (Flex-)BV: Winst € Winst € Fisc. Oudedags Res. (FOR) € * Af: € Gebruikelijk loon directeur € Zelfstandigenaftrek € Startersaftrek € Winst voor VPB € MKB-vrijstelling € Te betalen VPB € Belastbaar inkomen Box l € Winst voor dividend € * Inkomensheffing € Loonheffing directeur € Algemene Heffingskorting € Algemene Heffingskorting € Arbeidskorting € Arbeidskorting € Te betalen IB € Te betalen IB € * Let op: IB-claim bij staken *Let op: 25% claim bij uitkeren dividend

11 Eenmanszaak of BV fiscale rekenvoorbeelden
Eenmanszaak: (Flex-)BV: Winst € Winst € Fisc. Oudedags Res. (FOR) € * Af: € Gebruikelijk loon directeur € Zelfstandigenaftrek € (70% eis) Startersaftrek € Winst voor VPB € MKB-vrijstelling € Te betalen VPB € Belastbaar inkomen Box l € Winst voor dividend € * Inkomensheffing € Loonheffing directeur € Algemene Heffingskorting € Algemene Heffingskorting € Arbeidskorting € Arbeidskorting € Te betalen IB € Te betalen IB € * Let op: IB-claim bij staken *Let op: 25% claim bij uitkeren dividend

12 De Stamrecht BV Gouden handdruk Pensioenopbouw 12 12

13 De Stamrecht BV Gouden handdruk
Bruto-uitkering van werkgever volledig inbrengen in de BV Opstellen stamrechtovereenkomst Stamrecht = recht op periodieke uitkeringen Uitkeringen zijn belast tegen geldende IB/LH-tarief Bij onjuistheid gehele stamrecht belast (52%) en rente (20%) 13 13

14 De Stamrecht BV 14 Pensioenopbouw Geld verstandig beleggen of uitlenen
Onderneming starten vanuit deze stamrecht BV (let op aansprakelijkheid) Geld uitlenen aan eenmanszaak (zakelijke condities) Zakelijk handelen binnen BV ter bescherming geldsom 14 14

15 De Pensioen BV Pensioenopbouw Jaarlijkse pensioendotatie voor digra
Opstellen pensioenovereenkomst (pensioenbrief) Kapitaal aanwenden voor eigen BV Kapitaal aanwezig in BV op moment van pensioen uitkeren 15 15

16 Bedankt voor jullie aandacht en veel succes met de onderneming
16


Download ppt "De Flex-BV Wet vereenvoudiging en flexibilisering BV-recht"

Verwante presentaties


Ads door Google