De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Inleiding in de statistiek voor de gedragswetenschappen Met ondersteuning van PASW Guido Valkeneers.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Inleiding in de statistiek voor de gedragswetenschappen Met ondersteuning van PASW Guido Valkeneers."— Transcript van de presentatie:

1 Inleiding in de statistiek voor de gedragswetenschappen Met ondersteuning van PASW
Guido Valkeneers

2 Inleiding in de statistiek Hoofdstuk III Frequentieverdelingen & PASW Descriptives

3 Doelstellingen hoofdstuk III
De student verstaat een aantal begrippen, zoals frequentieverdeling, enz… De student kan een univariate en meerdimensionele tabel van de resulaten opstellen; De student kent de diverse vormen van grafische voorstelling van gegevens; De student weet hoe het schaalniveau een impact heeft op de wijze van grafische voorstelling; De student kan percentielen/decielen/kwartielen bepalen uit een frequentietabel; De student kan via PASW een frequentietabel maken en een eenvoudige grafische voorstelling van de gegevens.

4 3.1. Frequentietabel Datamatrix bevat de resultaten van het onderzoek; dit is onoverzichtelijk Een frequentieverdeling geeft een beter overzicht. Één dimensionale tabel versus meer dimensionale tabel.

5 3.1. De frequentietabel Één dimensionale tabel

6 3.1. De frequentietabel Meer dimensionale tabel (zgn. kruistabel)
Cfr. Hoofdstuk VIII

7 3.1. De frequentietabel Eendimensionale tabel
Frequentie is het aantal keren dat een bepaalde waarde voorkomt - absolute frequentie - relatieve frequentie (%) - absolute cumulatieve frequentie - cumulatieve proportie (%) (beide laatste worden niet gebruikt bij nominale waarden)

8 3.1. De frequentietabel Lft Freq Prop. Cum freq Cum prop

9 3.2. Grafieken Nominale waarden Ordinale waarden Interval/ratio niveau

10 A. nominale waarden: gebruik een taartdiagram

11 B. Ordinale gegevens

12 B. Ordinale gegevens: gebruik een staafdiagram

13 C. Scale Datamatrix Taalvaardigheid, Rekenvaardigheid, Leeftijd en
Geslacht

14 Scale niveau PASW biedt een overzicht van de resultaten, middels een frequentietabel

15 Grafische voorstelling: histogram

16 Gegroepeerde frequentietabel
Enkel om de gegevens overzichtelijk voor te stellen; informatie gaat verloren Voor de komst van SPSS gebruikelijke wijze van voorstelling; Hoeveel klassen? Turven van aantallen, enz… verwijzen we naar het pre-SPSS tijdperk. Geen verdere analyse van de gegevens aan de hand van dergelijke tabel.

17 Histogram

18 Frequentietabel en histogram met PASW
PASW zal voor een frequentietabel niet automatisch een gegroepeerde tabel maken. Dit is wel mogelijk via recode van de gegevens. Eventueel een stem-and-leaf plot. Als histogram zal PASW bij een grote diversiteit van waarden automatisch de waarden in klassen indelen

19 PASW aanmaken van tabel

20 PASW aanmaken van een tabel

21 PASW output van een tabel

22 Aanmaken van een kruistabel

23 Dialoogvenster Crosstabs

24 PASW output kruistabel

25 PASW aanmaken van een taartdiagram

26 PASW aanmaken van een taartdiagram

27 PASW output taartdiagram (Pie Chart)

28 PASW aanmaken van een staafdiagram

29 PASW output van een staafdiagram (bar chart)

30 PASW aanmaken van histogram

31 PASW output van een histogram

32 3.2. Maak een stem-and-leaf plot

33 PASW maak een stem-and-leaf plot

34 Stem-and-leaf plot gezondtot Stem-and-Leaf Plot Frequency Stem & Leaf
4.00 Extremes (=<2.9) & & & Stem width: Each leaf: case(s) & denotes fractional leaves.

35 Boxplot maken in PASW

36 PASW keuze van boxplot

37 Boxplot aanmaken

38 Boxplot gezondheidsbesef

39 PASW werken interactieve grafiek
Hoe zou de verdeling zijn van de diploma’s bij dames en heren in deze steekproef? Gebruik de gegevens van busters.sav

40 Geclusterd staafdiagram

41 Geclusterd staafdiagram

42 Geclusterd

43 PASW geclusterd staafdiagram

44 PASW gestapeld staafdiagraam

45 3.3. Positie van een score in een verdeling van uitslagen
Het percentiel P van een ruwe score is het percentage metingen dat kleiner is (of gelijk aan) dan deze ruwe score. Dus hoeveel procent van de observaties ligt beneden deze score?

46 Percentielscores Voorbeeld: op een taaltest behaalde Jan een score van 112/ Is dat een goede score? Kijk hiervoor naar het percentiel. Als 20% van de leerlingen een betere score behaalde, zeggen we dat de uitslag 112 het 80ste percentiel is, ofwel P80=112 Als 70% van de leerlingen een betere score behaalde, zeggen we dat deze uitslag het 30ste percentiel is, ofwel P30=112

47 Percentiel Cumulatief percent biedt inzicht in percentiel

48 Percentiel Welk is het percentiel bij een bepaalde score? D.i. hoeveel procent van de observaties zijn lager (of gelijk aan) dan deze score? Welke score komt overeen met een bepaald percentiel? Beneden welke waarde situeren zich een bepaald percentage observaties? Gebruik steeds de frequentietabel GEEN berekeningen uit een gegroepeerde tabel.

49 Voorbeeld Pc

50

51 Varianten van de percentielscore
Decielscore. We verdelen de uitslagen in 10 delen, zodanig dat in elk onderdeel 10% van de observaties zich situeren; dus D1 = Pc10, D2 = Pc20, enz… Kwartielscores. We verdelen de uitslagen in vier onderdelen, die elk 25% van de observaties bevatten. dus Q1 = Pc25; Q2 = Pc 50 en Q3 = Pc75

52 Opgaven uit het handboek

53 Inleiding in de statistiek
Voor vragen: Gebruik het beschikbare forum van Toledo.

54 Statistiek deel I Inleiding in de statistiek Met ondersteuning van PASW
Guido Valkeneers


Download ppt "Inleiding in de statistiek voor de gedragswetenschappen Met ondersteuning van PASW Guido Valkeneers."

Verwante presentaties


Ads door Google