De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

HIV/AIDS Verpleegkundig perspectief

Verwante presentaties


Presentatie over: "HIV/AIDS Verpleegkundig perspectief"— Transcript van de presentatie:

1 HIV/AIDS Verpleegkundig perspectief

2 B2 – Tropische geneeskunde & Pneumologie
10 bedden Tropische geneeskunde 6-tal mensen met HIV/AIDS Tropische ziekten (oa. Malaria) 20 bedden Pneumologie

3 Reden hospitalisaties
Laattijdige diagnose Therapiefalen: Therapie-trouw – Resistentie Nevenwerkingen behandeling Psychosociale problemen Niet HIV-gerelateerde pathologie of gespecialiseerde pathologie (bv. Lymfoom): hospitalisatie op specifieke verpleegeenheid

4 Multidisciplinaire benadering
Patiënt en mantelzorgers staan centraal Patiënt als deel van zorgproces Arts, verpleegteam, maatschappelijk werker, diëtiste, psycholoog, kinesist. Wekelijks overleg Apotheek, levensbeschouwelijk begeleider en intercultureel bemiddelaar (Therapiecounseller)

5 Zet vooroordelen aan de kant!

6 Rol van de verpleegkundige (1/2)
Holistische benadering Somatisch Psychologisch Sociaal Spiritueel

7 Rol van de verpleegkundige (2/2)
‘Eerste opvang’ Signaalfunctie Somatische problemen: arts Psychosociale problemen: maatschappelijk werker – psycholoog Spirituele problemen: levensbeschouwelijk begeleider / intercultureel bemiddelaar

8 Activiteiten van het dagelijks leven
Hygiëne Voeding Uitscheiding Mobiliteit

9 Hygiëne Zelfbeeld Infectiepreventie
Observatie & preventie weefseldefect Huiddefecten: dermatitis, rash, herpes, Kaposi sarcoom, decubitus,… Mond: Schimmelinfecties + ontstekingen Gastro-intestinaal

10 Gewichtscontrole minstens 1x/week
Voeding Gewichtsverlies belangrijk symptoom in functie van HIV en gerelateerde aandoeningen Voedings- & vochttekort Slikstoornissen Nausea/braken Anorexie Gewichtscontrole minstens 1x/week

11 Controle stoelgangpatroon!
Uitscheiding Diarree Oorzaak Hulpmiddelen Bestrijding Hygiëne Controle stoelgangpatroon!

12 Mobiliteit Inactiviteit Vermoeidheid Neurologische klachten!

13 Neurologische problemen (1/4)
Aantasting zenuwstelsel Virussen, parasieten, schimmels, bacteriën en tumoren Medicatie Immobilisatie

14 Neurologische problemen (2/4)
Observaties Epilepsie Uitvalsverschijnselen Motorische, spraak- en gedragsstoornissen Verwardheid Gevoelsstoornissen Polyneuropathie

15 Neurologische klachten (3/4)
Begeleidende symptomen Dubbel zien Hoofdpijn Tintelingen Pijn Slikstoornissen Incontinentie

16 Neurologische klachten (4/4)
Gevolgen Immobilisatie Aidsdementie Invloed op somato-psycho-socio-spiritueel vlak Invloed op activiteiten van het dagelijks leven

17 Koorts Omgevingstemperatuur Inspanning Infectie Medicatie (Drug-fever)
Temperatuurcontrole!

18 Psychisch Desoriëntatie/Verwardheid Coping/aanpassing/ontkenning
Negatief zelfbeeld

19 Sociaal Verstoorde verbale communicatie Sociaal isolement
Wijziging in seksuele patronen en/of seksueel dysfunctioneren Overbelasting van mantelzorgverleners

20 Spiritueel Geestelijke nood

21 Therapietrouw in het ziekenhuis
Kennis en kunde ‘Tijd’ Materiaal Medewerking - Samenwerking

22 HIV Acute of chronische aandoening?

23 Casus 1 (1/2) Homosexuele man – 35 jaar – wisselende sexuele contacten/geen relatie Reden hospitalisatie: Neurosyfilis HIV-test zonder pré-counselling

24 Casus 1 (2/2) HIV+ => transfer naar B2 Behandeling neurosyfilis
Hertesting met pré-counselling Slecht nieuws gesprek ‘Positieve reactie’: verwacht, ‘ik hoor erbij’,… Patiënt + arts brengen moeder op de hoogte Psychologe betrokken

25 Casus 2 (1/2) Marokaanse man – 45 jaar
14 dagen opname neurologie – geen diagnose – Tropische artsen betrokken HIV+ => overname B2 HIV door bezoek aan prostituee Maatschappelijk werker – intercultureel bemiddelaar betrokken

26 Casus 2 (2/2) Blind start tuberculostatica – patiënt gaat verder achteruit – herhaaldelijke opname op InZo Overleden op InZo

27 Casus 3: ‘Vaste klanten’
Profiel: Langdurig HIV+ Complex HAART-schema door langdurige therapie – therapieontrouw – veelvuldige besmetting ‘HIV staat centraal’ ‘Lastige patiënt’ Opname reden: psycho-sociaal (+ somatisch) Betrokkenheid volledig multidisciplinair team

28


Download ppt "HIV/AIDS Verpleegkundig perspectief"

Verwante presentaties


Ads door Google