De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Cursus “Frail and Elderly”

Verwante presentaties


Presentatie over: "Cursus “Frail and Elderly”"— Transcript van de presentatie:

1 Cursus “Frail and Elderly”
Gedragsstoornissen Cursus “Frail and Elderly” 15 en 17 september 2008 M.J. Abbink-de Roos Verpleeghuisarts

2 Inhoud cursus SOORTEN GEDRAGSSTOORNISSEN OORZAKEN ONDERZOEK
BEHANDELINGSMOGELIJKHEDEN

3 Soorten gedragsstoornissen
POSITIEVE GEDRAGSSTOORNISSEN NEGATIEVE GEDRAGSSTOORNISSEN

4 Positieve gedragsstoornissen
Wanen en hallucinaties Agressie Zwerven Ontremming Rusteloosheid Claimen Verwardheid

5 Negatieve gedragsstoornissen
Depressie Lusteloosheid Slapeloosheid Eetlustverlies Angst

6 Oorzaken Omgeving/Opvoeding Psychiatrisch ziektebeeld
Lichamelijk ziektebeeld

7 Beelden

8

9 Omgeving/opvoeding Gedrag is de manier waarop wij in contact komen en zijn met de mensen om ons heen, we leren het van onze omgeving/opvoeders. Door ons gedrag worden wij gezien.

10

11 Psychiatrische ziektes
DEPRESSIE MANIE PSYCHOSES DELIER DEMENTIE

12 Depressie SLAAPSTOORNISSEN LUSTELOOSHEID (APATHIE) EETLUSTVERLIES

13 Manie ONRUST AGITATIE SLAAPSTOORNISSEN

14 Psychoses PARANOIA BORDERLINE

15 Delier VERWARDHEID OMFLOERST BEWUSTZIJN GEEN INPRENTINGSSTOORNISSEN
LICHAMELIJKE AANDOENING

16 Dementie INPRENTINGSSTOORNISSEN
PROBLEMEN BIJ MAATSCHAPPELIJK FUNCTIONEREN VERLIES VAN (ZIEKTE)INZICHT VERLIES VAN OVERZICHT DECORUMVERLIES

17 Lichamelijke ziektes INFECTIES SUIKERZIEKTE SCHILDKLIERAANDOENINGEN
CEREBROVASCULAIR ACCIDENT

18 Infecties VEROORZAKEN DELIER DENK AAN: URINEWEGINFECTIES
LUCHTWEGINFECTIES

19 Suikerziekte Bedenk dat zowel hypo- als hyperglycaemie gedragsstoornissen kan uitlokken.

20 Schildklieraandoeningen
HYPOTHYREOÏDIE KAN APATHIE VEROORZAKEN HYPERTHYREOÏDIE KAN LIJKEN OP EEN MANIE

21 Cerebrovasculair accident
Veroorzaakt afhankelijk van de plaats diverse gedragsproblemen. Bij een verstoring van het evenwicht tussen linker en rechter hersenhelft kan een houding van laissez faire of een onbehandelbare depressie ontstaan

22 Wanen en hallucinaties
WANEN VAAK HET GEVOLG VAN EEN PSYCHIATRISCHE AANDOENING (GEORGANISEERD) HALLUCINATIES VAAK DOOR LIHAMELIJKE OORZAKEN (VISUS, MEDICATIE)

23 Agressie Gevolg van: opvoeding ontremming onbegrip

24 Ontremming DIVERSE GEBIEDEN: DECORUM EETLUST SEXUEEL

25 Zwerven Bij bejaarden vaak een teken van het verlies van oriëntatie in plaats, dus van dementie.

26 Rusteloosheid VAAK DOOR VERLIES VAN ORIËNTATIE IN TIJD EN PLAATS, DUS BIJ DEMENTIE

27

28 Claimen VERLIES VAN ORIËNTATIE IN PERSOON
BORDERLINE PERSOONLIJKHEIDSSTOORNIS

29 Verwardheid ZOEK NAAR KOORTS, BLOEDARMOEDE EN SCHILDKLIERANDOENINGEN

30 Apathie, eetlustverlies
Dit kunnen de eerste verschijnselen van een depressie zijn, maar ook wijzen op een c.v.a. of problemen in maag of slokdarm

31 Angst VERLIES VAN DURF TERUGTREKKEN
SOMS LEIDEND TOT POSITIEVE GEDRAGSSTOORNISSEN ALS CLAIMEN EN AGRESSIE

32 Onderzoek Observatie Anamnese (m.n. medicatie )
Laboratoriumdiagnostiek Beeldvormend onderzoek

33 Observatie GEBRUIK EEN OBSERVATIE INSTRUMENT (R.A.I., G.I.P.,
7 STAPPENPLAN) RAPPORTEER HET WAARGENOMEN GEDRAG

34 Medicatie anamnese Medicijnen die het functioneren van de hersenen beïnvloeden: Psychofarmaca Anti-parkinson medicatie Anti-hypertensiva Cytostatica cimetidine

35 Algemeen onderzoek TEMPERATUUR, BLOEDDRUK,POLS BLOEDONDERZOEK
URINEONDERZOEK

36 Bloedonderzoek Bloedonderzoek op: Hb, Ht, BSE,TSH,
Vitamine B12, foliumzuur, kreatinine, ureum, ALAT, GGT, glucose Bij verdenking op anaemie toevoegen: MCV, MCHC,MCH, leuco’s, ery’s, thrombo’s Bij gebruik van diuretica toevoegen: Na, K Bij verdenking op infecties toevoegen: VDRL

37 Beeldvormend onderzoek
E.E.G. RÖNTGEN ONDERZOEK C.T. SCAN M.R.I. SCAN

38 Electro Encephalo Grafie
differentiatie tussen M.Alzheimer en M. Creutzfeldt-Jacob aantonen van epilepsie

39 Computer Tomografie aantonen vasculaire dementie differentiatie met:
hersentumor subduraal haematoom normal pressure hydrocephalus

40 Magnetic resonance Imaging
differentieert tussen M. Alzheimer en vasculaire dementie

41 Behandeling OMGANGSADVIES MEDICAMENTEn

42 Omgangsadvies Vermijd zo mogelijk het uitlokken van het storend gedrag door consequente omgang met de patiënt van het hele team

43 Neurotransmitters Acetylcholine Dopamine Norepinefrine Serotonine
Glutamaat

44 Effecten Verwardheid,hallucinaties en agressie bij gebrek aan acetylcholine Geheugenverlies en depressie bij gebrek aan dopamine en norepinefrine Depressie, agitatie en agressie bij gebrek aan serotonine Psychosen door gebrek aan glutamaat

45 Medicatie Benzodiazepinen Antipsychotica Antidepressiva
Cholinesteraseremmers Anti-epileptica

46 Benzodiazepinen bij voorkeur kortwerkend: (oxazepam, temazepam,lorazepam) bruikbaar bij angst en agitatie

47 Antipsychotica bij voorkeur klassiek met aangrijpingspunt op alle neurotransmitters: (haldol, dipiperon, cisordinol ) Bruikbaar bij: wanen, hallucinaties, agressie, gestoordwaak/slaapritme

48 Antidepressiva Bij voorkeur Selectieve Serotonine Reuptake Inhibitors (paroxetine), als spoedig ontslag te verwachten is, anders zijn ook tricyclische antidepressiva (amitryptiline en nortryptiline) bruikbaar. Bij alle depressive symptomen en agressie

49 Choline-esterase remmers
Bij Lewy Body disease: Bij apathie, wanen en hallucinaties bij andere vormen van dementie

50 Anti-epileptica Bij agitatie kan een anti-epilepticum rust bieden, het gaat dan met name om carbamazepine (Tegretol)en valproinezuur (Depakine)

51 Conclusie Vermijd zo mogelijk het uitlokken van het storend gedrag door consequente omgang met de patiënt van het hele team en gebruik alleen als het niet anders kan medicatie


Download ppt "Cursus “Frail and Elderly”"

Verwante presentaties


Ads door Google