De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

“n droom woar de geen sodemieter

Verwante presentaties


Presentatie over: "“n droom woar de geen sodemieter"— Transcript van de presentatie:

1

2 “n droom woar de geen sodemieter
Delier voor de patiënt “n droom woar de geen sodemieter van op aan kunt” “angstdroom” “nachtmerrie”

3 Inhoud presentatie delier
Wat is een delier Wat zijn de gevolgen van een delier Wat zijn risicoverhogende en uitlokkende factoren Hoe vaak komt het voor Observaties en onderzoek Delier observatie schaal Film (10 min) Behandeling Informatie overdracht naar de arts Leerpunten en evaluatie

4 Delier Een delier is een uiting van ontregeling in de
hersenen die in korte tijd is ontstaan Altijd een aanwijsbare lichamelijke verklaring ( geen psychiatrisch beeld)

5 Diagnose delier Wisselingen in het bewustzijn
Verandering in verstandelijke vermogens (geheugen, begrip, oriëntatie) en/of waarneming (wanen, hallucinaties) Ontwikkelt zich in korte tijd (uren - dagen) Er is altijd een lichamelijke aandoening en meestal spelen meerdere factoren een rol

6 Symptomen Niet altijd, maar voorkomende symptomen:
Stemmingsstoornissen Angst Motorische stoornis

7 Veranderingen in de motoriek
Hyperactief delier Stil delier Mengvorm

8 Voortekenen (1) Omkeren van het dag- en nachtritme
Levendige dromen en nachtmerries Concentratieproblemen Rusteloosheid, angst of agitatie, of Stil en teruggetrokken Symptomen veranderen over de dag Begin meestal ‘s avonds en ‘s nachts

9 Voortekenen (2) Snel emotioneel Moeite met oriënteren
Voorbijgaande wanen Voorbijgaande (visuele) hallucinaties Overgevoeligheid voor prikkels

10 Gevolgen delier Tast de autonomie aan Tast de waardigheid aan
Heeft invloed op andere symptomen (bv. pijn) Stigma van psychiatrische aandoening Belastend en beangstigend voor patiënt en naasten Patiënt wil het nooit meer meemaken ! Invloed op rouwverwerking (“doodstrijd”)

11 Risicoverhogende factoren
> 70 jaar Dementie en CVA Slecht gezichtsvermogen of gehoor Delier in voorgeschiedenis Hersenbeschadiging Gebruik van opiaten of alcohol

12 Uitlokkende factoren (1)
Urineretentie Obstipatie Koorts Pijn Operatie Overplaatsing

13 Uitlokkende factoren (2)
Start of overdosering van medicijnen Stoppen van medicatie Infecties Ontregeling stofwisseling Hersenaandoeningen Zuurstof tekort hersenen Bloedarmoede

14 Hoe vaak komt een delier voor?
25-30% bij patiënten met een vergevorderd stadium van kanker > 80% in de laatste twee weken van het leven

15 Onderzoek Observatie klachten en verschijnselen en
metingen door verzorgenden Lichamelijk onderzoek door arts Aanvullend onderzoek door arts Meetinstrument DOS Arts stelt de diagnose

16 Observaties uitlokkende factoren door verzorgenden
Koorts Temperastuur Pijn Pijnanamnese NRS/REPOS Benauwdheid Ademhalingsfrequentie Zuurstofsaturatie Veranderde ademhaling

17 Observaties uitlokkende factoren door verzorgenden
Blaasretentie Pijn onderbuik Opgezette onderbuik Lekkende of niet aflopende catheter Stolsels in catheter Droog incomateriaal Bladderscan Uitdroging Weinig drinken en plassen Vochtlijst

18 Onderzoek Observaties uitlokkende factoren delier Obstipatie Buikpijn
Opgezette buik Overloopdiarree Defaecatielijsten bijhouden Jeuk Huiduitslag Krabeffecten

19 Delier Observatie Schaal (DOS)
Meetinstrument Doel: Diagnose delier Vervolgen van het beloop van een delier 13 observaties van gedrag die de verschijnselen van een delier weergeven

20 Oorzaak Symptoombestrijding Goede zorg
Behandeling delier Oorzaak Symptoombestrijding Goede zorg

21 Behandeling delier Medicijnen die een arts kan geven bij delier
Haldol of andere antipsychotica Bij onvoldoende effect medicijnen toevoegen die het bewustzijn verlagen met kalmeringsmiddelen of slaapmiddelen

22 Zorg die je kunt geven Niet alleen laten bij hevige angst of paniek
Rustige, vriendelijke, geruststellende houding Korte zinnen en vragen Goede oriëntatie : Leg uit waar iemand is, wie je bent Verlichting, ook ‘s nachts, klok Vertrouwde mensen, foto’s, spullen Prikkels vermijden (bezoek, TV, geluid) Bril, hoorapparaat Veilige omgeving (beschermende maatregelen?) DOS bijhouden

23 Een acuut heftig delier is een palliatief spoedgeval
Treedt vaak ‘s nachts op Durf een dokter te bellen !

24 Voordat je contact met arts opneemt
Dossier en medicatielijst erbij houden Wat is de hoofddiagnose Wat zijn de klachten en verschijnselen Duur, ernst, beloop Wat zijn je observaties Controles ( bijv. PTT, glucose, ademhaling) Beleid tot nu toe? Wat heb je al gedaan? (algemene maatregelen, DOS, zo nodig medicatie ) Wat is nu het probleem en wat is je vraag? Wil je dat de arts komt ?

25 Leerpunten (1) Delier in terminale fase 80% ! Delier veelal ‘s nachts
Behandelbare uitlokkende factoren: - volle blaas (urineretentie) - vol rectum (obstipatie) - vol hoofd (opiaten of andere medicatie) - infecties Ernstig onrustig delier is een palliatief spoedgeval

26 Leerpunten (2) Belangrijke rol voor de verzorgende:
Goede observaties en rapportage van klachten en verschijnselen Goede informatievoorziening naar arts (dossier, metingen en medicatielijst bij de hand) Zorg die je zelf kunt geven DOS voor het beloop van een delier Tijdige herkenning voorkomt veel ellende !

27 Eigen leerpunten en vervolg
Wat zijn jouw 3 belangrijkste leerpunten? Wat ga je morgen op je werk anders doen m.b.t. een delier? Hoe ga je dat aanpakken?

28 Wij wensen u veel succes!


Download ppt "“n droom woar de geen sodemieter"

Verwante presentaties


Ads door Google