De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Hoofdstuk 2: Europese Integratie

Verwante presentaties


Presentatie over: "Hoofdstuk 2: Europese Integratie"— Transcript van de presentatie:

1 Hoofdstuk 2: Europese Integratie

2 Animatie Uitbreiding EU
De EU heeft nu 27 landen, waarvan 15 landen met de euro… Filmpje ontstaan EU

3 Europese Integratie 1952 EGKS Europese Gemeenschap van Kolen en Staal Vrij verkeer van Kolen en Staal tussen de 6 landen: Nederland, West-Duitsland, België, Luxemburg, Frankrijk en Italië 1957 EEG Europese Economische Gemeenschap Verdrag van Rome: Streven naar een gemeenschappelijke markt en om economische politiek te coördineren. (vooral de landbouw) 1973 Groot-Brittanie, Ierland & Denemarken 1981 Griekenland 1986 Spanje & Portugal 1990 Oost-Duitsland

4 Europese Integratie 1991 EU Europese Unie Verdrag van Maastricht: De landen besluiten niet alleen economisch, maar ook politiek samen te gaan werken. Gemeenschappelijk buitenlands beleid, samenwerking op het gebied van politie en justitie, sociale zaken enz. 1995 Zweden, Finland & Oostenrijk 2004 De grote uitbreiding van 10 landen! 1999 EMU Economische Monetaire Unie Banken betaalden onderling al met euro’s. De wisselkoersen van de landen lagen tov de euro al vast… Vanaf 1 januari 2002 betalen met de euro.

5 Uitbreiding Europese Unie
Finland Zweden Ierland Denemarken Groot-Brittanië Nederland Luxemburg België Duitsland Frankrijk Oostenrijk Portugal Spanje Italië Griekenland

6 Landen van de Europese Unie

7 Eurolanden per 1 januari 2002
DING FLOF BIPS óf BIG FLIP FONDS Duitsland Ierland Nederland Griekenland Finland Luxemburg Oostenrijk Frankrijk België Italië Portugal Spanje

8 Eurolanden per 1 januari 2002
DING FLOF BIPS Duitsland Ierland Nederland Griekenland Finland Luxemburg Oostenrijk Frankrijk België Italië Portugal Spanje 1 januari  Slovenië 1 januari 2008  Cyprus & Malta 1 januari 2009  Slowakije Je kan dus nú in 16 landen met de euro betalen…

9 Filmpje Monetaire Unie
Zijn we beter geworden van de euro?

10 ██ Eurozone ██ EU-lidstaat met als doel de euro in te voeren op 1 januari 2009 (Slowakije)‏ ██ EU-lidstaten met verplichting de euro in te voeren ██ Referendum over de euro te houden in de nabije toekomst (Denemarken)‏ ██ EU-lidstaten die een opt-out hebben op het invoeren van de euro ██ Gebieden buiten de EU die de euro gebruiken middels een overeenkomst met de EU de euro gebruiken zonder een overeenkomst met de EU

11 ██ Eurozone ██ EU-lidstaten die aan het ERM-II deelnemen ██ EU-lidstaten met munt met een vaste wisselkoers ten opzichte van de euro ██ EU-lidstaten met munt met een zwevende wisselkoers ten opzichte van de euro ██ niet-EU-lidstaten met munt met een zwevende wisselkoers ██ niet-EU-lidstaten met munt met een vaste wisselkoers ██ niet-EU-lidstaten die niettemin de euro gebruiken Andorra, Monaco, San Marino en Vaticaanstad zijn niet op de kaart aangeduid

12 Belangrijkste instellingen van de EU:
1. Europese Raad van Regeringsleiders Hoogste orgaan Samengesteld uit regeringsleiders Algemene politieke overeenkomsten afgesloten. Afspraken hebben invloed op Raad van Ministers. 2. Raad van (Europese) Ministers Hoogste besluitvormende orgaan Samengesteld uit ministers van de nationale regeringen Nemen besluiten die het karakter hebben van wetten.

13 3. Europese Commissie Dagelijks bestuur Ieder lid heeft zijn eigen onderwerp, commissaris van… Voeren besluiten uit van de Raad van Ministers & Geven adviezen en doen voorstellen aan de Raad van Ministers. 4. Europees Parlement Europese volksvertegenwoordiging Burgers van elke lidstaat kiezen leden. Controleert Europese Commissie Adviseert Raad van Ministers Stelt Europese begroting vast

14 Belangrijkste instellingen van de EU:
5. Europese Hof van Justitie Europese Rechtbank . Spreekt recht over geschillen met betrekking tot de uitleg van verdragen in de EU.

15 Het Europese bestuur heeft ondemocratische aspecten.
In de EU-landen zelf wordt de uitvoerende macht (regering) gecontroleerd door de parlementen, die de wetgevende macht hebben. De Nederlandse regering kan alléén een plan uitvoeren als de Eerste en Tweede kamer het goedgekeurd hebben. In EU is er weinig/geen controle… Europees Parlement kan geen wetten maken en de besluiten van de Raad van Ministers niet beïnvloeden. Als de Raad van Ministers een wet heeft aangenomen hebben de nationale parlementen geen mogelijkheid om die wet af te keuren óf te wijzigen.

16 Europese begroting Inkomsten - Bijdragen gebaseerd op Bruto Nationaal Product - Deel van de BTW - Invoerrechten Uitgaven - Landbouw - Structurele maatregelen - Intern beleid - Extern beleid - Administratie - Steun toetreding nieuwe landen

17 Europese begroting Netto-ontvanger Een land dat per saldo meer ontvangt van de EU dan dat het betaalt. - Hebben relatief meer achterstandsgebieden. - Groter deel van nationaal inkomen wordt gevormd in de landbouw - Landen hebben een laag nationaal inkomen per hoofd van de bevolking Nettobetaler Een land dat per saldo meer betaalt aan de EU dan dat het ontvangt.

18 Europese begroting Nederland is een nettobetaler, maar heeft toch economische voordelen van het EU-lidmaatschap… Nederland heeft een open economie met veel internationale handel. Tussen landen van de EU zijn geen handelsbelemmeringen, waardoor Nederland meer kan exporteren waardoor het nationaal inkomen stijgt.

19 Europese begroting Via de EU-begroting vindt er inkomensnivellering plaats binnen de EU… Armere landen krijgen relatief meer steun (geld) dan rijkere landen. Rijke landen betalen meer (door hoger nationaal inkomen) en ontvangen minder (door minder probleemgebieden).

20 EU Quiz Hoeveel weet jij van de EU???


Download ppt "Hoofdstuk 2: Europese Integratie"

Verwante presentaties


Ads door Google