De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Goud in Handen!.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Goud in Handen!."— Transcript van de presentatie:

1 Goud in Handen!

2 Wat is het Vakcollege? Vakcollege in het kort: 6-jarige opleiding
Contextrijk leren vanaf leerjaar 1 Doorlopende leerlijn Vmbo + mbo 2/3 Alliantie vmbo – mbo – werkveld Drie beloften datum GELEGENHEID

3 Aanleiding oprichting Vakcollege
Meer aandacht voor praktisch onderwijs onderbouw vmbo Tegengaan uitval bij overgang vmbo – mbo Voorkomen van overlap tussen vmbo & mbo Verbeteren aansluiting onderwijs – arbeidsmarkt Behoefte aan goed geschoold personeel Verbeteren imago beroepen Is deze zin in de paarse balk dan beter? Deze wensen waren grond voor werkgevers en onderwijs om de handen ineen te slaan datum GELEGENHEID

4 Missie “Talent al jong stimuleren en jongeren via een excellente leergang effectief opleiden voor een baan als gekwalificeerd werknemer voor een bedrijf of instelling.” datum GELEGENHEID

5 Pijlers Het Vakcollege is gebaseerd op: Drie beloften
Eén geïntegreerde opleiding Alliantie vmbo, mbo en werkveld Landelijke formule, uniformiteit en kwaliteit Leergebied Techniek & Vakmanschap / Mens & Dienstverlenen GELEGENHEID datum

6 1. De beloften van het Vakcollege
Jongeren Vak, Diploma’s + Baan Leren, Praktijk + Carrière Werkgevers Nieuwe generatie Vakmensen Scholen Samen sterk

7 Belofte aan jongeren 6-jarige aaneengesloten leerlijn
Vmbo-diploma en mbo-diploma 2/3 Contextrijk leren Brede oriëntatie beroepenveld Contact met werkgevers vanaf leerjaar 1 Baan in techniek / zorg, welzijn of dienstverlening Vak + Diploma + Baan / Leren + Praktijk + Carrière datum GELEGENHEID

8 Belofte aan werkgevers
Gemotiveerde jongeren met talent voor mensen / techniek Onderwijs afgestemd op behoefte Contact met leerlingen vanaf leerjaar 1 Mede vormgeven aan de opleiding Toekomstgerichte beroepshouding & arbeidsmobiliteit Een nieuwe generatie vakmensen / professionals datum GELEGENHEID

9 Belofte aan scholen Bundeling kennis en ervaring
Optimale ontwikkeling voor jongeren met talent voor mensen / techniek Minder uitval, betere resultaten Arbeidsmarkt optimaal bedienen Gemotiveerde, trotse leerlingen én docenten Samen sterk, samen werken aan kwaliteit datum GELEGENHEID

10 Doorstroom / Leven lang leren
2. Eén geïntegreerde opleiding 6 1 5 Leren & Werken Doorstroom / Leven lang leren 4 2 3 T&V / M&D “Domein” 14-16 uur praktijkles 240 uur stage Stof uit Kwalificatiedossier Aspirant Vakman: Vmbo-diploma Beroepsvoorbereidende stage afgerond (Branchespecifiek certificaat) Junior Vakman: Domeinkeuze Junior proef behaald (Domeinspecifiek branche certificaat) Startbekwaam Vakman: mbo-diploma niveau 2 of 3 Werken & Leren Voorbereiden op leren & werken datum GELEGENHEID

11 3. Alliantie vmbo – mbo - werkveld
Bovenbouw Onderbouw Werkend leren Bedrijfsleren Leven lang leren T & V / M & D Specialisatie mbo 1 2 3 4 5 6 Bedrijf instelling vmbo Huidige situatie Vakcollege Werk / MBO 4 / HBO Bedrijf datum GELEGENHEID

12 Landelijke Vrienden van het Vakcollege
4. Organisatie van het Vakcollege Vakcollege Groep Vakcollege Techniek Landelijke Vrienden van het Vakcollege Vakcollege Zorg Klankbordgroep Vakgilde Scholenraad Wellicht klankbordgroep???? Ipv raad van advies 12 datum GELEGENHEID 12 4 april 2017

13 Drie lijnen in de service van de Werkmaatschappij
Leermiddelen Lesbrieven 1- 3 Praktijkwerkboeken Leerplankader Service Landelijke bijeenkomsten Service op locatie Servicedocument Communicatie Communicatiemiddelen Landelijke PR Ondersteuning in de regio

14 5. Onderwijsconcept Het Vakcollege zorgt 6 jaar lang voor de leerling
Leren in de context van de eigen interesse Leren met hoofd en handen Theorie ‘just in time’ Brede beroepsoriëntatie: leerling weet wat hij (niet) wil Competentieontwikkeling vanaf leerjaar 1 Niet wat maar hoe de jongere leert, zorgt voor gemotiveerde, trotse leerlingen datum GELEGENHEID

15 Didactisch concept Mens en Dienstverlenen Techniek en Vakmanschap
Werkplekleren Ontdekkend leren ervaren en nadoen hoofd en handen betekenisvol en eigentijds authentieke omgeving theorie “just in time”

16 Ontwikkellijnen Ontwikkellijnen Vakcollege Beroepsontwikkeling Beroepsmatige competenties Persoonlijke groei Leer- en loopbaancompetenties Burgerschapsvorming Burgerschapscompetenties Beroepsontwikkeling, 5 basiscompetenties. P&O, I&P, S&O, M&M, Vakdeskundigheid. Persoonlijke groei, wat kan ik wat wil ik, waar kan ik dat doen, hoe doe ik dat, wie kan mij daarbij helpen. Burgerschapsvorming in de context van beroepsuitoefening: Functioneren op de arbeidsmarkt, Functioneren binnen een bedrijf, Regels en procedures (bedrijfs-), Rechten en plichten van een werknemer kennen, Collegiale houding, Ethische dilemma’s

17 Aansprekend onderwijs
Vakcollege Leerjaar 1 boeien met techniek/zorg Leerjaar 2 binden aan techniek/zorg Leerjaar 3 op zoek naar interesse Leerjaar 4 keuze specialisatie Leerjaar 5 & 6 leren en werken in vak Techniek en Vakmanschap 10-12 uur techniek in de week oplopend tot 16 uur in leerjaar 3 Zelf ontdekkend leren (leren door doen, leren door nadoen, authentieke omgeving, samenhang theorie en praktijk, betekenisvol) Leerjaar 1: zoeken naar wat vind ik leuk, waar is de techniek en wat kan ik?Gekoppeld aan jullie talentenschijf starten wij ook met de zoektocht naar de krachten van de leerlingen. Succes ervaringen in iets kunnen maken en er trots op zijn en dat ook uitstralen Leerjaar 2: wat wil ik? En waarom wil ik dat? Nieuwe kennis en vaardigheden op doen talentenschijf deel 2 Leerjaar 3: keuze ontdekken antwoord op de vragen hoe doe ik dat en waar doe ik dat? Gemotiveerde keuze voor de toekomst Deze vragen zitten besloten in de ontwikkellijn persoonlijke groei. Gemotiveerde keuze voor de toekomst Keuze met arbeidsmarkt perspectief

18 Techniek & Vakmanschap
datum GELEGENHEID

19 Leersituaties Techniek & Vakmanschap
Informatie verzamelen Brainstormen Keuzes maken Werkplanning Ontwerpen Grove schets Werktekening Materialen- en gereedschapslijst Maken Product vervaardiging Testen Verbeteren Presenteren Evaluatie leersituaties Reflectie

20 Leersituaties Mens & Dienstverlenen
Oriënteren Brainstormen Keuzes maken Voorbereiden Wie en wat is wanneer en waarvoor nodig? Uitvoeren Activiteit uitvoeren Testen & verbeteren Reflecteren Hoe is het gegaan? Wat heb ik geleerd?

21 Opbouw werkplekleren Beroepsorienterend (Stage leerjaar 3) Beroepsvoorbereidend (Stage leerjaar 4) Ontwikkeling van vakmanschap (BBL-traject leerjaar 5 en 6) Eerst: waaruit bestaat het werkplekleren in het Vakcollege? Beroepsorienterende stage: minimaal 80 uur Beroepsvoorbereidende stage: minimaal 240 uur BBL: gemiddeld uur In januari 2010 zijn er drie projecten gestart die leermiddelen ontwikkelen voor het werkplekleren. Drie regio’s, verschillende branches, scholen en bedrijven, leerroutes, project eindigt op 31 december De ontwikkelde leermiddelen worden ter beschikking gesteld aan alle Vakcolleges. Momenteel wordt de stagemap voor de beroepsorienterende stage in leerjaar 3 ontwikkeld. Verderop in de presentatie komt de globale inhoud aan bod.

22 Focus werkplekleren Vakkennis en -vaardigheden Beroepsbeeld
Beroepshouding Sociaal-emotionele ontwikkeling Ontwikkeling van jezelf Je positie in de organisatie kennen Sociale vaardigheden Omgaan met verschillen tussen mensen Loopbaan

23 Uitgangspunten begeleiding werkplekleren
Een veilige leeromgeving bieden Meester-gezel model De mate van begeleiding neemt af naarmate de leerling langer op de werkplek is Toenemende zelfstandige uitvoering van handelingen door de leerling Elke 80 uur stage = gesprek met begeleider vanuit school

24 Beoordeling werkplekleren
Competenties Waarneembaar gedrag en resultaat Leerling, praktijkopleider, docent COMPETENTIE GEDRAG RESULTAAT Instructies en procedures opvolgen Je luistert goed naar de leermeester en volgt zijn instructies op. Je werkt veilig en netjes in de werkplaats van het stagebedrijf.


Download ppt "Goud in Handen!."

Verwante presentaties


Ads door Google