De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Feiten Uitdaging logisch denken - Gevolgen voor waarden en normen

Verwante presentaties


Presentatie over: "Feiten Uitdaging logisch denken - Gevolgen voor waarden en normen"— Transcript van de presentatie:

1 Feiten Uitdaging logisch denken - Gevolgen voor waarden en normen
Evolutieleer Feiten Uitdaging logisch denken - Gevolgen voor waarden en normen

2 Theorie: astronomische evolutie (anorganische evolutie)
een explosie er ontstaan atomen atomen vormen moleculen moleculen met informatie

3 Theorie: biologische evolutie
3. Tenslotte ontstaat de mens; 2. De cellen evolueren tot levende wezens; 1. Uit de dode moleculen ontstaan levende cellen;

4 Afbeelding in schoolboeken

5 Citaat uit schoolboek “In de afbeelding zijn steeds drie stadia uit de embryonale ontwikkeling van vijf gewervelde dieren en de mens getekend. Door de overeenkomst in de eerste stadia van de embryonale ontwikkeling wordt het aannemelijk dat deze gewervelde dieren een gemeenschappelijke voorouder hebben.”

6 Feit: het zijn verzonnen figuren !

7 Citaat uit schoolboek “De rivier de Colorado begon zich pas 65 miljoen jaar geleden in te snijden in de gesteenten. Dat kwam doordat het gebied langzaam omhoog werd gestuwd. De stroomsnelheid nam toe en de erosie werd sterker. Zo werd de Grand Canyon uit de oudere gesteenten geschuurd.”

8 Logische conclusie zou zijn: de lagen bestonden uit zacht materiaal
Feit: water kan niet gelijktijdig meanderen (slingeren) en vast materiaal doorsnijden Logische conclusie zou zijn: de lagen bestonden uit zacht materiaal

9 Citaat uit schoolboek “De sedimentlagen zijn zeer geleidelijk afgezet gedurende vele miljoenen jaren.”

10 Feit: versteende bomen door meerdere gesteentelagen
De gesteentelagen zouden miljoenen jaren in ouderdom verschillen. Sommige bomen ondersteboven of in vallende toestand. => bomen dus miljoenen jaren geleefd ? ? Een eenvoudige conclusie: lagen en bomen ontstonden gelijktijdig.

11 Citaat uit schoolboek “veel aanwijzingen over de evolutie van het leven op aarde heeft men verkregen door fossielen te bestuderen. Fossielen zijn overblijfselen of resten van planten en dieren die geconserveerd zijn in steenafzettingen”.

12 Feiten 1. De meeste fossielen zien er uit als schepsels die tegenwoordig nog leven: mosselen, slakken, zeesterren, enz. 2. Er zijn geen overgangsvormen.

13 Feit: levende fossielen !
Tot 1938 werd de laag met een fossiele Coelacanthus gedateerd op 70 tot 220 miljoen jaar, totdat ………… men in 1938 en ook daarna levende exemplaren van deze soort aantrof in de buurt van Madagascar!

14 Radioactieve dateringsmethode een betrouwbare methode ?
Radioactieve stoffen, (bv uranium), vallen in de loop der tijd spontaan uiteen. Hoe minder van de oorspronkelijke stof over is, des te langer heeft het vervalproces geduurd. Uit de overgebleven hoeveelheid radioactiviteit berekent men dan een “absolute” ouderdom. Schoolboeken gaan er van uit dat ouderdomsbepalingen via radioactiviteitmetingen een absoluut juiste datering geven.

15 Feiten Men weet niet de begin situatie.
Men weet niet of er van buiten af iets bij gekomen is of dat juist iets weggelekt is. Dit heet extrapoleren buiten het meetgebied, (dus niet betrouwbaar)

16 Extrapoleren buiten meetgebied

17 Feit Bijvoorbeeld: de lava koepel, ontstaan in 1984 door uitbarsting St. Helens. Radiometrische kalium/argon datering van het gesteente gaf uiteenlopende waarden.

18 Citaat uit schoolboek “Behalve fossielen zijn er nog andere
argumenten voor de evolutietheorie. Er bestaan veel overeenkomsten tussen verschillende soorten organismen. Je ziet in de figuur dat de beenderen in het skelet grote overeenkomst in bouw vertonen. Deze dieren hebben dan ook waarschijnlijk een gemeenschappelijke voorouder gehad”.

19 ‘gemeenschappelijke voorouder’ is een onlogische conclusie

20 Niet ‘gemeenschappelijke voorouder’ maar: zelfde ontwerp
Overeenkomst wijst niet op herkomst maar op zelfde ontwerp. Men spreekt toch ook niet van een voertuigen stamboom?

21 Uitdagingen voor de jeugd
Leer logisch kritisch denken Pas toe wat geleerd wordt bij technische vakken natuurkunde en scheikunde

22 Onderscheid feit en interpretatie
Gevonden botten presentatie in museum als mensaap

23 Denk na: ontstaat er vanzelf orde ?
een algemene wetmatigheid in de natuur: een systeem, dat aan zichzelf overgelaten wordt, neigt tot toename van wanorde.

24 Een natuurwet

25 Kan een steeds meer ontwikkeld wezen vanzelf ontstaan?
Is dit logisch ? Kan een steeds meer ontwikkeld wezen vanzelf ontstaan?

26 Leer ontwerp onderscheiden
Welke rotsformatie zal gevormd zijn door zandstormen in de woestijn in de V.S. ?

27 Rotsformatie B zou kunnen ontstaan door toevallige natuurlijke processen van verwering en erosie. Het is duidelijk dat kop A zo niet ontstaan kan zijn. Rotsformatie A doet denken aan doelbewust werk van een indiaanse vakman die het harde en zachte gesteente modelleerde tot een bewust gewenst beeld.

28 Het DNA molecuul bevat een bibliotheek vol informatie !
Kan dat molecuul vanzelf door toevallige natuurlijke processen ontstaan zijn ? Of Zien we juist een degeneratie bij het ouder worden ?

29 Evolutieleer: wat zijn de gevolgen?
De evolutieleer wordt in de schoolboeken ten onrechte gepresenteerd als natuurwetenschappelijk bewezen feit, en uitgelegd aan de hand van onwaarheden en onlogische redeneringen. Dit is contraproductief aan het onderwijs in de exacte vakken. Maar ook Deze leer heeft consequenties voor de waarden en normen van de mens.

30 Normen en waarden Regels in een samenleving zijn gegrond op een norm, normen zijn afhankelijk van waarden en deze waarden zijn weer afhankelijk van geloof.

31 Welke normen kan men verwachten ?
a. Je denkt dat je een geëvolueerde aap bent. (Dan hoef je voor je gedrag alleen verantwoording af te leggen aan mensen.) Waarden en normen zijn relatief, want ze worden bepaald door wat de groep vindt. of b. Je bent overtuigd dat je volgens plan geschapen bent en dus verantwoording verschuldigd bent aan je Schepper.

32 Consequenties uitgangspunt

33

34

35

36 Evolutieleer gaat uit van een vooropgesteld idee

37 Bron de PPpresentatie gebaseerd op de brochure: Evolutie; Feiten, gevolgen voor normen en waarden. Uitg. Bijbel & Onderwijs;


Download ppt "Feiten Uitdaging logisch denken - Gevolgen voor waarden en normen"

Verwante presentaties


Ads door Google