De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Bouwen aan brieven Gemeente Zeist.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Bouwen aan brieven Gemeente Zeist."— Transcript van de presentatie:

1 Bouwen aan brieven Gemeente Zeist

2 De cijfers van het burgerpanel
Cijfers: 25 febr-2 maart (6 dagen) De cijfers van het burgerpanel Activiteiten Bereik 600 s 397 Pageviews (66%) 152 waarderingen (25%) 96 Reacties (16%) 600 personen 194 Bezoekers (32%) 38 Auteurs (6,3%) 38 adressen Per brief gemiddeld 3 minuten op de pagina!.

3 Welstandsadvies ….Geachte <naam>,
Naar aanleiding van uw op <datum> ontvangen aanvraag voor een lichte bouwvergunning ten behoeve van het gedeeltelijk vernieuwen/veranderen van een woning op het perceel <adres> te Zeist, delen wij u het volgende mee. Uw bouwplan is voorgelegd aan de Adviescommissie voor ruimtelijke kwaliteit ‘Welstand en Monumenten Midden Nederland’. De commissie meent dat het bouwplan aanleiding geeft om bezwaren te maken/niet voldoet aan redelijke eisen van welstand. Een kopie van het advies treft u aan in de bijlage. Wij stellen u in de gelegenheid om binnen twee weken aangepaste tekeningen in te dienen met inachtneming van de opmerkingen in het advies. Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Voor nadere inlichtingen kunt u contact opnemen met de afdeling Vergunningen en Handhaving, van maandag t/m donderdag tussen en uur bereikbaar op telefoonnummer (030) Bij eventuele correspondentie verzoeken wij u vriendelijk om ons kenmerk (<ons-kenmerk>) te vermelden. Hoogachtend…

4 Door Wim Sijberden op 18:55 25-02-2009:
duidelijk en bondig. Door Ron op 19: : Als de welstandCie driteria gebruikt die omschreven zijn is er geen verwijzing. In elk geval ontbreekt argumentatie in dit overzicht en wordt beoordeling erg lastig Door mieneke op 21: : Hier kan ik niet veel mee,had graag willen lezen waarom er bezwaar is

5 Reactie: Naar aanleiding van de opmerking van ….:

6 Door IF op 18: : 2 weken!!! in de vorige brief werd door de gemeente meer tijd gevraagd voor de afhandeling van een brief maar als het van de aanvrager is wordt vooral tijd als druk middel gebruik! De aanvrager is zelf geïnteresseerde om de dingen snel afgehandeld te krijgen, maar wat als die met vakantie is? kom meer tijd is echt niet veel gevraagd! De brief is verder duidelijk

7 Reactie: Naar aanleiding van de opmerking van ….:

8 Door J.Kuster op 21: : Kijk nu moet de burger iets inleveren en dan staat er WEL een korte termijn beschreven, namelijk binnen 2 weken. Waarom kan een gemeente niet zo werken, die duidelijkheid van een vaste afspraak verwacht ik van een overheid ook. Door P. Brouwer op 22: : Duidelijke brief! Nu maar afwachten of de Welstand in het advies duidelijk aangegeven heeft op welke punten het ontwerp niet voldoet aan de Welstandsnota.

9 Door H.L. Westbroek op 13:12 26-02-2009:
Gemeente heeft 6 tot 12 weken om te reageren/ besluiten. "Burger" wordt hier slechts twee weken gegund. Dus lanngere termijn gunnen en bovendien uiterlijke datum vermelden om problemen te voorkomen. Door M.G. van der Jagt-Ewalds op 14: : "Wij stellen u in de gelegenheid......" klinkt erg "van bovenaf". Het gaat om mogelijkheden/rechten van de aanvrager.

10 Reactie: Naar aanleiding van de opmerking van ….:

11 Door arie theisens op 14:23 26-02-2009:
De commissie meent dat het bouwplan aanleiding geeft om bezwaren te maken/niet voldoet aan redelijke eisen van welstand. Mij is niet duidelijk door wie die bezwaren gemaakt kunnen worden. Is dat de Welstand zelf, de gemeente, of de omwonenden of allemaal?

12 Reactie: Naar aanleiding van de opmerking van ….:

13 Door Peter Gerrits op 15:15 26-02-2009:
Dat is nogeens aardig van de gemeente,ze stellen je in de gelegenheid om binnen twee weken te reageren. In de zomer komt het toch geregeld voo dat men twee of die weken op vakantie is. Dan heb je mooi pech gehad, de gemeente zal dan denken dat je het laat vervallen om dat je niets van je hebt laten horen

14 Door N. van den Brink op 20:34 27-02-2009:
*"De commissie meent dat het bouwplan aanleiding geeft om bezwaren te maken/niet voldoet aan redelijke eisen van welstand." = De Adviescommissie heeft het bouwplan afgekeurd. *"Wij stellen u in de gelegenheid om binnen twee weken aangepaste tekeningen in te dienen met inachtneming van de opmerkingen in het advies." = u krijgt de gelegenheid om binnen twee weken aangepaste tekeningen in te dienen. Daarin moeten de opmerkingen uit het advies van de Adviescommissie verwerkt zijn.

15 Reactie: Naar aanleiding van de opmerking van ….:

16 Door J.van Dam op 19: : - ik pleit er voor om te noemen dat deze adviescie de vroegere welstand of schoonheidscie is. "Redelijke eisen van welstand":kan ook anders uitgelegd worden, zeg gewoon dat de aanvraag niet voldoet.

17 Reactie: Naar aanleiding van de opmerking van ….:

18 Samenvatting Reactie: Naar aanleiding van de opmerking van ….:
Proces – parkeren / doorzetten – uitleggen Uitleg – ontrbeken argumentatie / maatwerk Taal – verbetering brief met tip van burger Naar aanleiding van de opmerking van ….:


Download ppt "Bouwen aan brieven Gemeente Zeist."

Verwante presentaties


Ads door Google