De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Stallen in het stationsgebied Kosten en opbrengsten Capaciteit en prijs.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Stallen in het stationsgebied Kosten en opbrengsten Capaciteit en prijs."— Transcript van de presentatie:

1 Stallen in het stationsgebied Kosten en opbrengsten Capaciteit en prijs

2 Stallen in het stationsgebied Loopstromenonderzoek Onderzoek Osborne Voorbeeld: Arnhem Voorbeeld: Fiets en Win Voorstel Fietsersbond Wat kost dat? Hoe financieren we dat?

3 Loopstromenonderzoek In de Weststalling komen 3 verdiepingen Vanaf de onderste verdieping kun je via de roltrap naar het station Voor de andere twee verdiepingen moet je de fiets de trap op duwen.

4 Loopstromenonderzoek Er is van uit gegaan dat bij 70% gebruik de rekken “vol” zijn en fietsers elders gaan stallen. De stalling wordt voor maximaal 70% gebruikt

5 Loopstromenonderzoek Uitgangspunt is dat per goot gemiddeld 600 fietsers per uur de stalling in of uit kunnen (capaciteit van 10 personen per goot per minuut). Er zijn 2 stijgende goten nodig om de halers naar maaiveld te kunnen brengen. De 4 resterende goten zijn voor brengers. Met 2 toegangen en een totaal van 6 beschikbare goten (4 om 2) is de maximale wachtrij in de ochtendspits circa 35 seconde (6 wachtenden voor een goot). Deze toegangsconfiguratie, met een slechts beperkte gehinderde instroom, is gebruikt voor het toetsen van de interne logistiek in de fietsenstalling. Vlak voor de centrale trap wordt het in de pieken erg druk, maar het loopt niet vast. Ook in de hoofdgang op de BG wordt het af en toe erg druk, maar loopt het niet vast.

6 Loopstromenonderzoek En als de stalling voor 95% gebruikt wordt? En er door gebruik van draaibare sturen méér fietsen in de stalling passen? Hart-op-hart 27 cm in plaats van 40?

7 Osborne (Bijlage 3): voorspellen is moeilijk Het aantal geplande OVT stallingen is toegenomen van 17.500 naar 22.000. Het totaal blijft 33.000. Onderbouwing? Prognose uit 2006 versus telling 2011: Groei nu is 5.095 ipv de voorspelde 1.118

8 Osborne (Bijlage 3) Beschouw het fietsparkeervraagstuk als één vraagstuk. Splits niet in OV en niet-OV stallingen Maak op korte termijn een keuze voor een vraagsturende of een vraagvolgende aanpak. Kies voor een gefaseerde en flexibele realisatie van fietsparkeervoorzieningen omdat nu niet kan worden bepaald hoe groot de omvang van de fietsparkeervraag in 2025 is.

9 Osborne (Bijlage 3) Pag 33: Kanttekening 20: Naar verwachting van Goudappel Coffeng is 800 fietsparkeerplaatsen bij station Vaartsche Rijn een substantieel te klein aantal. Volgens Goudappel Coffeng is de vraag naar fietsparkeerplaatsen waarschijnlijk meer dan 2.000. Dat heeft gevolgen voor CS! Pag 42: Wat is gegeven bovenstaande antwoorden de bandbreedte in de parkeervraag in 2025? Op basis van de telling 2011 laat de ‘herijking 2011’ een bandbreedte zien die ligt tussen de 21.200 en 24.300 fietsparkeerplaatsen.

10 Osborne (Bijlage 3) Hierbij is geen rekening gehouden met: – Latente vraag – Exploitatieregime (bij gratis stallen komen er meer mensen met de fiets) – Uitbreiding tramnetwerk – Groei aandeel fiets Conclusie: Zorg voor uitbreidingsmogelijkheden! Maak bijv. parkeergarages geschikt om te stallen

11 Voorbeeld: Arnhem Gratis (onbewaakt) versus betaald en bewaakt stallen Buiten staan veel fietsen tegen hekken etc.

12 Voorbeeld: Arnhem

13 Voorbeeld: Fiets en win Met Fiets en Win wordt fietsen nog leuker. Hoe vaker u fietst, hoe groter uw kans op mooie prijzen. Op dit moment zijn er Fiets en Win acties in Apeldoorn, Eindhoven en Helmond. Gratis stallen en winkansen toe! Van elke fiets is de eigenaar bekend

14 Voorstel Fietsersbond Combinatie van gratis en betaald stallen Maximaal gebruik maken van betalingsbereidheid Altijd zowel gratis als betaalde plekken vrij

15 Voorstel Fietsersbond Bovenste etage goedkoper dan onderste etage van een rek Prijsverschillen tussen verdiepingen Prijsverschil tussen rekken met draaisturen en gewone rekken Valet parking op de handigste plek

16 Voorstel Fietsersbond Er is altijd een plek naar keuze vrij: gratis (op de 3 e verdieping, of bovenin het etagerek) of handig (en betaald) onderin het etagerek. Handigst gelegen plekken worden zo alleen voor dagstallen gebruikt. De totale loopafstand voor alle reizigers wordt zo laag mogelijk. Door de progressie in tarieven wordt de opbrengst relatief hoog en wordt langstallen ontmoedigd Abonnementen?

17 Wat kost dat? Kosten: € ligt tussen “alles gratis” en “flink inzetten op betaald stallen” in. Opbrengsten: -Hoog fietsgebruik -minder OV nodig -minder autoverkeer, schonere lucht, minder congestie, bereikbaarder stad -gezondere inwoners -Geen chaos juist buiten het “handhavingsgebied”

18 Hoe financieren we dat? Inpandig stallen in plaats van inpandig parkeren. P+R 2010: 501 kaarten/werkdag op 2.044 plekken. F+T 2011: 3.977 stallers meer dan verwacht U investeert € 200.000.000 in 8.000 P+R plekken, plus reclame en aanloopverliezen

19 Hoe financieren we dat? Andere maatregelen: – Voldoende bewaakte stallingen bij andere stations en OV haltes – OV fiets in de wijk (zodat “brengers” op een OV fiets komen die direct door een “haler” wordt gebruikt) – Voldoende fietskuizen en buurtstallingen zodat (door betere fietsen) de betalingsbereidheid stijgt

20 Tot slot Netto Contante Waarde = waarde op dit moment. De rente moet je daar niet bij optellen! Over kosten voor restyling in 2020 wordt dán beslist. Die kosten horen nú nog niet in de business case. De businesscase wordt nog bestudeerd op dergelijke “hikjes” en op de toegezegde onderzoeken bij de commissievergadering van dit voorjaar.

21 Tot slot Voldoende stallingen, zorg voor uitbreidingscapaciteit boven de 22.000 Voldoende gratis stallingen, voorkóm die chaos en stimuleer het fietsen conform uw ambitie in Utrecht als dé Fietsstad Democratische controle (gemeente) over de beheerorganisatie. Door de vereiste flexibiliteit moeten er op termijn nog veel besluiten worden genomen, met deels financiële consequenties.


Download ppt "Stallen in het stationsgebied Kosten en opbrengsten Capaciteit en prijs."

Verwante presentaties


Ads door Google