De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

OPPOSTIONEEL OPSTANDGE GEDRAGSSTOORNIS, EXTERNALISEREND GEDRAG

Verwante presentaties


Presentatie over: "OPPOSTIONEEL OPSTANDGE GEDRAGSSTOORNIS, EXTERNALISEREND GEDRAG"— Transcript van de presentatie:

1 OPPOSTIONEEL OPSTANDGE GEDRAGSSTOORNIS, EXTERNALISEREND GEDRAG
WORKSHOP ODD OPPOSTIONEEL OPSTANDGE GEDRAGSSTOORNIS, EXTERNALISEREND GEDRAG

2 PROGRAMMA WAT IS ODD WAAR HANGT HET MEE SAMEN HOE HERKENNEN WE HET
WAT ZIJN DE OORZAKEN WAT ZIJN DE GEVOLGEN BEHANDELING HOE GA JE ER MEE OM IN DE KLAS VIDEOVOORBEELD

3 Wat is ODD Oppositioneel opstandige gedragsstoornis
Het is een agressieve gedragsstoornis Komt al in de peutertijd voor Moet langer dan 6 maanden voortduren Moet niet worden veroorzaakt door de omstandigheden Komt bij 3,2% van de kinderen voor, iets meer jongens dan meisjes

4 Samenhang In peuter- en kleutertijd komt agressief gedrag als gedrag wat bij deze ontwikkeling hoort veel voor Ook in pubertijd is opstandig gedrag een normaal verschijnsel Hangt sterk samen (comorbiditeit) met CD ( anti sociale gedragsstoornis) ADHD ( 30-40%), leerproblemen, stemmingsproblemen, depressie en verslaving

5 Herkenning Moeilijk in de opvoeding, ongehoorzaam en in verzet
Is vaak driftig Verzet zich tegen regels Maakt vaak ruzie met volwassenen Ergert anderen met opzet Geeft de schuld van eigen fouten aan anderen Is vaak prikkelbaar, ergert zich vaak Is vaak boos of gepikeerd Is hatelijk en wraakzuchtig Gebruikt grove taal Kan zich moeilijk in anderen verplaatsen Vijandige perceptie van de omgeving

6 Oorzaken Combinatie van erfelijke factoren, psycho biologische factoren Omgevingsfactoren, psychosociale factoren

7 Gevolgen Ernstig agressief gedrag onder 10 jaar heeft voorspellende waarde voor ernstige delinquentie Ontwrichtend voor het gezin, isolatie van het gezin Zijn meer op zichzelf, worden buitengesloten, eenzaamheid Schooluitval Uithuisplaatsing

8 Behandeling Moeilijk behandelbaar omdat schuld bij de ander wordt gelegd, er weinig probleembesef is en winst voor het gedrag is Multi-systeem gerichte aanpak/therapie Soms met medicatie in geval van ADHD, depressiviteit Bureau jeugdzorg, kinder/jeugdpsychiatrie

9 Hoe ga je ermee om in de klas
Eenduidige consequente regels, die door ieder toegepast worden ( niet uitspelen) Duidelijkheid in eisen maar niet bevelen Direct corrigeren van extreem gedrag Korte eenduidige instructies( geen kettinginstructies, beladen instructies) Zacht op de persoon, hard op de inhoud Positief belonen van gewenst gedrag Aanleren sociale strategieën

10 Opdracht na video Ga in 3-4 tallen zitten
Benoem ongewenst grensoverschrijdend leerlingengedrag Stel een top-tien samen van de beste aanpak Schrijf die op vel en plak die op in ruimte

11 onderwijszorgarrangementen
Een onderwijszorgarrangement is; Het scheppen van voorwaarden Bepalen van inhoud van zorg Zorgen voor implementatie

12 Het Speelveld voor de OZA
De schoolorganisatie De docenten De (zorg)leerlingen

13 Matrix is ingevuld voor een leerling/leerlingen met opstandig oppositioneel gedrag
schoolorganisatie docenten leerlingen ouders Randvoorwaarden Wat heb je nodig? Inhoud Wat doe je dan? Implementatie Hoe kom je daar? Hoe kom je tot doen?

14 Matrix is ingevuld voor een leerling/leerlingen met opstandig oppositioneel gedrag
schoolorganisatie docenten leerlingen ouders Randvoorwaarden Wat heb je nodig? Inhoud Wat doe je dan? .evalueert en reflecteert zelf op eigen prestaties en gedrag . gaat zich meer zelf verantwoordelijk voelen voor zijn eigen gedrag, ontwikkelt probleembesef .leren zich houden aan de regels van de klas/school/omgang . gaan zich meer bewust worden van hun emoties en de gevolgen .leren extreme gedragingen te kanaliseren Implementatie Hoe kom je daar? Hoe kom je tot doen?


Download ppt "OPPOSTIONEEL OPSTANDGE GEDRAGSSTOORNIS, EXTERNALISEREND GEDRAG"

Verwante presentaties


Ads door Google