De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Draaiboek invoering BRP bij gemeenten

Verwante presentaties


Presentatie over: "Draaiboek invoering BRP bij gemeenten"— Transcript van de presentatie:

1 Draaiboek invoering BRP bij gemeenten
Mei 2012 Draaiboek invoering BRP bij gemeenten Idius Felix (KING) Congres Burgerzaken VIAG – Heythuysen – 15 juni 2012 Versie 7.0 d.d. 15 juni 2012

2 Wet Basisregistratie Personen BRP
Voorstel van wet bij de Tweede Kamer (april 2012) Wet BRP in najaar 2012 in werking (naar verwachting) Landelijke invoering Centrale opslag persoonsgegevens Bijhouding door (woon)gemeenten (ingezetenen) GBA-systeem verdwijnt Zelfevaluatie kwaliteit (voorheen GBA audit) Gemeenten moeten daar ook wat voor doen Draaiboek: noodzakelijke activiteiten op een rij Gemeente kan direct aan de slag Ondersteuning vanuit King

3 Uitdaging voor gemeenten
Mei 2012 Invoering NUP Mod. GBA / BRP RNI LO GBA v. 3.8 GBA-V Full Service !! Uitdaging voor gemeenten

4 Invoering BRP gemeente
Mei 2012 Invoering BRP gemeente MAAR OOK: WAT MAG IK? WAT KAN IK? WAT WIL IK? KANSEN?

5 Draaiboek: aanpak in stappen en tools
Mei 2012 Draaiboek: aanpak in stappen en tools De structuur van hoofdstappen wordt gebruikt in alle tools: Analysetool Tool Business Case Monitoring Tool operatiebrp.nl

6 Hoofdstappen → Wat betekent invoering BRP?
Mei 2012 Hoofdstappen → Wat betekent invoering BRP? → Wat moeten we doen? Plan van aanpak? → Wat gaan we voorbereiden? → Hoe sluiten we aan? → Wat blijft er dan nog over?

7 Hoofdstappen en stappen
Mei 2012 Hoofdstappen en stappen Hoofdstappen na elkaar: mijlpalen en monitoring Logische volgorde: gemeente kan afwijken, maar soms niet…. Niet alle gemeenten zetten alle stappen Startsituatie verschilt per gemeente Gemeente vullen zelf stappen nader in (hoe) Verplicht / niet verplicht / aanbevolen

8 Normplanning (indicatief)
Mei 2012 Normplanning (indicatief) → 3 maanden → 3 maanden → 4 maanden → 3 maanden

9 Hoofdstap 1: Oriëntatie
Mei 2012 Hoofdstap 1: Oriëntatie Oriëntatie mGBA en BRP Consequenties / impact Noodzakelijke activiteiten Hoe wil / kan / moet gemeente aansluiten? Businesscase? Wat valt om als ik GBA uitzet? Aangehaakte gegevens Handvatten zoeken: Informatiebijeenkomsten VIAG-regiobijeenkomsten Websites Kwaliteit initiële vulling (migreerbaarheid)

10 Hoofdstap 2: Analyse Analyse impact Hulpmiddel: Analysetool
Mei 2012 Hoofdstap 2: Analyse Analyse impact Hulpmiddel: Analysetool Kosten en baten Hulpmiddel: Tool Gemeentelijk BC Plan van aanpak maken Noodzakelijke activiteiten Gemeente als bijhouder Gemeente als afnemer (BGL) Gemeente als verstrekker (derden) Planning Besluitvorming college

11 Hoofdstap 3: Voorbereiding
Mei 2012 Hoofdstap 3: Voorbereiding Start uitvoering plan van aanpak Voorbereiding aansluiting Aanschaf BZM Lokale infrastructuur Netwerkverbindingen Deelplannen voor: Overstap BRP Werkprocessen Opleiding Autorisatie Communicatie Beheer Automatisch fiatteren

12 Hoofdstap 4: Aansluiting
Mei 2012 Hoofdstap 4: Aansluiting Uitvoeren aansluitplan Installeren en testen BZM Digi-netwerk Nieuwe werkprocessen Trainingen Kwaliteit ivm aansluiting BRP Proeftuin (verplicht) Aansluittoets (verplicht) Certificaten (verplicht)

13 Hoofdstap 5: Gebruik Aangesloten op BRP Werken met BRP (praktijk)
Mei 2012 Hoofdstap 5: Gebruik Aangesloten op BRP Werken met BRP (praktijk) Ontmantelen GBA-systeem Afronding project en decharge

14 Registratie Niet- Ingezetenen (2012)
Breder perspectief Gemeente nu GBA-V Full Service (2012) Oriëntatie NUP-bouwstenen Logisch Ontwerp GBA 3.8 (2012) Analyse Registratie Niet- Ingezetenen (2012) Voorbereiding Aansluiting Gebruik Gemeente straks

15 Overzicht samenhang Mei 2012 MIJLPALEN MONITOR STAPPEN MIJLPALEN

16 Wanneer gaat u aansluiten?
Mei 2012 Wanneer gaat u aansluiten? Eerste inschatting aansluitmoment: voor de zomer 2012 Aanscherping planning aansluitmoment: najaar 2012

17 Mei 2012 Planning

18 Meer informatie… www.operatiebrp.nl
Mei 2012 Meer informatie… Website met àlle informatie voor gemeenten (over mGBA en BRP) Online community: BRPlaza (voorheen: Koploperplaza) Informatie en nieuws, producten expertgroepen rondom thema’s Website van het Programma Modernisering GBA (BZK) Beleids- en programmainformatie (wetgevingstraject)

19 Reacties, vragen, opmerkingen?
Mei 2012 Reacties, vragen, opmerkingen?

20 Invoering BRP: ook in uw gemeente
Meer informatie: Invoering BRP: ook in uw gemeente

21 Startvragen gemeenten -1-
Mei 2012 Startvragen gemeenten -1- Wat is de BRP en wat betekent het voor mijn gemeente? Wat gebeurt er als het GBA-systeem verdwijnt? Hoe past de aansluiting op de BRP in onze andere plannen op het gebied van dienstverlening, Burgerzaken en ICT? Hoe kan/wil/gaat mijn gemeente aansluiten op de BRP? Hebben wij een gegevensmagazijn en/of gegevensdistributiesysteem? Wat moeten we doen om er voor te zorgen dat binnengemeentelijke afnemers gegevens blijven krijgen? Wat moeten we doen om er voor te zorgen dat we gegevens aan derden kunnen blijven verstrekken?

22 Startvragen gemeenten -2-
Mei 2012 Startvragen gemeenten -2- Zijn er samenwerkingsverbanden met andere gemeenten van belang? Zo ja, welke? Welke burgerzakenmodules worden aangeboden? Welke modules zijn voor mij geschikt? Wat kan onze huidige GBA-leverancier voor ons betekenen? Wie moeten we binnen de gemeente betrekken bij de invoering van de BRP? Wie kan project trekken? Wat doen we met aangehaakte gegevens? Welke opleidingen hebben we nodig? Voor wie? Welke kosten komen er op ons af? Wat zijn de baten?

23

24 Gereedschappen (tools)
Mei 2012 Gereedschappen (tools) Analysetool Tool Business case gemeenten Monitoringtool

25 Analysetool Impact BRP bepalen eigen gemeente
Mei 2012 Analysetool Impact BRP bepalen eigen gemeente Lokale situatie en keuzes in beeld Onderbouwing besluitvorming gemeente Meerkeuzevragen en antwoorden Feedback en adviezen Voorzet Plan van Aanpak invoering BRP (Word) Advies plandatum aansluiting (normplanning)

26 Analysetool Op papier (voor de zomer 2012)
Mei 2012 Analysetool Op papier (voor de zomer 2012) Geautomatiseerd (najaar 2012) Beschikbaar via Gebruikersnaam / wachtwoord Gebruikersvriendelijk

27 Tool Business Case gemeenten
Mei 2012 Tool Business Case gemeenten Inzichtelijk maken en bewaken kosten en baten Handleiding Rekenmodel Spreadsheets Van globaal naar gedetailleerd Lokale knoppen Beschikbaar per mei 2012 Via

28 Monitoringtool Doel Gebruikersvriendelijk Gebruikersnaam / wachtwoord
Mei 2012 Monitoringtool Doel Inzicht eigen voortgang gemeente Inzicht voortgang t.o.v. anderen Verantwoording programma mGBA naar opdrachtgever Projectvolgsysteem: inzet ondersteuning Gebruikersvriendelijk Mijlpalen per hoofdstap Toelichting in tekst Gebruikersnaam / wachtwoord Gemeente vult zelf in Monitor invullen is verplicht (landelijke planning) Via

29 www.operatiebrp.nl Portaal voor àlle informatie BRP gemeenten
Mei 2012 Portaal voor àlle informatie BRP gemeenten Nieuws /nieuwsbrief Hoofdstappen en stappen Instrumenten / tools Thema’s Straks: Online community Expertgroepen rondom thema’s

30 Kenmerken implementatie aanpak
Gemeenten houden zelf de regie Gemeenten zijn zelf verantwoordelijk voor verwerving en implementatie van BZM KING ondersteunt d.m.v. marktplaats KING inventariseert, analyseert, communiceert, adviseert en monitort KING ondersteunt bij bewustwording, bij projectaanpak en bij uitvoering

31 Ondersteuning gemeenten pakket
Basispakket Producten ter ondersteuning Ondersteuning op locatie 5 dagen Centraal gefinancierd Pluspakket 10 dagen extra ondersteuning op afroep Voor eigen rekening

32 BRP Invoering BRP gemeente GEMEENTEN AFNEMERS BRP- gemeente
Systematische Verstrekkingen Bijhouder BRP Binnen- gemeentelijke afnemers Verstrekker Gegevens magazijn/ distributie BZM’s BRP- gemeente DERDEN BRP

33 Ondersteuning gemeenten Producten
Mei 2012 Ondersteuning gemeenten Producten Regiobijeenkomsten (start voorjaar 2012) Koplopers en Expertgroepen Individuele werkbezoeken Handreikingen Analysetool (aanpak) Monitoring tool (voortgang) Tool Business Case

34 Ondersteuning gemeenten Producten
Mei 2012 Ondersteuning gemeenten Producten Website: Community (delen van kennis) Faciliteren marktplaats (Burgerzakenmodules) Helpdesk

35 Planning invoering BRP

36 Betrekken gemeenten Samenhang bijeenkomsten Regiobijeenkomsten
1 x per 3 weken bij elkaar Terugkoppeling en toetsing resultaten expertgroepen Koplopers Vroege volgers Bijeenkomsten op inhoud Timing afhankelijk van onderwerp Samenhang bijeenkomsten Expertgroep 1 Expertgroep 6 Expertgroep 2 Expertgroep 5 Expertgroep 3 Expertgroep 4 Regiobijeenkomsten 2 x per jaar alle gemeenten Informatie brengen

37 Tijdens congres: stand 24 - Rotonde


Download ppt "Draaiboek invoering BRP bij gemeenten"

Verwante presentaties


Ads door Google