De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Recht en wetgeving Wim Lecluyse HPO - Schooljaar 2012 - 2013.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Recht en wetgeving Wim Lecluyse HPO - Schooljaar 2012 - 2013."— Transcript van de presentatie:

1 Recht en wetgeving Wim Lecluyse HPO - Schooljaar 2012 - 2013

2 “Om het heden te begrijpen moet je eerst het verleden kennen”. I De grondwet: basis van het Belgisch publiekrecht A Het ontstaan van België

3 179518151830 OostenrijkBelgië Jozef IILeopold I 180 jaar 80 jaar Vrede van Utrecht 1713 I De grondwet: basis van het Belgisch publiekrecht A Het ontstaan van België

4 Maria Theresia van Oostenrijk (1717-1780) Jozef II (1780-1790) autoritair Oostenrijkse Nederlanden 1713 - 1795

5 Oostenrijkse Nederlanden 1713 - 1795

6 Oostenrijkse Nederlanden 1713 - 1795 Jozef II (1780-1790)Leopold II (1790-1792) • autoritair • verlicht despoot • diplomatisch (keizer-koster) Brabandse omwenteling 1789 17801790 Verenigde Nederlandse Staten (1790) Opstand 17921795

7 Verenigde Nederlandse Staten 1790

8 Oostenrijkse Nederlanden 1713 - 1795 Jozef II (1780-1790)Leopold II (1790-1792) • autoritair • verlicht despoot • diplomatisch (keizer-koster) Brabandse omwenteling 1789 17801790 Verenigde Nederlandse Staten (1790) Opstand 17921795 Slag om Fleurus 1794

9

10 179518151830 OostenrijkFrankrijkBelgië Jozef IINapoleonLeopold I 20 jaar 180 jaar 80 jaar Vrede van Utrecht 1713

11

12 179518151830 OostenrijkFrankrijkBelgië Jozef IINapoleonLeopold I 20 jaar 180 jaar 80 jaar Vrede van Utrecht 1713 boerenkrijg 1798

13

14 de Slag bijWaterloo

15

16 de Slag bijWaterloo

17

18 Congres vanWenen

19

20

21 179518151830 OostenrijkFrankrijkNederlandBelgië Jozef IINapoleonWillem ILeopold I 20 jaar15 jaar 180 jaar 80 jaar Vrede van Utrecht 1713 Congres van Wenen

22 Verenigd Koninkrijk der Nederlanden koning Willem I Bataafse Republiek Oostenrijkse Nederlanden

23

24 Kritiek op Willem I > katholieken: > liberalen: inmenging in kerkelijke aangelegenheden verplicht gebruik van het Nederlands wij willen willem weg, wil willem wijzer worden, wij willen willem weer. 12 W’s

25 Julirevolutie 1830 Karel X Lodewijk Filip (liberaal) (autoritair) Belgische revolutie 1830 Willem ILeopold I

26 179518151830 OostenrijkFrankrijkNederlandBelgië Jozef IINapoleonWillem ILeopold I 20 jaar15 jaar 180 jaar 80 jaar Vrede van Utrecht 1713 Congres van Wenen

27

28

29 Het hertogdom Brabant

30 De vlag van het hertogdom Brabant Belgische vlag

31 • Voorlopige regering: Voorlopig bewind Roept op 04 okt. 1830 de onafhankelijkheid van België uit.

32 • Voorlopige regering: Voorlopig bewind Roept op 04 okt. 1830 de onafhankelijkheid van België uit. • Grondwetgevende vergadering: Nationaal Congres Op 3 nov. 1830 verkozen 30.000 cijnskiezers de 200 leden Baron Surlet de Chokier werd voorzitter

33 • Voorlopige regering: Voorlopig bewind Roept op 04 okt. 1830 de onafhankelijkheid van België uit. • Grondwetgevende vergadering: Nationaal Congres Op 3 nov. 1830 verkozen 30.000 cijnskiezers de 200 leden Baron Surlet de Chokier werd voorzitter • Conferentie van Londen Op 20 dec. 1830 erkenden de grote mogendheden de onafhankelijkheid van België

34  Verdrag der XVIII artikelen - 06/1831 ( erkenning van België)  Grondwettelijke eed door Leopold I - 21/07/1831  Tiendaagse veldtocht - 2 tot 12/08/1831  Verdrag der XXIV artikelen - 1839 (definitieve erkenning) Louise-Marie Louis-Philippe

35 Verdrag der XXIV artikelen - 1839

36 1830 1831 7 8 9 rPrB N/B 101112 VBNCcL 1 2 Gw K R 4 5 3 7 8 9 L 18 L1 1e P1e P 6 Tijdlijn met overzicht van gebeurtenissen

37

38 I De grondwet: basis van het Belgisch publiekrecht A Het ontstaan van België • Belangrijkste beginselen • Hoofdlijnen van de staatsstructuur: • wie maakt wetten? • welke rechten hebben burgers? • Afdwingbaar B Een grondwet: wat?

39 Hij kan slechts gewijzigd worden als specifieke procedureregels worden nageleefd. Een geheel van fundamentele regels die: 1.De werking en de organisatie van de instellingen bepalen; 2.De verhoudingen bepalen tussen de instellingen en de burgers; 3.De verhoudingen bepalen tussen de instellingen onderling. De grondwet kunnen we omschrijven als

40 II Kenmerken van de Belgische staat 1. Scheiding der machten 2. Een monarchie 3. Representatieve en parlementaire democratie 4. Een rechtstaat

41 De wetgevende-, uitvoerende- en rechterlijke macht moeten elkaar controleren en in evenwicht houden. Als één de bovenhand krijgt, dreigt machtsmisbruik. Charles de Montesquieu 1. Scheiding der machten

42 2. Een monarchie: Surlet de Chokier (regent)Louis van Orléans erfelijk Koningschap

43 Het Nationaal Congres koos als staatshoofd de tot Brit genaturaliseerde Duitser, Leopold van Saksen-Coburg en Gotha, die in Londen woonde. Het Nationaal Congres riep hem bij decreet uit tot eerste koning der Belgen met 152 stemmen op 196. 2. Een monarchie: erfelijk Koningschap

44 2. Een monarchie: erfelijk Koningschap

45 Op 21 juli 1831, deed Leopold I zijn plechtige intrede in Brussel en legde de grondwettelijke eed af. 2. Een monarchie: erfelijk Koningschap

46

47 2. Een monarchie: erfelijk Koningschap

48 2. Een monarchie: erfelijk Koningschap

49 Beknopte stamboom Koning Regent 2. Een monarchie: erfelijk Koningschap

50 3. Representatieve parlementaire democratie Cijnskiesrecht Algemeen meervoudig stemrecht Alg. enkelvoudig stemrecht Vrouwenstemrecht 1831 1893 19191948

51 Evolutie van het stemrecht in België 1.Cijnskiesrecht (1830)  mannen  cijns (belasting) betalen  46.000 2.Algemeen meervoudig stemrecht (1893)  mannen • 1 stem + 1 (diploma) + 1 (belasting)  460.000  opkomstplicht  leeftijd 25 jaar 3.Algemeen enkelvoudig stemrecht (1919)  mannen  1 stem  leeftijd 21 jaar 4.Vrouwenstemrecht (1948)  Mannen & vrouwen  1 stem  leeftijd 21 jaar

52 Evolutie van het stemrecht in België 5.Positieve discriminatie (1980)  elke kieslijst ½ mannen en ½ vrouwen  op eerste 3 plaatsen moet één persoon van het andere geslacht 6.Leeftijd van volwassenen (1981)  leeftijd 18 jaar 7.EU-burgers (1992)  stemrecht 8.Migrantenstemrecht (1999)  hier 5 jaar legaal verblijven  provincie- en gemeenteraadsverkiezingen


Download ppt "Recht en wetgeving Wim Lecluyse HPO - Schooljaar 2012 - 2013."

Verwante presentaties


Ads door Google