De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

C2008 – Nieuwe structuur en opvatting

Verwante presentaties


Presentatie over: "C2008 – Nieuwe structuur en opvatting"— Transcript van de presentatie:

1 C2008 – Nieuwe structuur en opvatting
Ir.-Arch. Chantal Buyl – Cel Technische Studies

2 C2008 – STRUCTUUR 3 DELEN ONTWERPCONCEPT UITVOERINGSONTWERP
ONDERHOUD EN RENOVATIE C2008 Concepten voor sociale woningbouw – Leidraad voor bouwheer en ontwerpers • slide 2 • 25 en 26/11/2009, 2/12/2009

3 ONTWERPCONCEPT 1. GEINTEGREERD ONTWERPEN 2. TERREINKEUZE & VERWERVING
3. INPLANTING & OMGEVING 4. BEBOUWINGSTYPOLOGIE 5. PLANFUNCTIONALITEIT & COMFORT 6. AANPASBAAR & AANGEPAST BOUWEN 7. OPPERVLAKTE- & PRIJSNORMEN C2008 Concepten voor sociale woningbouw – Leidraad voor bouwheer en ontwerpers • slide 3 • 25 en 26/11/2009, 2/12/2009

4 UITVOERINGSONTWERP 1. BOUWTECHNIEK 2. PRESTATIES & REGELGEVING
3. RUWBOUW 4. TECHNISCHE INSTALLATIES 5. BINNENAFWERKING 6. OMGEVINGSWERKEN C2008 Concepten voor sociale woningbouw – Leidraad voor bouwheer en ontwerpers • slide 4 • 25 en 26/11/2009, 2/12/2009

5 ONDERHOUD & RENOVATIE 1. BASISFILOSOFIE
C2008 Concepten voor sociale woningbouw – Leidraad voor bouwheer en ontwerpers • slide 5 • 25 en 26/11/2009, 2/12/2009

6 PAGINASTRUCTUUR Icoon onderdeel Hoofdstuktitel
Standaard kwaliteitseisen Aanbevelingen C2008 Concepten voor sociale woningbouw – Leidraad voor bouwheer en ontwerpers • slide 6 • 25 en 26/11/2009, 2/12/2009

7 PAGINASTRUCTUUR Icoon onderdeel Hoofdstuktitel Standaard
kwaliteitseisen Aanbevelingen C2008 Concepten voor sociale woningbouw – Leidraad voor bouwheer en ontwerpers • slide 7 • 25 en 26/11/2009, 2/12/2009

8 NIEUWE ONDERWERPEN GEINTEGREERD ONTWERPEN
Doelstelling: optimaal inspelen op alle gestelde gegevens voor het project  vormen van ontwerpteam van bij het schetsontwerp  beschikbare knowhow optimaal benutten  duidelijk en volledig bouwprogramma opstellen  klare objectieven, randvoorwaarden en taken vooropstellen  veelvuldig overleg C2008 Concepten voor sociale woningbouw – Leidraad voor bouwheer en ontwerpers • slide 8 • 25 en 26/11/2009, 2/12/2009

9 NIEUWE ONDERWERPEN DUURZAAM BOUWEN
Ontwerpen van duurzame sociale woningen wordt standaardvereiste  alle kenmerken van een duurzame woning zijn als rode draad door de C2008 verwerkt en niet als een apart hoofdstuk opgenomen C2008 Concepten voor sociale woningbouw – Leidraad voor bouwheer en ontwerpers • slide 9 • 25 en 26/11/2009, 2/12/2009

10 NIEUWE ONDERWERPEN LOKAAL OVERLEG
Overleg op lokaal niveau wordt steeds belangrijker! Constructieve dialoog tussen alle betrokken bouwpartners in alle fasen van het bouwproces komt de eindkwaliteit ten goede C2008 Concepten voor sociale woningbouw – Leidraad voor bouwheer en ontwerpers • slide 10 • 25 en 26/11/2009, 2/12/2009

11 NIEUWE ONDERWERPEN AANPASBAAR EN AANGEPAST BOUWEN
VMSW wil voortrekkersrol spelen in het voorzien van rolstoelbezoekbare, aanpasbare en aangepaste woningen Meer info  presentatie Hannelore Knevels C2008 Concepten voor sociale woningbouw – Leidraad voor bouwheer en ontwerpers • slide 11 • 25 en 26/11/2009, 2/12/2009

12 NIEUWE ONDERWERPEN ENERGIEPRESTATIE EN BINNENKLIMAAT
EPB-regelgeving heeft weinig gevolgen gehad voor sociale huisvestingssector  isolatiepeil van K45 en toepassing van de ventilatienorm reeds jaren gemeengoed bij het ontwerp van sociale woningen Analyse van recent gerealiseerde sociale woningen: E80 is mogelijk voor elke woning binnen de huidige maximum-kostprijsnorm  alle nieuwbouwwoningen die a.h.v. C2008 ontworpen worden: E-peil ≤ 80 Maatregelenpakketten om E80, E70, E60 te halen Meer info  presentatie Bernard Wallyn C2008 Concepten voor sociale woningbouw – Leidraad voor bouwheer en ontwerpers • slide 12 • 25 en 26/11/2009, 2/12/2009

13 NIEUWE ONDERWERPEN AKOESTIEK
Nieuwe norm NBN S :2008 van toepassing sinds voorjaar 2008  nogal wat verwarring in bouwsector hierover Paragraaf over deze norm in C2008 brengt klaarheid en praktische richtlijnen om te voldoen aan de eisen van ‘normaal akoestisch comfort’ Meer info  presentatie Bernard Wallyn C2008 Concepten voor sociale woningbouw – Leidraad voor bouwheer en ontwerpers • slide 13 • 25 en 26/11/2009, 2/12/2009

14 NIEUWE ONDERWERPEN ONDERHOUD EN RENOVATIE
Instandhouding van het patrimonium sociale woningen vergt evenveel inspanningen als de bouw ervan Basisprincipes en aandachtspunten - inventaris toestand patrimonium - meerjaren onderhouds- en renovatieplanning! - strategische aanpak - woonomgeving even belangrijk als binnenomgeving - boekhoudkundige benadering  nieuw boekhoudbesluit C2008 Concepten voor sociale woningbouw – Leidraad voor bouwheer en ontwerpers • slide 14 • 25 en 26/11/2009, 2/12/2009

15 TOEPASSING C2008 De C2008 treedt in voege: - voor elk project waarvoor na 1 januari 2009 een aanvraagdossier wordt ingediend - voor elk voorontwerp dat na 1 maart 2009 wordt ingediend C2008 Concepten voor sociale woningbouw – Leidraad voor bouwheer en ontwerpers • slide 15 • 25 en 26/11/2009, 2/12/2009

16 BESTELLEN C2008 C2008 = gratis voor - sociale huisvestingsmaatschappijen en andere bouwheren - elke ontwerper (architect, ingenieur, …) die een opdracht voor een sociaal huisvestingsproject heeft C2008 = € 10/stuk voor - privé-architecten - particulieren - hogescholen, universiteiten, studenten, … - aannemers Aanvragen vanaf 3 december 2008 bij economaat van de VMSW 02/ of C2008 Concepten voor sociale woningbouw – Leidraad voor bouwheer en ontwerpers • slide 16 • 25 en 26/11/2009, 2/12/2009

17 WEBVERSIE C2008 Heden - pdf van gedrukte versie beschikbaar op startpagina van Voorjaar aangepaste webversie op basis van gedrukte versie met extra projectvoorbeelden, bouwdetails, toelichting bij ev. nieuwe wetgeving, normering, … C2008 Concepten voor sociale woningbouw – Leidraad voor bouwheer en ontwerpers • slide 17 • 25 en 26/11/2009, 2/12/2009

18 CONTACTPERSONEN C2008 C2008 – algemeen Chantal Buyl – Aanpasbaar en aangepast bouwen, toegankelijkheid Hannelore Knevels – Energie, akoestiek Bernard Wallyn – Veerle De Meulenaer – Onderhoud en renovatie Wouter Bosmans – C2008 Concepten voor sociale woningbouw – Leidraad voor bouwheer en ontwerpers • slide 18 • 25 en 26/11/2009, 2/12/2009

19 PRESENTATIES C2008 Vanaf 3 december 2008 beschikbaar op www.vmsw.be
C2008 Concepten voor sociale woningbouw – Leidraad voor bouwheer en ontwerpers • slide 19 • 25 en 26/11/2009, 2/12/2009


Download ppt "C2008 – Nieuwe structuur en opvatting"

Verwante presentaties


Ads door Google