De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Algemene vergadering FABA dd 5 december 2012

Verwante presentaties


Presentatie over: "Algemene vergadering FABA dd 5 december 2012"— Transcript van de presentatie:

1 Algemene vergadering FABA dd 5 december 2012
Presentatie Constructiv

2 Paritaire organisaties Bouw: situatie tot 31 december 2010

3 Waarom 5 paritaire organisaties?

4 Sinds 1 januari 2011 : oprichting van Constructiv
samenwerkingsverband tussen de 5 paritaire organisaties van de bouwsector dienstverlenende organisatie(s) van/voor de bouwsector: ervoor zorgen dat bouwbedrijven kunnen beschikken over performante arbeiders: aantrekkelijk sociaal statuut nodige competenties veilig werken op de bouwplaats van een degelijk pensioen kunnen genieten in totaal: 230 medewerkers administratieve diensten in 1 gebouw: Koningsstraat 132

5 de Constructiv-organisaties
KERNACTIVITEITEN = 5 autonome organisties FBZ bouw FBZ pensioen Pensio B NAVB FVB Edutec 4 mdw R v B R v B R v B R v B R v B Construtec 6 mdw eigen team eigen team eigen team eigen team CDR 3 mdw medewerkers medewerkers medewerkers medewerkers 41 mdw 4 mdw 41 mdw 80 mdw 50 mdw ONDERSTEUNENDE ACTIVITEITEN = 1 sokkel van gepoolde diensten Facility Legal & Vertalingen & ICT Finance Beleggingen HRM interne management audit prepress F. Vanholder C. Boulert J. De Meyer B. Caroyez B. Swaelus F. Feys I. Urbain alle medewerkers uit de sokkel = op 1 payroll = FBZ Bouw

6 Constructiv financiering van de organisaties gebeurt voornamelijk via sociale zekerheidsbijdragen tweejaarlijks sluiten de sociale partners in het Paritair Comité voor het Bouwbedrijf sectorale akkoorden, die vertaald worden in CAO’s de paritaire organisaties voeren de CAO - bepalingen uit

7 Werking, structuur en controle van het FBZ Bouw
Minister van Werk Jaarlijkse rapportering Paritair Comité CAO Jaarlijkse rapportering FBZ Bouw Raad van Bestuur Administratieve diensten commissaris-revisor interne commissarissen interne audit controle toepassing stelsels PDOK inning en beheer zegelregimes Patronale Vereveningsdiensten gewaarborgd loon Syndicale organisaties indiening dossiers uitbetaling voordelen Publieke uitbetalings- instellingen uitbetaling ”bouw” en “vorst”

8 navb-cnac Constructiv
missie & opdracht voorkoming van arbeidsongevallen en beroepsziekten in de bouw bevordering welzijn in de bouw rol in begeleiding en re-integratie van slachtoffers

9 navb-cnac Constructiv
werking advies en begeleiding op de bouwplaats door de NAVB-adviseurs opvolging en info regelgeving inzake welzijn organisatie welzijnsopleidingen (VCA-BeSaCC,…) welzijnscampagnes (“kwartsstof-campagne”,…)

10 navb-cnac Constructiv
financiering gesolidariseerde middelen: FBZ - dotatie van € 4,8 miljoen niet-gesolidariseerde opdrachten (opleidingen) via rechtstreekse facturatie aan klanten

11 navb-cnac Constructiv
Kerncijfers 8.500 bouwplaatsbezoeken adviezen op de bouwplaatsen 7.000 beantwoorde vragen over welzijn in bouw 8.000 examens “Basisveiligheid VCA-BeSaCC”

12 fvb-ffc Constructiv opdracht en missie
goed opgeleide arbeiders naar de sector toeleiden hun competenties laten mee-evolueren taken informatie, coördinatie en financiering opleidingen; kwaliteitsbewaking opleidingen; stimuleren van doorstroming bouwafgestudeerden naar de sector

13 fvb-ffc Constructiv Financiering
fvb-ffc Constructiv Financiering via bijdrage op de lonen van de arbeiders bijdrage van 0,4% via RSZ FBZ – dotatie van € 6,5 projectmatige financiering van overheden, Europa, … 13

14 Sectorale opleidingsstrategie:
3 pijlers Bouwonderwijs Werkzoekenden Actieve arbeiders Beroeps- en technische onderwijs: convenant Deeltijds onderwijs Alternerende opleidingen (jongeren 18-25j) Beroepsopleidingen werkzoekenden Sectoraal outplacement Opleiding tijdens de werkuren Opleiding buiten de werkuren (winter, avond & zaterdag) = opleiding gekoppeld aan tewerkstelling

15 Pijler 1: onderwijs VL WAL BXL TOT Scholen 201 75 13 289
Leerlingen (3de graad) 8.066 1.789 87 9.942 Doorstroming 717 (40%) 290 (36%) 10 (30%) 1.017 (41%) JLW contracten (gestart) 398 86 1 485 Doorstroming JLW 84% 92% 100% 88%

16 Pijler 2: werkzoekenden (WZ)
VL WAL BXL TOT Aantal 15.365 19.240 8.074 42.679 WZ met basisopleiding 1.810 1.210 88 3.137 WZ doorstroming 674 (37%) 343 (28%) 19 (22%) 1.036 (33%) ABO contract (gestart) 164 431 26 621 Doorstroming ABO 86% 79% 75% 80% Aantal outplacementbegeleidingen (opgestarte dossiers) 285 146 83 514

17 Bijscholing

18 Bijscholing arbeiders: aantal betrokken arbeiders sinds 2005

19 Bijscholing arbeiders: aantal betrokken bedrijven sinds 2005

20 Opleidingsaanbod: meest gevolgde opleidingen
Vaktechnisch Hoogwerker Coffrage moderne Vervolmaking metselen Plaatsen van prefab elementen Rijbewijzen vrachtwagen C Metselwerk uitvoeren Snelopbouwkraan Basis binnen schrijnwerk Hydraulisch graafmachine Grondwerker basis Niet-vaktechnisch Basis veiligheid VCA Veilig werken op hoogte EHBO nijverheidshelper Safety Management Training Parrainage des nouveaux collaborateur Technisch Nederlands Bouw Mentoropleiding Opfrissing EHBO nijverheidshelper Kwaliteitszorg EHBO Initiatiecursus

21 Uitdaging voor de bouwsector : Beheer van verloop in de bouwsector

22 Voorbeeld van een regionaal team: Oost-Vlaanderen
Regiomanager G.Gille FVB-opleidingsadviseurs uitvoering Vlaams sectorconvenant uitvoering en organisatie sectorale en lokale tewerkstellings- en transitieprojecten K. Goedertier K. Moens J. Roelandt K. Pauwels W. Borgonjon D. Slagmulder G. Van Eeckhoven Administratieve medewerkers 4/5 F. Lecompte 1/2 E. De Croock 4/5 A. Steenhuyse

23 fbz - fse Constructiv missie
toekenning en uitkering van aanvullende en bovenwettelijke sociale voordelen aan bouwvakarbeiders betrokkenen Actieve arbeiders Zieke of invalide arbeiders Gepensioneerde of eindeloopbaan arbeiders Familieleden arbeiders Werkgevers

24 fbz - fse Constructiv evolutie van voordelen bestaanszekerheid
aanvullende werkloosheidsvergoeding bouw vorstvakantiegeld weerverletzegels vakantiegeld aan gepensioneerden getrouwheidszegels terugbetaling gewaarborgd loon vakantiegeld aan weduwen zware of dodelijke arbeidsongevallen langdurige ziekte

25 fbz - fse Constructiv evolutie van voordelen bestaanszekerheid
aanvullende werkloosheidsvergoeding bij ontslag brugpensioen-ongeschikten 60 jaar (nu 56) brugpensioen 62 jaar (nu 58) vakantiegeld invaliden promotievergoeding getrouwheidszegels bij ziekte

26 fbz - fse Constructiv evolutie van voordelen bestaanszekerheid
rustdagen ingevolge arbeidsduurvermindering begeleidende maatregelen halftijds brugpensioen premie voor langer werken na 58 jaar nieuw stelsel van aanvullend pensioen brugpensioen na 40 jaar loopbaan sociaal voordeel (syndikale premie) hospitalisatieverzekering (arbeiders; familieleden; gepensioneerden)

27 fbz - fse Constructiv financiering van het FBZ Bouw
uitsluitend door patronale bijdragen deels forfaitaire bijdrage deels percentage op loon varieert in functie van activiteit en grootte van onderneming inning door RSZ en PDOK  024 054 044 026 Forfait per kwartaal (*)  630 € 619 € 539 € Getrouwheidszegels 9,12 % Weerverletzegels 2,10 % Rustdagen 2,60 % Jaarlijkse vakantie 10,27 % Gewaarborgd loon (-20 WN) 1,50 %

28 totale inkomsten 2011 € mio forfaitaire bijdrage € 316 mio bijdragen in % loonmassa € 807 mio financiële opbrengsten € 31 mio

29 fbz - fse Constructiv uitgaven in functie van de doelstellingen van de stelsels
I. stelsels van bestaanszekerheid I.1. voordelen rechtstreeks uitbetaald aan arbeiders I.1.1. beloning van productiviteit: zegels; rustdagen; promotievergoeding; sociaal voordeel I.1.2. aanvulling op het inkomen: vergoedingen bij vorst, bouw, ongevallen en ziekte, invaliditeit I.1.3. eindeloopbaan: brugpensioen; begeleidende maatregen; aanvullend pensioen I.2. voordelen uitbetaald aan werkgevers I.2.1. gewaarborgd maandloon ondernemingen < 20 arbeiders I.2.2. brugpensioen: financiering capitatieve bijdrage I.3. strijd tegen de sociale fraude I.3.1. onmiddellijke aangifte van tewerkstelling I.3.2. terugbetaling vergoeding bouw > 25 d door de werkgever I.3.3. forfaitaire bijdrage II. overdracht van de bijdragen (vakantiegeld; dotaties FVB en NAVB) III. andere opdrachten (info werkgevers, syndicale vorming, vakantie-accommodatie)

30 Stelsels bestaanszekerh. Overdrachten bijdragen Bijkomende opdrachten
Bestemming bijdragen 2011 € mio Stelsels bestaanszekerh. € 811 mio Overdrachten bijdragen € 365 mio Bijkomende opdrachten € 9 mio Voordelen aan arbeiders € 738 mio Voordelen werkgevers € 35 mio Strijd sociale fraude € 2 mio Administratiekosten € 36 mio Vakantie-accomodatie € 6,4 mio Syndicale vorming € 2,2 mio Informatie werkgevers € 0,9 mio FVB € 6,5 mio NAVB € 4,8 mio Jaarlijkse vakantie € 354 mio

31 Belonen productiviteit
Voordelen arbeiders 738 mio € Belonen productiviteit 533 mio € Aanvulling inkomen 40 mio € Eindeloopbaan 165 mio € Zegels 338 mio € Rustdagen 145 mio € bij werkloosheid 33 mio € bij ziekte – ongeval 7 mio € Brugpensioen 28 mio € Begeleidende maatregelen 5 mio € aanvullend pensioen 132 mio € Sociaal voordeel 20 mio € Hospitalisatie Promotieverg. 10 mio €

32 Terugbetaling gewaarborgd Capitatieve bijdragen
Voordelen werkgevers 35 mio € Terugbetaling gewaarborgd loon aan wkg < 20 wkn 23 mio € Capitatieve bijdragen brugpensioen 12 mio € Flexibele werkweek p.m.

33 Strijd tegen sociale fraude
2 mio € Terugvorderen legitimatiekaart bij zwartwerk vergoeding “bouw” bij werkloosheid > 25 dagen (5 mio €) Forfaitaire RSZ-bijdrage Uitgifte gepersonaliseerde C3.2a

34 fbz - fse Constructiv Kerncijfers FBZ Bouw:
keert ieder jaar vergoedingen uit: - aan meer dan arbeiders, hun weduwen of familieleden en - aan bouwwerkgevers. staat in voor meer dan betalingen per jaar verstuurt documenten per jaar.

35 Pensio B beheer sectoraal aanvullend pensioen:
Basisprincipes gestart op 1 januari 2007 voor alle bouwbedrijven en arbeiders Pensio B opent “individuele spaarrekening” per kwartaal voor alle arbeiders: storting van een % van het loon op rekening % = progressief i.f.v. sectorale anciënniteit voor arbeiders ouder dan 58j die blijven werken: premie van € 500 op deze stortingen: gegarandeerd rendement van 3,25%/j. opgebouwde reserves: uitgekeerd op normale pensioenleeftijd (65 j) en ten vroegste op 60 jaar begunstigde kan kiezen tussen uitkering in kapitaal of rente vroegtijdige uittreder uit de sector kan kiezen tussen: reserves laten in Pensio B: met rendement van 3,25% reserves meenemen naar Pensioenfonds nieuwe werkgever of bij verzekeraar intreder in de sector kan zijn reserves inbrengen in sectorale onthaalstructuur

36 = 2.993/j = 1.998/j = € 1.463/j

37 Pensio B OFP - kerncijfers
situatie fin 2011 Aantal aangeslotenen: actieven : - slapers : dotaties gestort op individuele rekeningen en 2012: € 48 mio waarde pensioenverplichtingen (eind 2012) : € 280 millions activa in beheer (fin 2012): € 312 millions gerealiseerde rendementen: 2007 (9 mois): + 3,52% ,99% 2008: ,25% ,95% 2009: ,68% 2012 (9 mois) + 9,00%

38 aanvullend pensioen: overgangsregeling actieven
DC R1500 € Pre-WAP Bijstorting door FBZ WAP R1000 € R500 € 25 35 45 55 65

39 aanvullend pensioen: overgangsregeling “inactieven”
doel: verdere uitbetaling van de aanvullende pensioenrente aan de huidige inactieven inactieven op huidige gepensioneerden huidige inactieven (bruggepensioneerden, in begeleidende maatregelen, invaliden) huidige weduwen

40 Sectorale instellingen 2e pensioenpijler
FBZ Pensioenen “verantwoordelijk voor de financiering” FBZ Bouw dotaties aan FBZ Pensioenen “beheert de dossiers” overgangsregelingen Pensio B ofp “beheert de dossiers” Plan Construo

41 Constructiv is er door en voor U !
Dank voor uw aandacht


Download ppt "Algemene vergadering FABA dd 5 december 2012"

Verwante presentaties


Ads door Google