De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Informatiesessie Nulmeting [Naam instelling]

Verwante presentaties


Presentatie over: "Informatiesessie Nulmeting [Naam instelling]"— Transcript van de presentatie:

1 Informatiesessie Nulmeting [Naam instelling]
[Datum]

2 Over een anderhalf uur weet je..
Waarom de nulmeting wordt gedaan Wat we samen met jullie willen bereiken Hoe de nulmeting wordt aangepakt Welke hulpmiddelen en tips je krijgt Hoe je de registratieformulieren invult

3 Wat is de nulmeting? En waarom is dit nodig?
7 x 24 uur tijdschrijven om het volgende te meten: De geleverde zorg in minuten per cliënt per week De aard van de geleverde zorg per cliënt per week De tijdsverdeling per medewerkersgroep En waarom is dit nodig?

4 Omdat binnen de zorg veel verandert
Modernisering Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) Indicaties met urenpakketten Nieuw bekostigingssysteem Zorgverantwoording aan cliënt en zorgkantoor Cliënten staan centraler (vraagsturing) Door de meting kunnen we samen bereiken dat we de kwantiteit van de zorg aan de cliënt in beeld krijgen

5 Welke metingen doen we en hoe?
Cliëntgebonden meting = voor de bewoner/cliënt Handelingen zichtbaar voor de cliënt (op de kamer, bij transfers, in de huiskamer) Direct cliëntgebonden tijd per cliënt Cliëntformulier op de kamer van de cliënt én in de huiskamer (zonodig) Activiteitenformulieren Elke 24-uur nieuwe formulieren Deskundigheidsgebonden meting = voor de medewerker Alle handelingen uitgevoerd door een medewerker per dienst, uitgedrukt in minuten Direct, indirect en niet cliëntgebonden tijd per medewerker Formulier per medewerker => Deskundigheidsformulier Elke dienst een nieuw formulier Meetweek => 7 dagen: [dag] 7.00 uur t/m [dag] 7.00 uur

6 De cliëntgebonden meting

7 Cliëntformulier op kamer cliënt

8 Cliëntformulier in huiskamer
Clientformulier HK: in de HK moet je dus goed de tijdsduur in de gaten houden = achteraf registratie! Voorbedrukt met clienten die altijd in HK zijn Lege voor uitzonderingen

9 Activiteitenformulier

10 Oefening 1 Vul voor een cliënt hetvolgende in:
Bed opmaken en prullebak legen van 7.00 tot 7.05 door V21 Client helpen bij wassen en aankleden van 7.05 tot 7.45 door V21 Helpen met eten en drinken van 8.30 tot 8.45 door V30 Praatje met cliënt van tot door H14 Kamer schoonmaken van tot door H35 Client adviseren over de dagindeling van tot door V6 Klaarmaken fruit van tot door H16 Stoma verwisselen van tot V28 Gebruik de ABC-kaart om de handelingsgroep te bepalen

11 Ingevuld cliëntformulier

12 De deskundigheidsgebonden meting

13 Deskundigheidsformulier voor de medewerkers

14 Oefening 2a Bepaal de tijdsverdeling van de dienst van Sofie
Overdracht Medicijnen ronddelen Wassen/aankleden bewoners Zorgdossiers bijwerken 10.00 Koffiepauze Sofie 10.15 Overleg met dokter 10.35 Toiletgang Sofie 10.40 Praatje met bewoner 10.50 Stoma’s verwisselen 11.20 Bijwerken rooster Praatje met collega Lunchpauze Sofie Medicijnen ronddelen Afspraken maken voor cliënten Toiletgang Sofie Langsgaan bij bellende cliënten Theepauze Sofie Dagrapportages maken Bewoner naar toilet helpen Overdracht aan middagdienst Einde dagdienst 15 40 VERZORGENDE Sofie heeft 480 minuten = 8 uur gewerkt (lunchpauze is vaak eigen tijd) Hoeveel uur heeft Sofie gewerkt?

15 Ingevuld deskundigheidsformulier van Sofie
Sofie heeft 480 minuten = 8 uur gewerkt (lunchpauze is vaak eigen tijd)

16 Oefening 2 Bepaal de tijdsverdeling van de dienst van Marian
8.00 Teamoverleg 8.30 Kamers schoonmaken van clienten 10.00 Koffiepauze Marian (betaald) 10.15 Was ophalen bij clienten 11.00 Schoonmaken algemene ruimte 12.00 Was sorteren en wassen in wasruimte 12.30 Eind dienst 30 90 HUISHOUDELIJK MEDEWERKER, WASSERIJ & TRANSPORT(?) Maya heeft 4,5 uur gewerkt (270 minuten). Hoeveel uur heeft Marian gewerkt?

17 Ingevuld deskundigheidsformulier van Marian
Maya heeft 5,5 uur gewerkt.

18 Tot slot…

19 Hulpmiddelen & tips Hulpmiddelen Pen ABC-kaarten Tips
Gebruik een digitaal horloge Maak al notities op kladblok tijdens je dienst Bedenk voor jezelf hoe een standaard dienst eruit ziet

20 Wat doe je vanaf [datum]?
Begin dienst: deskundigheidsformulier ophalen op je afdeling Tijdens je dienst: Alle zorgverlening aan cliënt(en) noteren (kamer, huiskamer, gang, etc.) Altijd je medewerkernummer noteren!! ABC-kaart raadplegen voor handelingen Einde dienst: ingevuld deskundigheidsformulier inleveren op je afdeling Bij twijfel altijd vragen aan begeleiders, teamleider of collega’s Onthoud: de meting is in het belang van de cliënten!

21 Afspraken rondom meting [aanpassen waar nodig]
Iedere client krijgt een formulier op de kamer én in de huiskamer In iedere huiskamer zijn activiteitenformulieren De volgende medewerkers registreren: Activiteitenbegeleiding Behandelaars Medewerkers van een dagverzorging of -behandeling voor externe cliënten Facilitaire dienst, technische dienst, receptie Gastvrouwen Huishoudelijke dienst Overhead (zorgmanager, niet meewerkende teamleiders, afdelingshoofden) Zorgmedewerkers Stagiairs Vakantiekrachten Vrijwilligers en mantelzorg

22 Veelgestelde vragen Als ik mijn DGM formulier invul, waar valt deze tijd dan onder? Dit valt onder Niet cliëntgebonden tijd; Als we de handeling met z’n tweeën uitvoeren, hoeven we dit dan maar één keer op te schrijven? Nee, schrijf allebei begin- en eindtijd op met je eigen medewerkernummer. Als ik iets voor de cliënt doe buiten de kamer, hoe registreer ik deze tijd dan? Onthoud de tijd en registreer het vervolgens op het dichtstbijzijnde formulier van de bewuste cliënt Hoe registreer ik transfertijd van kamer naar huiskamer of andersom? Hou de tijd in de gaten en schrijf dit vervolgens op het formulier in de huiskamer of op de kamer. Waar registreer ik een intercom- of telefoongesprek met een bewoner? Als je de bewoner op de kamer gaat helpen, schrijf het dan alsnog op als het gesprek lang heeft geduurd. Voor een gesprek van 10 seconden om aan te geven dat je eraan komt, hoeft dit niet. Hoe en waar registreer ik een gesprek met een bewoner op de gang? Probeer zoveel mogelijk vast te leggen op het formulier van de cliënt!

23 Bedankt voor je aanwezigheid & veel succes!!
Belangrijke weetjes Kopie presentatie Voorhanden op de afdeling 1e twee dagen nulmeting Hele dag begeleiding bij meting Contactgegevens [gegevens projectteam begeleiders] Bedankt voor je aanwezigheid & veel succes!!

24 Voorbeeldresultaten nulmeting

25 Meting versus huidige bekostigingsindicatie en IZA (nu ZZP)
Tijdens meetweek is 78% geleverd van benodigde zorg volgens huidige bekostiging

26 Op cliëntniveau is veel verschil zichtbaar tussen meting, en huidige indicatie en IZA (nu ZZP)

27 Tijdsverdeling alle medewerkers en verzorgenden
Let op: 20% minder DCT in CGM! Percentage cliëntgebonden tijd van zowel verzorgenden als alle medewerkers is hoog (norm 75,1%); relatief zeer veel indirecte tijd bij huishoudelijke medewerkers en weinig directe tijd bij activiteitenbegeleiding

28 Verdeling direct cliëntgebonden tijd van de verzorgenden over de AWBZ-functies
Verzorgenden zijn hier bijna een vijfde van hun direct cliëntgebonden tijd bezig met huishoudelijke verzorging; het is aan te raden om dit te verminderen i.v.m. de kostprijs van HV


Download ppt "Informatiesessie Nulmeting [Naam instelling]"

Verwante presentaties


Ads door Google