De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Head of the River Amstel

Verwante presentaties


Presentatie over: "Head of the River Amstel"— Transcript van de presentatie:

1 Head of the River Amstel
Lange afstandskampioenschap van de Amstel voor Dames en Heren Head of the River Amstel – Stuurliedenvergadering 2010

2 Stuurliedenvergaderig
Wegen en rugnummers Kleding ‘De Amstel’ Naar de Start De wedstrijd Uitroeien Protesten Veiligheid Goed stuurmanschap Sportief Schadevrij Weersverwachting Verkeer en Parkeren Meefietsen Head of the River Amstel – Stuurliedenvergadering 2010

3 Wegen en Rugnummers Rugnummers zichtbaar dragen
Boeg – oproeikleding en terugroeikleding Boeg – wedstrijdkleding Stuur Indien ballast: Meenemen! En zo dicht mogelijk bij de stuur plaatsen! Rugnummers na de race direct inleveren. Bij te laat of niet inleveren vervalt de borg. Head of the River Amstel – Stuurliedenvergadering 2010

4 Kleding RvR Artikel 11. Roeiers en stuurlieden van verenigingsploegen en combinatieploegen moeten tijdens de races van alle evenementen per vereniging, in die ploeg, uniform gekleed zijn en wel tenminste in het voor de eigen vereniging voorgeschreven roeitenue Head of the River Amstel – Stuurliedenvergadering 2010

5 De Amstel (1) Head of the River Amstel – Stuurliedenvergadering 2010

6 De Amstel (2) Head of the River Amstel – Stuurliedenvergadering 2010

7 De Amstel (3) Head of the River Amstel – Stuurliedenvergadering 2010

8 Inkomende en uitgaande boten
Head of the River Amstel – Stuurliedenvergadering 2010

9 Naar de start (Vroegopsingel)
Te water gaan Vroegopsingel EHBO Toiletten Head of the River Amstel – Stuurliedenvergadering 2010

10 Naar de start (RIC) Te water gaan
Head of the River Amstel – Stuurliedenvergadering 2010

11 Naar de start NIEUW: Toegangspunt X1, ploegen richting start 45 minuten voor hun starttijd Het eerste aligneerpunt, T1, bevind zich bij de Hoop. Het tweede aligneerpunt, T2, is de keerboei voorbij de Torontobrug. Alle ploegen dienen T1 20 minuten voor de eerste start van hun veld gepasseerd te zijn. Ploegen die te laat voorbij T1 zijn kunnen een tijdstraf van 15 seconden krijgen. Na de keerboei T2 dienen alle ploegen, tussen de Torontobrug en Nieuwe Amstelbrug, in twee linies te gaan liggen Even startnummers – in startvolgorde aan bakboord Oneven startnummer – in startvolgorde aan stuurboord NIEUW: voor de voorstart RITSEN tot één rij voor één bruggat Head of the River Amstel – Stuurliedenvergadering 2010

12 De wedstrijd (baan) De baan is 8 Kilometer lang en bochtig
De startlijn is gemarkeerd door twee piketten met een witte vlag. En 2 piketten met START. Op circa 100 meter voor de start is de voorstartlijn gemarkeerd door twee piketten met rode vlag. De start is vliegend met een startverschil van 15 seconden tussen de ploegen. Tussen twee divisies is een startverschil van minimaal 2 minuten gelaten. NIEUW: De finishlijn is gemarkeerd met twee piketten met een witte vlag. En een piketten met FINISH. Head of the River Amstel – Stuurliedenvergadering 2010

13 De wedstrijd (boeien 1) De boeien van de oproei- en terugroei baan moeten tijdens de wedstrijd aan bakboord zijde gehouden worden. Er zijn extra boeien geplaatst, zoals aangegeven op de baankaart, ten behoeve van veiligheid bij het Amstelkanaal, voor de grote bocht en voor de finish. Deze moeten aan stuurboord zijde gehouden worden. Het aan de verkeerde zijde passeren van een boei of het verlaten van de (oproei)baan kan een sanctie, bijvoorbeeld 15 strafseconden, tot gevolg hebben. Head of the River Amstel – Stuurliedenvergadering 2010

14 De wedstrijd (boeien 2) Er zijn twee kleuren en twee soorten boeien.
Kleine boeien Gele: U mag dan in de oproeibaan en terugroeibaan inhalen. Oranje: U mag niet inhalen. Grote boeien Kunt u best niet tegen aan varen. De kans dat u aan het net blijft haken is vrij groot Head of the River Amstel – Stuurliedenvergadering 2010

15 De wedstrijd (Grote Bocht)
Extra boeien Uit de bocht vliegen Head of the River Amstel – Stuurliedenvergadering 2010

16 De wedstrijd (boeien 4) Head of the River Amstel – Stuurliedenvergadering 2010

17 De wedstrijd (bruggen)
Ploegen zijn verplicht alleen één van de vrijgegeven bruggaten te nemen. Het nemen van een verboden bruggat heeft uitsluiting tot gevolg. Tijdens de wedstrijd mogen alleen de volgende bruggaten gebruikt worden: NIEUW: Nieuwe Amstelbrug voorstart door één bruggat Berlagebrug: alleen het middelste bruggat en de twee stuurboord bruggaten mogen gebruikt worden. De overige bruggaten zijn verboden. Utrechtsebrug: alleen het stuurboord en het middelste bruggat mogen gebruikt worden. De overige bruggaten zijn verboden. Rozenoordbruggen: alleen het stuurboord bruggat mag gebruikt worden. Het bakboord bruggat is verboden Head of the River Amstel – Stuurliedenvergadering 2010

18 Bruggen(oproei/terugroei)
Utrechtsebrug Berlagebrug Nieuwe Amstelbrug Torontobrug Rozenoordbruggen Head of the River Amstel – Stuurliedenvergadering 2010

19 Bruggen(wedstrijd) Torontobrug Nieuwe Amstelbrug Berlagebrug
Utrechtsebrug Rozenoordbruggen Head of the River Amstel – Stuurliedenvergadering 2010

20 De wedstrijd (inhalen 1)
De oplopende ploeg is vrij haar koers te kiezen. De opgelopen ploeg mag de oplopende ploeg niet hinderen en moet tijdig wijken zodat de oplopende ploeg daadwerkelijk vrij is haar koers te kiezen. De oplopende ploeg mag haar voorrangsrecht echter niet misbruiken door een opgelopen ploeg in een dusdanige positie te dwingen dat haar het roeien onmogelijk wordt gemaakt of anderszins de opgelopen ploeg in een gevaarlijke situatie te brengen. Veiligheid en sportiviteit geven bij zowel de opgelopen als de oplopende ploeg de doorslag bij de wijze waarop zij elkaar bejegenen in een situatie waarin opgelopen wordt. De opgelopen ploeg dient in ieder geval te wijken voordat de voorsteven van de oplopende ploeg op gelijke hoogte is gekomen met de achtersteven van de opgelopen ploeg. Head of the River Amstel – Stuurliedenvergadering 2010

21 Situatie 1 (geen obstakels)
B loopt in op A Er is geen obstakel in de buurt A moet tijdig uitwijken opdat B zijn ideale lijn ongestoord kan vervolgen A kiest zelf of ze naar bak- of stuurboord uitwijkt Dat B als gevolg van A door onrustig water moet varen wordt niet als hinderen beschouwd A B A B Stippellijn is ideale lijn van B

22 Situatie 2 (terugkomen van een ploeg)
B heeft A ingehaald A komt terug en loopt weer in op B Er is geen obstakel in de buurt Nu is A de oplopende ploeg B moet tijdig uitwijken opdat A zijn ideale lijn ongestoord kan vervolgen B kiest zelf of ze naar bak- of stuurboord uitwijkt B A B A Stippellijn is ideale lijn van A

23 Situatie 3 (B heeft voorkeur)
B loopt in op A B heeft voorkeur om langs bakboord in te halen (bijvoorbeeld in verband met een naderende bocht) B geeft dit duidelijk aan A moet uitwijken naar stuurboord en moet ervoor zorgen dat B zijn baan niet onnodig hoeft te verlengen A B A B Stippellijn is ideale lijn van B

24 Situatie 4 (bocht) B loopt in op A
A moet uitwijken en voldoende ruimte maken zodat B de binnenbocht kan nemen A B B Stippellijn is ideale lijn van B

25 Situatie 5 (bocht, B heeft voorkeur)
B loopt in op A B heeft voorkeur om langs bakboord in te halen (bijvoorbeeld in verband met de volgende bocht) B geeft dit duidelijk aan B gaat buitenom B moet voldoende ruimte aan A laten (niet afsnijden) A moet zo dicht mogelijk langs de binnenbocht varen zonder haar eigen veiligheid in gevaar te brengen A A B Stippellijn is ideale lijn van B

26 Situatie 6 (obstakel) B loopt in op A Er is een obstakel op komst
A moet tijdig uitwijken opdat B zijn ideale lijn ongestoord kan vervolgen A moet dus naar bakboord uitwijken A B A B Stippellijn is ideale lijn van B

27 Situatie 7 (obstakel, B heeft voorkeur)
B loopt in op A Er is een obstakel op komst B heeft voorkeur om langs bakboord in te halen (bijvoorbeeld in verband met een naderende bocht) B geeft dit duidelijk aan B moet zelf uitwijken B moet voldoen-de ruimte aan A laten (niet af-snijden) A moet zo dicht mogelijk langs het obstakel varen zonder haar eigen veiligheid in gevaar te brengen B A A B Stippellijn is ideale lijn van B

28 Situatie 8 (brug op komst)
B loopt in op A Er is een brug op komst Wanneer het punt-je van B voorbij het kontje van A komt, is de brug op rui-me afstand A kan nog uitwij-ken zonder zijn eigen veiligheid in gevaar te brengen A moet uitwijken A moet B voor laten gaan en wachten tot B voorbij is (of een ander bruggat kiezen indien beschikbaar) B A A B Stippellijn is ideale lijn van B

29 Situatie 9 (brug vlakbij)
B loopt in op A Er is een brug op komst Wanneer het punt-je van B voorbij het kontje van A komt, is de brug op korte afstand A kan niet meer uitwijken zonder zijn eigen veilig-heid in gevaar te brengen A kan niet meer uitwijken A gaat eerst onder de brug door en moet direct na de brug ruimte voor B maken B moet A voor laten gaan (of een ander bruggat kiezen indien beschikbaar) A B A B Stippellijn is ideale lijn van B

30 Situatie 10 (meerdere ploegen; meerdere bruggaten)
B is al bezig met het inhalen van A, als het puntje van C het kontje van B bereikt. Er is een brug op komst met 4 brug-gaten waarvan één verboden A en B kunnen niet meer uitwijken zonder hun eigen veiligheid in ge-vaar te brengen C kan kiezen tus-sen het bakboord bruggat of achter A dan wel B blijven varen Het is nooit toege-staan om het verboden bruggat te nemen (zelfs gevaarlijk : er kunnen obstakels aanwezig zijn) A B A C B C Stippellijn is ideale lijn van C

31 De wedstrijd (uitval/calamiteit)
Voorkom onnodig hinder van wedstrijdroeiende ploegen. Gebruik zo veel mogelijk de oproei/terugroeibaan om weer thuis te komen. Waar het niet kan gebruik de roeibaan tussen de wedstrijden door. EHBO post op WIII, kits startboot en finishboot, Reddingsdekens in alle begeleidende boten . Bij extreme calamiteiten zal er volgens het calamiteitenplan gehandeld worden i.o.m politie en brandweer. Head of the River Amstel – Stuurliedenvergadering 2010

32 Uitroeien (1) NIEUW: Na de finish in Ouderkerk moet iedereen doorvaren tot de keerboei voor de brug alwaar rondgemaakt moet worden OF onder de brug doorvaren om langer uit te rusten. Doorvaren onder de brug MOET wanneer de baanofficials dit kenbaar maken. NIEUW: Uitrusten d.m.v. stilliggen in de terugroeibaan is pas toegestaan na de grote bocht. Hier is pas voldoende ruimte om elkaar teruggroeiend te passeren Head of the River Amstel – Stuurliedenvergadering 2010

33 Uitroeien (2) Om opstoppingen te voorkomen dient u zo snel mogelijk rond te maken en in de terugroeibaan door te varen. Er is in geval van calamiteiten een noodvlot aanwezig. Terugroeien doet u via de terugroeibaan Head of the River Amstel – Stuurliedenvergadering 2010

34 Protesten Protesten worden kenbaar gemaakt door het opsteken van de hand als teken van protest. Protesten worden in ontvangst genomen door de kamprechter voor protesten. Deze bevindt zich in de motorboot direct na de finish. Bezwaren worden in ontvangst genomen en behandeld door de juryraad. De juryraad zetelt in de bestuurskamer van Willem III. Bezwaren dienen, uiterlijk 60 minuten na de finish van de race, schriftelijk, met de daarvoor beschikbare bezwaar formulieren, ingediend te worden. Het is noodzakelijk dat de verenigingsvertegenwoordiger of ploegvertegenwoordiger aanwezig is en blijft gedurende de afhandeling van het bezwaar. Voor de afhandelingsnelheid dient de verenigingsvertegenwoordiger of ploegvertegenwoordiger er op toe te zien dat de verenigingsvertegenwoordigers of ploegvertegenwoordigers waartegen bezwaar wordt gemaakt ook aanwezig dan wel bereikbaar zijn. Head of the River Amstel – Stuurliedenvergadering 2010

35 Veiligheid NIEUW: Meefietsen Amsteldijk Noord, dit jaar volledig gestremd voor autoverkeer m.u.v. aanwonenden Opzetjes oproeibaan Head of the River Amstel – Stuurliedenvergadering 2010

36 Goed Stuurmanschap Sportief Schadevrij Duidelijk
Head of the River Amstel – Stuurliedenvergadering 2010

37 Weersverwachting 40% kans op neerslag Overdag 12 graden
‘s nachts 6 graden Lichte (5 m/s) wind Head of the River Amstel – Stuurliedenvergadering 2010

38 Zomertijd Zomertijd gaat dit jaar NIET in.
De zomertijd vind plaats in de nacht van 28 maart (het laatste weekeinde van maart) Head of the River Amstel – Stuurliedenvergadering 2010

39 Verkeer en parkeren Parkeren op Vroegopsingel verboden
Parkeren Mirandapark of industriepark langs A2 Doorgaand verkeer Vroegopsingel verboden Parkeren Ouderkerk is tegenwoordig betaald Parkeren RIC is zeer beperkt Head of the River Amstel – Stuurliedenvergadering 2010

40 MEER INFORMATIE Zie: www.headoftheriver.nl
Head of the River Amstel – Stuurliedenvergadering 2010


Download ppt "Head of the River Amstel"

Verwante presentaties


Ads door Google