De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Zonevoetbal, VCR visie in praktijk

Verwante presentaties


Presentatie over: "Zonevoetbal, VCR visie in praktijk"— Transcript van de presentatie:

1 Zonevoetbal, VCR visie in praktijk
Handleiding bij trainingen VCR Bovenbouw Middenbouw 21/8/2008 Gerrit Maudens Johan Schockaert

2 Zonevoetbal 4-3-3 Zoneprincipe B-, defensief blok oprichten
Omschakeling van B- naar B+ Zoneprincipe B+:

3 Wij kiezen voor een opstelling, ook al kan een ook. Belangrijk is de keuze voor vier verdedigers, want een verdediging van drie verdedigers kan nooit op een gepaste manier de breedte van het veld belopen

4 4-3-3 bij B- en B+ Belangrijkste basisprincipe is :
Bij balbezit (B+) speelveld groot maken zowel in de breedte als in de lengte Bij Bverlies (B-) speelveld klein maken en compact de bal proberen te veroveren

5 Zonevoetbal 4-3-3 Zoneprincipe B-, defensief blok oprichten
Omschakeling van B- naar B+ Zoneprincipe B+: De vraag : HOE komen we in balbezit?? SPEELVELD KLEIN maken in breedte en diepte (kleine onderlinge afstanden tussen de linies) BLOKVORMING Leren positie kiezen in functie van de bal : VOORWAARTSE verplaatsing richting bal van het gehele team - speler die het dichtst bij de balbezitter is, schuift naar die balbezitter en zet hem onder druk - is geen initiatief van een enkeling , wel een meerderheidssituatie creëren rond de bal waardoor de balbezitter zeer weinig ruimte krijgt - speler die druk zet, kan en mag het duel verliezen, maar door de de steunende positiekeuzes van de medespelers zit de balbezitter vast en dit moet leiden tot balverlies. Dit is DEKKING, de spelers die dekking geven moeten de rugnummer zien van de speler die druk zet. 3. BALVEROVERING

6 Individuele pressing door speler die het dichtst bij de bal bevindt
Individuele pressing door speler die het dichtst bij de bal bevindt, met de bedoeling om : - lange bal van de balbezitter te beletten Balbezitter beletten diep te spelen Gaat nog niet om in duel te gaan, wel een kwestie van positie te nemen In ondertal, remmend wijken toepassen, zodat medespelers tijd hebben om positie in te nemen

7 Dekking door dichtsbijzijnde speler
Dekking door dichtsbijzijnde speler met de bedoeling om : Als de speler die druk zet op de bal uitgeschakeld wordt in de 1 tegen 1, dan kan er onmiddellijk hulp komen van de dekking gevende dichts bijzijnde spelers KORTOM, VOORWAARTS verdedigen

8 De andere spelers vormen een compact blok in en rond de zone bal-doel
De andere spelers vormen een compact blok in en rond de zone bal-doel om het speelveld zo klein / compact mogelijk te maken. Kantelen of knijpen genoemd.

9 Keeper wordt de laatste verdediger
Keeper wordt de laatste verdediger en geeft finaal dekking aan het blok

10 Resultaat : defensief blok
Onderlinge afstanden zijn zeer klein : binnen de linies, maar ook tussen de linies Balbezitter verliest de bal of wordt gedwongen achteruit te spelen

11 Het blok knijpt /kantelt in functie van de bal
Het blok kantelt (knijpt) in functie van de bal. - Als de bal rolt, beweegt onze ploeg - Er wordt nooit gekruist!

12 Centrale as steeds bezet houden
Het veld wordt in de lengte-as verdeeld in 5 zones De centrale as (grijze zone) moet steeds afgedekt worden De flank wordt afgedekt als de tegenstander in balbezit komt De andere flank wordt vrijgelaten. Je laat de tegenstrever lopen in functie van de bal!

13 Afstand tussen de linies kort houden
Bij balverlies wordt het speelveld klein gehouden en wordt er heel compact verdedigd De tegenstrevers die het verst van de bal verwijderd zijn, laten we los, want deze zijn niet direct gevaarlijk Verdedigers knijpen naar de kant waar de bal zich bevindt

14 Steeds van binnen naar buiten verdedigen
Bij verdedigen is het belangrijk dat er doorgeschoven wordt = STAPELEN. In de foute situatie is er teveel ruimte tussen de linies Doorschuiven kan pas als de balbezitter onder druk druk wordt gezet, anders kan de bal in de diepte worden gespeeld Als de balbezitter opgejaagd wordt, moet er doorgeschoven worden en VAN BINNEN NAAR BUITEN verdedigd worden, zodat de balbezitter zijn mdedespeler niet in de voet kan aanspelen De tegenstander (rode broek, gele shirt)wordt losgelaten in functie van de bal De rode linkerflankspelr dekt van binnen naar buiten op de gele speler met witte broek. Hierdoior kan hij de bal rapen (intercepteren) als de bal gespeeld wordt.

15 Balgeörienteerd schuiven = niet werkende vleugel vrij laten
OVERAL op het veld wordt er balgeörienteerd verdedigd (er wordt geschoven IN DE RICHTING VAN DE BAL, zie pijltjes). Is de bal onderweg, de spelers ook De spelers blijven steeds in hun zone en mogen elkaar niet kruisen!! Er moeten altijd veel spelers in de buurt van de bal zijn, om zo een OVERTALsituatie te creëren. Hierdoor wordt de tegenstander verplicht om breed te spelen of terug te passen naar eigen doel Als de gele aanvaller met rode broek in balbezit komt, oefent de rode flankverdeiger meteen druk op de speler . De andere spelers schuiven naar de zijkant en KANTELEN (= in voorwaartse richting schuiven) om zo rugdekking te verzekeren

16 Zonevoetbal 4-3-3 Zoneprincipe B-, defensief blok oprichten
Omschakeling van B- naar B+ Zoneprincipe B+:

17 Waar het blok zetten? Hoge Pressie Medium pressie Lage pressie
In de zone van de waarheid (doel) : veel spelers in het centrum Hoe dichter bij het doel – hoe strikter de mandekking Medium pressie Lage pressie

18 Collectieve pressing, als de bal tussen blok en zijlijn is
Na het vormen van het collectief blok, is er de collectieve pressing met de bedoeling om : De bal te veroveren Razendsnel om te schakelen van B- naar B+ (zodat de tegenpartij weinig tijd heeft om zich te organiseren). eenmaal in balbezit proberen een numerieke meerderheid te creëren Wanneer Collectieve pressing? 1. De bal tussen het blok en de zijlijn

19 Collectieve pressing, bij overtal situatie
3. Bij moeilijk controle of slechte pass

20 Niet werkende vleugel vrijlaten
Illustraties Niet werkende vleugel vrij laten Split vision : ingedraaid bal en man zien

21 Rugdekking Rugdekking: Positie 4 zet druk op de bal
Positie 5 en 3 geven directe rugdekking : = rugnummer zien

22 Zoneverdediging = NIET 4 op een lijn

23 NIET kruisen FOUT JUIST
- In de bovenste grafiek zet 5 druk op de balbezitter , maar blijft de balbezitter volgen = FOUT In de onderste grafiek : de 5 mag niet kruisen in de zone van de 4. Daarom, de 5 laat daarom zijn tegenstander los en zakt terug in zijn zone Terwijl de 4 nu druk zet op de bal. De 5 geeft dus rugdekking bij positie 4. NOOIt een speler klakkeloos volgen, want wie is verantwoordelijk voor welke speler, spelers lopen uit hun positie, waardoor linies en het hele team kwetsbaar wordt WEL : er wordt steeds gespeeld vanuit de eigen positie : iedere persoon is verantwoordelijk voor zijn zone. De speler die het dichtst bij de bal is zet druk op de balbezitter, terwijl de medespelers hun positie aanpassen en rugdekking geven. Er wordt dan ook NOOIT GEKRUIST. JUIST

24 Voorbeelden van foute positiekeuzes
Bovenste : positie 6 gaat hier kruisen en druk zetten in de zone van de 11. Het is de 11 die druk moet zetten op de balbezitter Onderste : hier zien we dat de 10 ten onrechte druk zet op de balbezitter, terwijl die eigenlijk in de zone van de 9 bevindt.

25 Ruimte tussen de linies zo klein mogelijk
FOUT Bovenste grafiek : verdedigingslinie met een laatste man : veel ruimte tussen de linies, dus de verdediging is uiterst kwetsbaar. De 3 speelt duidelijk enkele meters achter de verdedigingslinie. Er wordt op die manier veel te veel ruimte weggegeven (zie gearceerde deel) in de verdedigingslinie, waardoor ze heel gemakkelijk te ontwrichten is (bv. de bal binnendoor, of de één van de spitsen van de tegenpartij gaat diep tegen de 3 spelen. Er wordt hier al gezondigd aan het eerste basisprincipe van zonevoetbal (speelveld klein bij B- in lengte en breedte) Onderste grafiek : de onderlinge afstanden binnen de verdedigingslinie zijn klein : weinig mogelijkheden voor balbezittende ploeg Hier zie je in dezelfde situatie de opstelling van een zoneverdediging waarbij er heel wat ruimte wordt weggenomen. De onderlinge afstanden tussen spelers 2,3,4 en 5 moet klein zijn, waardoor het gevaar van een bal binnendoor wordt geliquideerd. Op het moment dat er één van de drie rode aanvallers wordt ingespeeld moet er druk zijn op de bal door de speler dichts bij de bal en de andere spelers passen hun positie aan en geven rugdekking. Voordelen van Zonefilosofie Niet klakkeloos achter je directe tegenstander lopen (= minder belstend) Duidelijke taakverdeling : iedereen verantwoordelijk voor zijn zone (geen discussie : wie zijn man was da?) Iedereen speelt mee: geen iniatief van een paar enkelingen, maar van de hele ploeg bij balverovering kan er snel omgeschakeld worden (iedereen bereikbaar, posities blijven behouden) Bij verlies van een rechtstreeks duel is er steeds de dekking JUIST

26 Offensief automatisme= verdedigers in overtal
Als de tegenstander met 1 spits speelt zijn er 2 verdedigers in overtal. In het zonevoetbal speelt iedereen altijd mee : dus de verdediger in overtal, zonder rechtstreekse tegenstander, gaat zich offensief vrijlopen en schuift mee door. Dus tekening 1 : met 1 spits schuiven er 2 verdedigers door Tekening 2 : met 2 spitsen (bij tegenstander) schuift er 1 verdediger door In de verdedigende linies moet er altijd 1 speler met zijn dan aanvallers . Deze extra verdediger zorgt voor rugdekking. Bij 3 spitsen kan er niemand doorschuiven. Let op de rode speler met witte broek, deze schuift iets achteruit om dekking te verzorgen.

27 Zonevoetbal 4-3-3 Zoneprincipe B-, defensief blok oprichten
Omschakeling van B- naar B+ Zoneprincipe B+:

28 Speelveld groot maken, in diepte en breedte
Speelveld groot en snel uitwaaieren. In iedere zone op het veld staat een speler!!

29 Veel beweging zonder bal, snelle balcirculatie
Veel beweging zonder bal : in de speelhoek van de balbezitter trachten te komen, zodat een snelle balcirculatie mogelijk wordt Er blijft plaats voor de actie en creativiteit Op de eigen helft passing Op de andere helft : keuze tussen actie / passing Steeds trachten derde man te vinden : driehoekjes maken

30 De regel van 3 De regel van drie betekent :
De balbezitter moet diep kunnen spelen (optie 1) Kan optie 1 niet, dan moet hij terug kunnen spelen Kortom, altijd iemand voor en achter de bal aanspeelbaar!!!

31 Opbouw : Regel van Drie De opbouw van de aanval gebeurt steeds met de 3 spelers, die een driehoek gaan vormen Speler 1 de balbezitter, beslist over de passing of een individuele actie (dribbel) Speler 2, de steunende speelr, kiest zijn positie naargelang de omstandigheden. Hij tracht de tegenstander te misleiden door een vooractie te maken en kan door de balbezitter betrokken worden in een actie Speler 3 zorgt voor de dekking. Zijn positie wordt bepaald door nr1 en 2 en door de tegenstrever en mag NOOIT voor de bal komen te staan.

32 Binnen-buiten - buiten-binnen = hoekjes maken + snelle flankwissels
Het buiten-bionnen en binnen-buiten proincipe betekent : Hoekjes maken Snelle flankwissels

33 Passchaal

34 Opbouw van achteruit = geen doelloos uittrappen van de keeper
Opbouw van achteruit primeert op het doelloos intrappen van de doelman. Opbouw tegen drie spitsen - Doelman B+ speelt de bal 2 en 5 gaan hoger staan 3 en 4 gaan uit elkaar Aanname met de buitenste voet Diep denken en spelen 3 en 4 gaan nemen tegenstrevers hoger mee 2 en 5 vragen de bal, vrij man kan aan de buitenkant gevonden worden Opbouw tegen twee spitsen

35 Looplijnen, diagonale cross en runs


Download ppt "Zonevoetbal, VCR visie in praktijk"

Verwante presentaties


Ads door Google