De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Kracht.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Kracht."— Transcript van de presentatie:

1 Kracht

2 de spierkracht wordt gebruikt om
de veren te vervormen

3 Definitie: Kracht is elke oorzaak van vervorming
= statische werking van een kracht

4 Ken je nog de 4 elementen van kracht?
F 1 N ,eenheidskracht O aangrijpingspunt O richting = rechte waarop de kracht ligt = drager zin = pijltje grootte: F = 3 N

5 Gevolg: We beschrijven een kracht met een vector (=pijl)
Eigenschap:Om een kracht volledig te beschrijven hebben we een richting, een zin, een grootte en een aangrijpingspunt nodig. Gevolg: We beschrijven een kracht met een vector (=pijl) Symbool: F Eenheid: Newton (N)

6 de zwaartekracht Voorbeelden van krachten
Welke speciale kracht is hier aan het werk? de zwaartekracht

7 De zwaartekracht als vector:
Richting: Verticaal Zin: Naar beneden Grootte? Fz = m.g g = 9,81 N/kg, de veldsterkte van de aarde

8 Voorbeelden van krachten
De zwaartekracht werkt in op de fles. Als die alleen op de fles zou inwerken, zou de fles vallen. De fles steunt echter op de tafel. Fn Fz De tafel oefent een normaalkracht uit op de fles, loodrecht of ‘normaal’ op het oppervlak van de tafel = normaalkracht Fn

9 Elektrische kracht Windkracht Magnetische kracht Krachten?
Deze krachten zetten voorwerpen in beweging.

10 Definitie: Kracht is elke oorzaak van vervorming
= statische werking van een kracht Kracht is elke oorzaak van verandering van bewegingstoestand = dynamische werking van een kracht = versnellen of vertragen = stoppen of vertrekken = van richting veranderen

11 meettoestel voor krachten =
dynamometer

12 De resulterende kracht of resultante
= de kracht die dezelfde uitwerking heeft als alle inwerkende krachten samen

13 Beweging als de resulterende kracht nul is
Duiker is in rust Wielrenner rijdt met constante snelheid (ERB)

14 Als de resulterende kracht op een voorwerp nul is,
Besluit: Als de resulterende kracht op een voorwerp nul is, blijft de bewegingstoestand van het voorwerp behouden. D.w.z. Een voorwerp dat in rust is, blijft in rust Een voorwerp dat in beweging is, blijft bewegen op een rechte baan met een constante snelheid

15 Beweging als de resulterende kracht verschilt van nul
Bij het begin van een vrije val doet de zwaartekracht de springer steeds sneller vallen.

16 Als de resulterende kracht op een voorwerp verschilt van nul,
Besluit: Als de resulterende kracht op een voorwerp verschilt van nul, verandert de bewegingstoestand van het voorwerp. D.w.z. Het voorwerp versnelt of vertraagt De bewegingsrichting van het voorwerp verandert

17 Samenstellen van krachten Krachten hebben dezelfde zin en richting
De resultante heeft dezelfde zin en werklijn als de 2 oorspronkelijke krachten. Grootte van de resultante: F = F1 + F2

18 Samenstellen van krachten
Krachten hebben dezelfde richting en tegengestelde zin De resultante heeft dezelfde werklijn als de 2 oorspronkelijke krachten. Ze heeft de zin van de grootste kracht. Grootte van de resultante: F = |F1 - F2|


Download ppt "Kracht."

Verwante presentaties


Ads door Google