De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Het elektrisch veld Hoofdstuk 3.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Het elektrisch veld Hoofdstuk 3."— Transcript van de presentatie:

1 Het elektrisch veld Hoofdstuk 3

2 Definitie Het elektrisch veld opgewekt door één of meerdere ladingen (ladingsverdeling) is de ruimte rondom de ladingen waar de elektrische krachtwerking voelbaar is. In een elektrisch veld ondervinden geladen voorwerpen een kracht. In een elektrisch veld worden neutrale voorwerpen gepolariseerd.

3 Elektrische veldsterkte in punt P
Elektrische veldsterkte is een eigenschap van punt P in het elektrisch veld. Het is een vector : Aangrijpingspunt is punt P Richting is richting van Coulombkracht als we in punt P lading Q plaatsen Zin is zin van Coulomb-kracht als we in punt P positieve lading Q plaatsen. Grootte : zie hiernaast

4 Elektrische veldsterkte opgewekt door puntlading
Puntlading wekt elektrisch veld op in ruimte rondom. Elektrische veldsterkte in punt P op afstand r van puntlading : Vector met aangrijpingspunt in P Zin en richting afhankelijk van teken puntlading. Grootte :

5 Elektrische veldlijnen
Een elektrische veldlijn is een lijn waarvan in elk van haar punten de richting van de raaklijn overeenstemt met de richting van de elektrische veldsterkte. Zin van de veldlijn in een gegeven punt = zin van Coulomb-kracht op positieve lading in dat punt.

6 Eigenschappen veldlijnen
Veldlijnen lopen van positieve lading naar negatieve lading. Door elk punt van het veld loopt slechts één veldlijn. Veldlijnen kruisen alleen, daar waar zich lading bevindt. Steeds loodrecht op geleidend oppervlak. Hoe groter de dichtheid van de veldlijnen in bepaald gebied, hoe sterker het veld. Veld rond geleider het sterkst waar kromming het grootst is. Verzameling veldlijnen = spectrum.

7 Elektrische veldlijnen : visualisatie

8 Spectrum rond puntlading

9 Homogeen veld Veldsterkte is even groot in elk punt van het veld.
Evenwijdige veldlijnen. Veld tussen twee geleidende platen die tegengesteld geladen zijn is homogeen. Welk soort beweging zal een geladen deeltje uitvoeren dat in rust in een homogeen veld gebracht wordt ? En als het met een beginsnelheid loodrecht op de veldlijnen in het veld geschoten wordt ?

10 Radiaal veld van bolvormige geleider
Binnenin geladen bolvormige geleider is er geen veld, als er binnen in de bol zich geen lading bevindt. Aan het oppervlak en buiten geleider is het veld alsof alle lading in het middelpunt geconcentreerd zit.

11 Dipoolveld Twee even grote, maar tegengestelde ladingen.

12 Kooi van Faraday

13 Kooi van Faraday Binnenste van geleider wordt afgeschermd van elektrische velden. Op analoge manier wordt buitenste afgeschermd van eventuele elektrische velden binnen in geleider (microgolfoven).

14 Waar is de veldsterkte 0 N/C ?
Drie concentrische bolschillen, stralen r, 2r, 3r, lading Q, Q, -2Q. Waar is veldsterkte nul ? Tussen bollen met stralen r en 2r ? Tussen bollen met stralen 2r en 3r ? Tussen alle bolschillen ? Binnen de bolschil met straal r en buiten de bolschil met straal 3r. Het is nergens nul.

15 Waar is de veldsterkte 0N/C ?
Op A lading Q, B geaard. Waar is veldsterkte 0 N/C ? Hoe lopen de veldlijnen ? Wat als bol B niet geaard was ?

16 Wat is de veldsterkte in punt P ?


Download ppt "Het elektrisch veld Hoofdstuk 3."

Verwante presentaties


Ads door Google