De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Casus M orthopedagogisch bekeken

Verwante presentaties


Presentatie over: "Casus M orthopedagogisch bekeken"— Transcript van de presentatie:

1 Casus M orthopedagogisch bekeken
Hans van Wouwe, hoofd behandeling ASVZ EFP: Taskforce LVB

2 Aankoop te dure telefoon
Arrogantie, grootheidswaan! Overschat zichzelf Gevolg van overvraging? Narcisme, antisociaal ! Kan zich niet inleven Sociaal-emotioneel ontwikkelingsniveau ? Manisch koopgedrag! Aankoop te dure telefoon Geen inzicht in geldwaarde?

3 Wil iemand zijn, maar gaat voorbij aan beperking Geen zelfinzicht?
Behoefte aan waardering? Dwanggedrag? Maakt lijstjes Behoefte aan structuur? Manipulatief gedrag Dwingt je iets voor hem op te schrijven Behoefte aan ondersteuning?

4 Traditioneel behandelhuis
Afwezigheid van gedragsproblemen 4. Perspectief 3. Doelen 2. Pijlers 1. Fundament Anders leren omgaan met draaglast en vergroten draagkracht Verminderen en beheersen van gedragsproblemen en psychische klachten Verminderen van risico en gevaar voor anderen en voor de cliënt zelf probleemgedrag 1. Managen / beheersen psychofarmaca 2. Behandelen d.m.v. psychotherapie 3. Behandelen d.m.v. Psychische stoornis / Gedragsproblemen

5 Traditioneel behandelhuis
Afwezigheid van gedragsproblemen 4. Perspectief 3. Doelen 2. Pijlers 1. Fundament = classificatie Anders leren omgaan met draaglast en vergroten draagkracht Verminderen en beheersen van gedragsproblemen en psychische klachten Verminderen van risico en gevaar voor anderen en voor de cliënt zelf IBS, RM -> Separeer Zuclopentixol, lorazepam, Gesprekken in groep en individueel Manische psychose / bipolaire stoornis, narcistisch / antisociaal, zwakbegaafd, problemen in sociale omgeving

6 Triple-C Welkom Orthopedagogisch behandelmodel
(Cliënt – Coach – Competentie) Orthopedagogisch behandelmodel Welkom

7 Menselijke behoeften als uitgangspunt

8 Triple-C behandelhuis
Herstel van het gewone leven 4. Perspectief 3. Doelen 2. Pijlers 1. Fundament Doorbreken ineffectieve actie-reactie patronen bij probleemgedrag Herstellen dagelijkse ritmes d.m.v. zinvolle activiteiten Vlottrekken relatie door ontmoeting op ontwikkelingsniveau van cliënt 1.Onvoorwaardelijke ondersteunings-relatie 3.Betekenisvolle invulling van het dagelijks leven 2.Focus niet op probleemgedrag Fysieke behoefte Emotionele behoefte Mentale behoefte Zingevende behoefte

9 1e pijler: opbouw gehechtheidsrelatie

10 2e pijler: betekenisvolle daginvulling
Zelfzorg Wonen (Zorg voor woonomgeving) Werken/scholing Vrije tijd

11 Een ander perspectief

12 Cliënt Ondersteuningsrelatie Coach
Competentie Cliënt Ondersteuningsrelatie Coach Succeservaringen

13 de kunst van het aanvullen
Dialoog: de kunst van het aanvullen R ichting geven U itnodigen R uimte geven

14 3e pijler: Focus niet op probleemgedrag
Symptoom-bestrijding Belemmering van behoeften-bevrediging

15 Ineffectieve actiereactiepatronen

16 Afglijden 4. Perspectief 3. Doelen? 2. “Pijlers” Fundament?
In stand houden ineffectieve actie-reactie patronen bij probleemgedrag Geen structuur in dagelijkse ritmes d.m.v. zinvolle activiteiten Geen ontmoeting op ontwikkelingsniveau van cliënt Geen zinvolle invulling van het dagelijks leven Te weinig nabijheid en ondersteuning Focus op falen en probleemgedrag Geen werk, wel sport, maar alleen Onveilig, onduidelijk Geen waardering Geen keuzen

17 Triple-C behandel(t)huis
Herstel van het gewone leven 4. Perspectief 3. Doelen 2. Pijlers 1. Fundament Uitdoving bij probleemgedrag Dagelijkse patronen door zinvolle activiteiten Ergens bijhoren Nabijheid en onvoorwaardelijke ondersteuning Betekenisvolle invulling van het dagelijks leven Focus niet op probleemgedrag Veiligheid en structuur Waardering, iemand zijn Invloed op je leven Huishouden, Werk, sport,

18 Andere visie => andere cultuur
Controle Contact Regels Relaties Moeten Willen Vertrouwen verdienen Vertrouwen geven Zelfredzaamheid Samenredzaamheid Autonomie Relationele autonomie Ad hoc Afstemming Kennisoverdracht Kenniscreatie Oordelen Onderzoeken Directief Dialoog

19 Benodigde competenties

20 Triple-C en de kijk op Competenties

21 Andere visie => andere structuur:
Management = Organiseren van NABIJHEID en BETEKENIS

22 hoofd behandeling ASVZ
Hans van Wouwe, hoofd behandeling ASVZ Website : Mail : Twitter


Download ppt "Casus M orthopedagogisch bekeken"

Verwante presentaties


Ads door Google