De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Zienswijze vanuit de GGZ……. …….of toch vanuit de (L)VB

Verwante presentaties


Presentatie over: "Zienswijze vanuit de GGZ……. …….of toch vanuit de (L)VB"— Transcript van de presentatie:

1 Zienswijze vanuit de GGZ……. …….of toch vanuit de (L)VB
Rens Evers Psychiater

2 Problemen bij psychiatrie bij (L)VB
Wat is je uitgangspunt? Symptoomdiagnostiek Basale, fundamentele diagnostiek Heeft nogal wat implicaties Behandeling Bejegening Risicobepaling

3 De casus M Biografie IQ Symptomen Eerdere diagnostiek Somatisch
Psychiatrisch: Persoonlijkheid Somatisch Differentiaal diagnose Voordelen en gevaren van verschillende benaderingen

4 Biografie Eerste jaren in buitenland opgegroeid
Mishandeling in jeugd (< 5 jaar) door moeder Met zus naar Nl gekomen op 5 jarige leeftijd In Nl uiteindelijk residentieel (zus moest gaan werken)

5 IQ IQ 79 (zwakbegaafd) Sociaal emotioneel kinderlijk niveau
Structuurbehoeftig

6 Symptomen 1 Ontremd Onbegrijpelijke SMS’jes sturen (doen psychotisch aan) Raar, vreemd gedrag Bezig met opzetten van een eigen bedrijf Geen tijd om te slapen Megalomane uitspraken Wil meer lorazepam

7 Symptomen 2 Dwingend in contact
Beperkte sociale vaardigheden/contacten Structuurbehoeftig Snel overvraagd/overschat zichzelf (dat leidt dan vaak tot psychose) Incongruent affect Zich als meisje laten inhuren Slaapt gewoon

8 Somatisch Diabetes mellitus type II
Mogelijk veroorzaakt door medicatie ????

9 Justitiële wapenfeiten
Mishandeling nadat een tenniswedstrijd niet door kon gaan Dreiging naar politie Gevaar (m.b.t. het verkrijgen van BOPZ maatregel) Maatschappelijke teloorgang (slaapt in de winter in een tent) Gezondheid (idem) Gevaar voor anderen?

10 Eerdere diagnoses Bipolaire stoornis Onveilige hechting
Psychotische stoornis Persoonlijkheidsstoornis (anti sociale en narcistische trekken) Geen as I stoornis

11 + - Bipolair? Megalomaan Druk Snel psychotisch Slaapt (vaak) gewoon
In contact niet manisch Instrumenten: (Mini) PAS-ADD, diverse andere screeners

12 Hechting Inderdaad problemen in de eerste levensjaren met mogelijk hechtingsproblematiek Moeder gewelddadig naar hem Verhuisd met zus naar NL Daarna vele woonplekken Instrumenten: HSL (hechtingsstijl)

13 Persoonlijkheidsstoornis
Narcistisch en anti-sociale trekken, m.a.w. Cluster B trekken (borderline structuur) Dwingt meer medicatie af Hoe ziet een cluster B-persoonlijkheid er uit bij een LVB-er? Instrumenten: DAPP-screener,, klinische blik (tegenoverdrachtsgevoel)

14 Psychotisch Wel vaak in de war Echt psychotisch? Hoe lang psychotisch
Reactie op overvraging Ik-zwak Instrumenten: (Mini) PAS-ADD, PANSS, klinische blik

15 Geen as I Is wat voor te zeggen. Beeld mogelijk te verklaren vanuit:
Laag sociaal emotionele ontwikkeling Ik-zwakte Instrumenten: SEO, ESSEON, SEN-SEO, klinische blik

16 ASS? ? Instrumenten: ADOS, ADI-R, SIT, RIMLAND etc…

17 Differentiaal diagnostische overwegingen
Eerdere diagnoses waren mogelijk vanuit symptoomniveau gesteld Overweeg echter: Bipolaire stoornis Psychotische stoornis (schizofrenie?) Hechtingsstoornis met als gevolg Persoonlijkheidsstoornis Autisme spectrum stoornis Geen stoornis Genetisch syndromaal beeld

18 Autisme spectrum stoornis
Structuur behoefte Beperkte sociale vaardigheden (wordt ook andersom genoemd) Snel overvraagd Incongruent affect Contact problemen (o.a. dwingend in contact), geen sociaal netwerk Raar, vreemd gedrag Zich als meisje verkleden en laten inhuren

19 22q11 deletie als voorbeeld van een genetisch syndroom
Fysieke verschijnselen Psychiatrische verschijnselen Als kind: ASS, ADHD, angst Als volwassene Stemmingsproblemen, ASS, angst, psychoses Instrument: genetisch onderzoek, (o.a. DNA)

20 Symptomatisch behandelen
Je gaat in op het probleemgedrag, wilt dit gedrag weg hebben met: Medicatie Afzonderen

21 Risico’s symptomatisch handelen
Je behandeld soms iets wat er niet is Effect kan placebo effect zijn, waardoor snel meer nodig is Vaak meer op symptomen gericht Averechtse paradoxale effecten Bijwerkingen

22 Fundament behandelen Kijk wat M nodig heeft
Indien ASS, wat anders dan bij bipolair beeld of bij persoonlijkheidsstoornis Kijk naar wat hij leuk vindt, waar hij warm voor draait Demystificeer

23 Voordelen van fundament behandelen
Preventief Minder neven effecten Langer durend effect

24 Bij (L)VB Kijk naar de basale problematiek en niet enkel naar symptomen Zijn de symptomen te behandelen door de basale problemen aan te pakken Sluit psychiatrie niet uit, maar ben achterdochtig Ben zuinig met medicatie Kijk naar mogelijkheden i.p.v. onmogelijkheden Haal de lading er af door realistischer te kijken (demystificeer)

25 Vragen? Hartelijk dank voor uw aandacht


Download ppt "Zienswijze vanuit de GGZ……. …….of toch vanuit de (L)VB"

Verwante presentaties


Ads door Google