De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Doen en blijven doen State of the art Stappenreeks van voorlichting

Verwante presentaties


Presentatie over: "Doen en blijven doen State of the art Stappenreeks van voorlichting"— Transcript van de presentatie:

1 Doen en blijven doen State of the art Stappenreeks van voorlichting
Persoonsgebonden factoren Marieke van der Burgt Frank Verhulst Nieuwste uitgave boek erbij monteren

2 Zelfmanagement: doen en blijven doen
Twee instrumenten in begeleiding naar zelfmanagement: Stappenreeks - Persoonsgebonden factoren

3 Gedragsverandering is …
Dingen doen Dingen niet meer doen Dingen op een andere manier doen Vanuit doen en blijven doen bekijken wat nodig is

4 Leuker en efficiënter maken
Andere attitude? Weten waar het aan schort Gericht interveniëren Onderbouwd loslaten Voorlichtingsmomenten ≠ hele model of alle p-factoren

5 Ketenzorg …multidisciplinair
Alle zorgverleners zijn bezig ZM te ondersteunen Ketenzorgprogramma  Afstemming zorgproces en –inhoud Individueel zorgplan

6 Rondje zelfmanagement
Waar loopt u tegenaan in de begeleiding van de patiënt: wat is moeilijk?

7 Modellen Er zijn meerdere modellen, elk met een focus
Er zijn fasen in gedragsverandering Kracht doen en blijven doen Eventueel hier ook iets over of pas bij mevr. Dirks ?

8 Doen en blijven doen: stappenreeks bij ondersteunen van zelfmanagement
Openstaan Begrijpen Willen Kunnen Doen Blijven doen 8

9 Openstaan (verwachtingen emoties)
Begrijpen Willen Kunnen Doen Blijven doen 9

10 Begrijpen (kennis) Begrijpen Openstaan Willen Kunnen Doen Blijven doen
10

11 Willen (motivatie) A S Willen E Openstaan Begrijpen Kunnen Doen
Blijven doen 11

12 Kunnen (barrières) Kunnen Openstaan Begrijpen Willen Doen Blijven doen
12

13 Doen (uitvoering) Doen Openstaan Begrijpen Willen Kunnen Blijven doen
13

14 Blijven doen (gedragsbehoud)
Openstaan Begrijpen Willen Kunnen Doen Blijven doen 14

15 Een model maar ook een persoon
De een is de ander niet illustratie

16 Doen en blijven doen: persoonsgebonden factoren
Locus of control Stijlen van attribueren Stress en copingstijl Emotionele gesteldheden Pijn Somatisatie 16

17 Locus of controle Locus of control Stijlen van attribueren
Stress en copingstijl Emotionele gesteldheden Somatisatie Pijn 17

18 Stijlen van attribueren
Locus of control Stijlen van attribueren Stress en copingstijl Emotionele gesteldheden Somatisatie Pijn 18

19 Stress en copingstijl Stress en copingstijl Locus of control
Stijlen van attribueren Stress en copingstijl Emotionele gesteldheden Somatisatie Pijn 19

20 Stijlen van attribueren
Emotie Locus of control Stijlen van attribueren Stress en copingstijl Emotionele gesteldheden Somatisatie Pijn 20

21 Pijn Pijn Locus of control Stijlen van attribueren
Stress en copingstijl Emotionele gesteldheden Somatisatie Pijn 21

22 Somatiseren Somatisatie Locus of control Stijlen van attribueren
Stress en copingstijl Emotionele gesteldheden Somatisatie Pijn 22

23 Onderbouwing Andere attitude? Weten waar het aan schort
Gericht interveniëren Onderbouwd loslaten Voorlichtingsmomenten ≠ hele model of alle p-factoren

24 SEMAS illustratie

25 Samen mogelijk maken Hogeschool Utrecht (lectoraat en masteropleiding psychsomatische fysiotherapie Radbouduniversiteit (IQ Health) DOH: De Ondernemende Huisarts Fysiovisie E-syntax illustratie

26 Contact?

27 Dank voor de aandacht! Frank Verhulst Marieke van der Burgt
© Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze powerpoint mag worden vermenigvuldigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën of opnamen, hetzij op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de ontwikkelaars van Doen en Blijven Doen, Marieke van der Burgt en Frank Verhulst. Doen en blijven doen is gedeponeerd onder nummer: , Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom.


Download ppt "Doen en blijven doen State of the art Stappenreeks van voorlichting"

Verwante presentaties


Ads door Google