De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

FOUTENANALYSE www.schoolzwemmen.be.

Verwante presentaties


Presentatie over: "FOUTENANALYSE www.schoolzwemmen.be."— Transcript van de presentatie:

1 FOUTENANALYSE

2 Inleiding Biomechanica Biochemie Fysiologie Motorisch leren
Welke algemene vakken hebben rechtstreeks en/of onrechtstreeks te maken met het concept zwemmen? Biomechanica Biochemie Fysiologie Motorisch leren Kinantropometrie Didactiek Bewegingen verbeteren techniek Uithouding Kracht Lenigheid Mentaal Fysica Biologie Psychologie Chemie Pedagogie Sociologie Anatomie

3 Crawl (vrije slag) Bewegingsbeschrijving Foutenanalyse Lichaamspositie
Armen Benen Ademhaling Coordinatie Foutenanalyse Positie Baan Ritme Evenwicht Fazensynchronisatie (coordinatie)

4 1. Lichaamspositie Doel: lichaamspositie zo horizontaal en gestroomlijnd mogelijk,met zo weinig mogelijk vormweerstand. Daarvoor zijn nodig: Een natuurlijke hoofdpositie in het verlengde van de romp. Een zo horizontaal mogelijke ligging, met zo weinig mogelijk verstoringen van het evenwicht rond lengte- , breedte-, of diepte-as. Blikveld licht schuin voorwaarts georiënteerd. Een behoorlijk rechte rug. Dus is tijdens het zwemmen een bepaalde natuurlijke tonus in de buikspieren nodig Een stevige, ritmische beenbeweging.

5 2. Armbeweging Inzet (insteken)
De bodemwaartse actie (downsweep). Doel: de arm zo snel mogelijk in een positie brengen dat de hand en arm kunnen beginnen te stuwen. De catch ( Doel: de eerste voortstuwende fase van de onder wateractie van de arm. De binnenwaartse actie (insweep) Doel: de tweede voortstuwende fase van de onder wateractie van de arm. De opwaartse actie (upsweep) Doel: de laatste voortstuwende fase van de onder wateractie van de arm. De bovenwater fase: de contrabeweging. Doel: arm dermate te positioneren dat een volgende onderwater fase zo effectief mogelijk kan plaatsvinden.

6 Crawl armbeweging

7 3. Beenbeweging De beenbeweging van de vrije slag bestaat uit afwisselende beenacties van de benen waarbij een bodemwaartse actie van het ene been gepaard gaat met een opwaartse actie van het andere been. Zowel de opwaartse als bodemwaartse beenbeweging bevat een laterale component in de richting waarin het lichaam rolt rond zijn lengte as, dus mogelijk stabiliserende werking om het lichaam gestroomlijnd te houden. De bodemwaartse actie heeft veruit de meest propulsieve werking. We opteren voor een 6-takt beenbeweging ( zeker tijdens de aanleerfase en bij jonge zwemmers).

8 4. De ademhaling Initieel moet zwemmers worden aangeleerd zowel links als rechts te komen ademen. Ergens in het aanleerproces moet aangeleerd worden om de 3 armslagen adem te halen. Voor en nadelen van “ om de 3 slagen ademen”. Voordelen: De volledige zwembeweging zal symmetrisch zijn ( even grote lichaamsrol rond lengte as langs beide zijden) De zwemmer kan de tegenstrevers tijdens de wedstrijd langs beide zijden zien zwemmen. Nadeel: Door om de 3 slagen te ademen wordt de zuurstoftoevoer aanzienlijk gereduceerd.

9 4. De ademhaling Belangrijkste aandachtspunten voor de ademhaling:
de beweging van het hoofd tijdens de ademhaling moet gebeuren in coördinatie met de lichaamsrol zodat er geen verstoring van het evenwicht rond lengte, diepte of breedte as kan voorkomen. Er mag niet te laat of te vroeg worden geademd, noch mag het hoofd worden geheven of achterwaarts worden gedraaid. Het hoofd wordt zijwaarts gedraaid rond de lengte as.

10 5. Combinatie & timing bij 6-takt

11 Foutenanalyse crawl Veel fouten staan in verband met elkaar en komen bijgevolg in combinatie voor. Het komende gedeelte is gebaseerd op deze foutenindeling, maar is sterk vereenvoudigd ifv het gebruik bij beginnende zwemmers.

12 Fout zien => Oorzaak en Gevolg => oefenstof
Terminologie Evenwicht: een afwijkende romppositie tov de waterlijn rond de breedte-as of lengte-as. Positiefouten: hebben betrekking op de positie van de ledematen of het hoofd tov de romp. Baan-afwijkingen: Hier gaat het om de bewegingsbaan van de hand, voorarm of voet tov de romp. Ritme-afwijkingen: de bewegingen worden te traag of te snel uitgevoerd. Fazensynchronisatiefouten: verkeerde coördinatie van de fazen. Uitleg van de assen ! Fout zien => Oorzaak en Gevolg => oefenstof

13 Foutenanalyse bij crawl
Hier overlopen we de belangrijkste fouten bij crawl volgens dit vast stramien. Lage elleboog Te breedt insteken Overkruisen Onvoldoende steunen Te breed trekken (outsweep) (idem insweep) Te dicht tegen de romp trekken (water zoeken) Onjuiste handposities Onvoldoende upsweep Gestrekt overhalen Gehoekte voeten “fietsen”

14 Foutenanalyse bij crawl
Voorwaards kijken bij ademhaling Onvoldoende uitblazen Teveel rollen Te weinig rollen Telgang Alle soorten afslag Te vroeg ademen Te laat ademen

15 Opmerkingen bij crawl Overkruisingsfouten
Bij overkruisingsfouten kan men best op de volgende manier te werk gaan, om de zwemmer het juiste bewegingsbeeld en kinestetisch gevoel mee te geven. - Een persoon houdt de zwemmer vast aan de voeten terwijl deze dan ter plaatse de zwembeweging uitvoert. - De andere persoon stelt zich frontaal op tegenover de zwemmer en houdt de handpalmen ter hoogte van de steunfase. Vingers open Het zwemmen met de vingers open kan verschillende oorzaken hebben. - Een krachttekort in de voorarmspieren. Hiervoor kan men specifieke krachtoefeningen laten uitvoeren. In een versleten tennisbal knijpen is een goede oefening hiervoor. - Een onvoldoende ontwikkeld watergevoel. Dit kan verholpen worden door allerhande wrikoefeningen

16 Schoolslag Bewegingsbeschrijving Foutenanalyse Armen Benen Ademhaling
Coordinatie Foutenanalyse Positie Baan Ritme Evenwicht Fazensynchronisatie (coordinatie)

17 Bewegingsbeschrijving SS
ARMBEWEGING Spreiden: Handen bewegen buitenwaarts, tot iets breder dan schouderbreedte Armen gaan plooien, ellebogen komen hoge positie Handen bewegen verder zij- en achterwaarts, tot onder de ellebogen HOGE ELLEBOOG POSITIE Samenbrengen: Armen versneld samenbrengen, binnen- en opwaarts 2ot aan het wateroppervlak HANDEN EN ELLEBOGEN BLIJVEN VOOR DE SCHOUDERS Terugvoerbeweging: Handen, aan het wateroppervlak snel naar voren brengen. Tot de armen volledig gestrekt zijn GLIJFAZE INLASSEN

18 Bewegingsbeschrijving SS
BEENBEWEGING Tegenbeweging (REMMING !) Knieën buigen langzaam, voeten bewegen opwaarts Heupen buigen zo laat mogelijk (remming) Knieën op schouder-heupbreedte gespreid. (volgens de lenigheid) Duwen Voeten zijn gehoekt en draaien buitenwaarts Voeten bewegen (duwen) buiten- neer- en achterwaarts Sluiten Benen strekken zich Benen gaan versneld sluiten

19 Bewegingsbeschrijving SS
ADEMHALING Hoofd komt omhoog, ten vroegste bij spreiden van de armen. En komt boven bij samenbrengen van de armen Ademhaling gebeurt bij samenbrengen van de armen Uitademen gebeurt tijdens de glijfaze COORDINATIE (vertrekken vanuit de glijfaze) Eerst armstuwing, benen blijven zo lang mogelijk gestrekt Dan beenstuwing, armen vooraan gestrekt in pijlfaze Volgorde armen 4 hoofd 4 benen Ritme : versnellend!

20 Foutenanalyse bij SS Steekvoet Asymetrische beenbeweging
Knie naar buiten Grote heupbuiging Te breed spreiden van armen Lage elleboog Vingers open Trage terugvoer Ruitenwisser 90-90 Overlapping Te vroeg komen ademen

21 Zwembadgedeelte


Download ppt "FOUTENANALYSE www.schoolzwemmen.be."

Verwante presentaties


Ads door Google