De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Vulkanisch vuurwerk HAVO

Verwante presentaties


Presentatie over: "Vulkanisch vuurwerk HAVO"— Transcript van de presentatie:

1 Vulkanisch vuurwerk HAVO

2 Vulkanen en wat ze achterlaten
Soorten vulkanen Stratovulkaan Caldera Schildvulkaan Spleetvulkaan  Mid-oceanische rug Hot spotvulkaan Hoe explosief zijn ze? Welke gesteenten horen er bij? Wat is een pyroklastische stroom? Hoe ontstaan lahars? Wat is tuf? Animatie: - -

3 Stratovulkanen Kenmerkende vorm: Uitstoot van
steil hoog kegelvormig gelaagd (= stratum) Uitstoot van gashoudend magma as pyroklastica of tefra: brokstukken in uitgestoten materiaal (‘vuurgesteente’) lapilli, vulkanische bommen, puimsteen, as Opgebouwd uit lagen van gestolde lava en tefra Siliciumhoudende lava koelt snel af . Bron bovenste foto: De Geo, Havo, Systeem aarde, figuur 1.14A Bron onderste foto: De Geo, Havo, Systeem aarde, figuur 1.14B Stollingsgesteenten: Graniet bestaat voornamelijk uit kwarts en veldspaat, lichtgekleurd. Het is ontstaan uit magma dat veel silicium (kiezelzuur) bevatte. Andesiet bestaat uit veldspaat, hoornblende, kwarts en mica’s Smelt die veel silicium bevat (graniet en andesiet) onstaat vooral boven subductiezones. Silicium smelt van de onderkant van de continentale plaat af en stroomt door convectie naar de plaatrand. Zo worden silicium en kooldioxide toegevoegd aan het magma in de subductiezone. Dit gesteente is te licht om met de convectiestroming mee naar de diepte te zakken. Het hoopt zich op aan de plaatrand en breekt door de continentale plaat omhoog: andesiet, later vaak gevolgd door het tragere graniet. Basalt is siliciumarm en zwaarder dan graniet en andesiet.

4 Stratovulkanen: gevreesde vuurbergen
Boven subductiezones kenmerkend: de Ring van Vuur rond de Pacific Tijdens de uitbarsting van de Vesuvius in 79 na Chr. was er een pyroklastische stroom die Herculaneum voor de eerste maal in de as legde. De golf daar stopte net voor Pompeii. Op Martinique in 1902 doodde een pyroklastische stroom van de vulkaan Saint-Pierre omstreeks mensen. De uitbarsting van de Mount Saint Helens in 1980 ging gepaard met veel pyroklastische stromen. In werden 20 mensen gedood door gloedwolken uit de Soufrière op het Caribische eiland Montserrat.

5 Stratovulkanen: gevreesde vuurbergen
* In rijen, evenwijdig aan een diepzeetrog * Vaak samen met aardbevingen * Andesietgesteente hoog siliciumgehalte = zuur dik en kleverig magma verstopt de vulkaanmond

6 Stratovulkanen: haat-liefdeverhouding
Vulkanische as bevat veel mineralen en is vruchtbaar is goed waterdoorlaatbaar is goed bewerkbaar Mount Toba, Sumatra ( j): eiland bedekt met 300 m as Pompei begraven onder conserverende aslaag Tambora (1815): zon wereldwijd verduisterd,twee slechte zomers

7 Stratovulkanen: echte gifkikkers
Andesietvulkanen zijn zeer explosief en behoorlijk giftig opwellend magma breekt door de granitische continentale korst  neemt meer silicium op  magma wordt zuurder  verzamelt zich in magmakamer onder de vulkaan * samen met andere gassen en verbindingen: -oceaanwater(damp) -broeikasgas CO2 -zwavel en chloor Vaak wordt de vulkaantop weggeblazen * bijvoorbeeld Santorini, 1628 vC Tefra wordt onderverdeeld naar grootte: brokstukken kleiner dan 2 mm worden “as" genoemd. brokstukken tussen 2-64 mm worden "lapilli" genoemd. brokstukken groter dan 64 mm worden “vulkanische bommen" genoemd.

8 Stratovulkanen: niet overal en nergens
Welke tektonische gebeurtenis laat de grafiek (onder) zien? Welke samenhang in beide figuren valt je op? De tektonische gebeurtenis is subductie. Er is een duidelijk verband tussen diepte en verschijnsel: vulkanisme vindt boven de ondiepe haard plaats: het vulkanisch front. Aardbevingen over de gehele zone.

9 Pyroklastische stroom
Hete stroom of gloedwolk van as, verzengende gassen, gloeiende slakken en steentjes Snelheden tot 150 km/u Temperaturen tussen 100 en 800°C Voorbeeld: 1902 uitbarsting Mont Pelée, Martinique Gloedwolk doodt bijna de gehele bevolking van de hoofdstad St. Pierre en directe omgeving ( inwoners) Bij de Merapi (Java) werd een prop gestolde lava in de kraterpijp omhoog geperst, totdat hij boven de kraterrand uitkwam en uiteenbarstte. Het hete materiaal kwam als gloedwolk razendsnel omlaag Een pyroclastische stroom of gloedwolk is één van de meest verwoestende effecten van een vulkaanuitbarsting. De golven bestaan uit vaste of halfvloeibare lava, gassen, stenen en as. Ze kunnen snelheden bereiken tot 150 km/u en hebben temperaturen die liggen tussen 100 en 800°C. Hun grootte kan variëren van enkele honderden kubieke meters tot enkele kubieke kilometers. De meeste golven zijn 10 km3 groot en kunnen enkele kilometers lang doorgaan.

10 Pyroklastische stroom
De Merapi (2968 m.) is een vulkaan op Midden-Java. Met zo’n 70 uitbarstingen sinds 1548 is het de meest actieve vulkaan van het land. De naam merapi betekent berg van vuur. Vanwege de grote dreiging die de vulkaan oplevert voor bevolkte gebieden, wordt de Merapi tot de 16 gevaarlijkste vulkanen ter wereld gerekend. Dankzij een waarschuwingssysteem werd de bevolking de laatste jaren steeds geevacueerd en konden veel slachtoffers worden voorkomen.

11 Voor en na de uitbarsting van de Mount Saint Helens
Uitbarsting 18 mei 1980 Een stratovulkaan Aardbeving en pyroklastische stroom voorafgaand aan de eruptie Uitbarsting zijwaarts gericht: enorme verwoestingen 57 doden Ontstaan van een grote caldera Foto boven: de vulkaan tijdens de uitbarsting Foto onder: de vulkaan een half jaar later en 400 m lager

12 Wat gebeurde in mei ’80? A. Noordwand bolt op door ondiepe magmaprop
B. Door een aardbeving trilt de noordflank los en schuift af C. Doordat de druk van de magmaprop is, explodeert deze D. Na de ontploffing duurt het ontsnappen van gashoudende lava voort De vulkaan is vooral bekend vanwege de grote uitbarsting in mei 1980, de eerste sinds 123 jaar. Dat was de meest dodelijke en verwoestende vulkaanuitbarsting in de geschiedenis van de Verenigde Staten. 57 personen kwamen om het leven en 200 huizen, 47 bruggen, 24 km spoorweg en 300 km weg werden vernield. De uitbarsting werd voorafgegaan door een beving van 5,1 op de schaal van Richter en blies de top van de berg op, waardoor deze 400 m lager werd.

13 Welke processen verklaren de tektonische verschijnselen in Italië?
In een complex deel van de aardkorst Op de rand van twee botsende platen Afrikaanse plaat duikt onder Eurazië: subductievulkanisme ten noorden van de Etna in de Tyrrheense Zee Stromboli, Vulcano Geen rechte plaatrand veel hoeken en bochten langs microplaten Bij de Etna is er juist rek in de aardkorst daardoor langs scheuren basaltische magma omhoog vanuit de aardmantel

14 De Etna en de Liparische (Eolische) eilanden

15 Het breukensysteem rond de Etna: een hotspotvulkaan?
Welke breuktypen herken je op de kaartjes? Welke tektonische vormen zie je in het zuiden van Sicilië? Breuktypen: transversaal / transform en subductief. Verder een ingewikkeld stelsel van horsten en slenken. De slenk zuidelijk van de Etna duidt op het uitrekken van die geologische regio. De Etna is weleswaar geen hotsportvulkaan, maar de eruptieverschijnselen doen er wel sterk aan denken, omdat vanuit de slenkbreuken basaltisch magma opwelt.

16 Schildvulkanen Brede, ondiepe vulkaankegel meer breed dan hoog vaak grote omvang  want: dun vloeibare basaltische lava Rustige uitstroom van lava vormt een (omgekeerd) schildvormig oppervlak Effusief: weinig rook,as en tefra Welke vulkaantypen? hotspotvulkanen en spleetvulkanen

17 Hotspotvulkaan: een echte brandhaard
Kan midden op platen voorkomen Vrijwel nooit langs plaatgrenzen Reeks vulkanen op rij Stroperige basalt: betrekkelijk weinig silicium type schildvulkaan effusief Alleen de jongste hotspotvulkanen zijn actief Tekening midden: De Geo, VWO, Actieve aarde, figuur Bewerken: pijl laten knipperen tijdens weergave dia Foto rechts: De Geo, VWO, systeem aarde, figuur 1.35

18 Sporen van hotspots In welke richting beweegt de Pacifische plaat?
De plaat beweegt naar het noordwesten.

19 Hotspot vulkanen gestookt door mantelpluim
Voorbeeld: Hawaii-Emperorketen Kilauea de meeste daarvan onder de zeespiegel Voedende magmastroom diep in de aardkorst: mantelpluim Niet beïnvloed door convectiestromingen: stationaire ligging Berekenen van snelheid en trekrichting van de oceanische plaat mogelijk als van elke vulkaan in de reeks de ouderdom van de gesteenten bekend is Mauna Loa heeft ongeveer elke 20 jaar een nieuwe uitbarsting, voor Mauna Kea wordt een uitbarsting elke 4000 jaar niet uitgesloten. Nog 30 km verder naar het oosten, ver onder de zeeoppervlakte, werkt een nieuwe vulkaan, Loihi, aan de opbouw van een nieuw eiland dat over jaar boven het zeeniveau uit zal komen.

20 Yellowstone: slapende supervulkaan?
Foto’s: J H Bulthuis. In de geyserpoelen slaan bij verschillende temperaturen verschillende mineralen en verbindingen daarvan neer. Ze vormen een prachtig kleurenpalet. De kraterbodem van de supervulkaan Yellowstone in de Verenigde Staten laat een versnelde opzwelling zien. Dit is de snelste stijging ooit gemeten en bedroeg 7 centimeter per jaar van 2004 tot eind Wetenschappers hebben berekend dat deze supervulkaan gemiddeld iedere jaar tot uitbarsting komt. De laatste uitbarsting dateert meer dan jaar geleden. De vulkaan onder Yellowstone kan gelden als de grootste op aarde. In feite is het gehele nationale park één grote caldera met een doorsnede van bijna 65 km. Asregens van eerdere uitbarstingen strekten zich uit over het gehele middenwesten van de Verenigde Staten. Een nieuwe uitbarsting zou niet alleen catastrofaal zijn voor de wijde omtrek van het park, maar kan ook een vulkanische winter opleveren die de samenleving jarenlang kan ontwrichten.

21 Yellowstone: slapende supervulkaan?

22 Spleetvulkanen: grootste vulkanen ter wereld
Extreem lang, lintvormig Dun vloeibare basalt: weinig silicium Bij een Midoceanische rug vrijwel altijd onder zeespiegel uitzondering IJsland: boven de zeespiegel Langs oceanische spreidingszones en andere divergentiezones Bron tekening: De Geo, VWO, Actieve aarde, figuur 2.7 De tekening is bewerkt: oranje pluimpjes getekend om aan te geven dat overal op de rug erupties kunnen voorkomen.

23 Lahar Modderstroom van vulkanoklastisch materiaal en brokken gesmolten of gestolde lava Meestal ontstaan bij een vulkaanuitbarsting As en puimsteen op de vulkaanhelling worden vermengd met regenwater van tijdens erupties ontstane wolkbreuken smeltende sneeuw Bekend zijn de beelden van Mount Saint Helens van vlak na de uitbarsting op 18 mei 1980 waarop hele gebieden met omgeknakte bomen te zien zijn. De snelheid van de lahar (tot meer dan 100 km/u) en de kracht waarmee de stroom vulkanoklastisch materiaal naar beneden komt, is voldoende om complete bossen, wijken en dorpen in een turbulente stroom mee te sleuren. Bij de uitbarsting van de Nevado del Ruiz vulkaan in Colombia in 1985 vielen meer dan doden door lahars, het op twee na hoogste dodental als gevolg van vulkanische activiteit van de twintigste eeuw. De tot acht meter hoge modderstroom bereikte de 74 km verdergelegen stad Armero tweeënhalf uur na de uitbarsting. Bij de uitbarsting van de Pinatubo in 1991 ontstonden eveneens enorme lahars die de omliggende dorpen wegvaagden. Aanvankelijk leek het aantal slachtoffers van deze totaal onverwachte uitbarsting nog mee te vallen. Door de grootschalige evacuaties waren de meeste dorpelingen al ver verwijderd. De hete modderstromen verrasten dorpen op tientallen kilometers afstand echter volkomen

24 Tuf(steen) Tufsteen, tuf of tuffiet
Sedimentair gesteente van vulkanisch materiaal: vulkanoklastisch gesteente Bestaat voor merendeel uit vulkanische as Afgezet rond stratovulkanen Zachte steensoort: gemakkelijk te bewerken vroeger veel gebruikt als bouwmateriaal Foto J.H. Bulthuis; De Martinitoren in Groningen is gebouwd van tufsteen uit het Duitse Eifelgebergte. Foto: Etruskische graven, uitgehakt in de tufsteenrotsen waarop Orvieto (Umbria) is gebouwd

25 Caldera’s Grote komvormige kraters, gevormd door vulkanische activiteit Ontstaan: afblazen van de vulkaantop voorbeeld Mount Saint Helens Door uitstoot van grote hoeveelheden pyroklastisch materiaal dak van magmakamer wordt niet meer ondersteund  zakt in en stort in magma kamer Als de vulkaantop in de krater stort wordt de kraterpijp geblokkeerd Vorming van een kratermeer omvang: van 2 km tot wel 50 km breed grootste caldera: Yellowstone, 65 km doorsnede Bron foto: De Geo, Havo, systeem aarde, figuur 1.14A Caldera's ontstaan wanneer grote hoeveelheden pyroklastische materialen door een vulkaan worden uitgestoten waardoor het dak van de magmakamer niet meer ondersteund wordt. Hierdoor zakt het dak en valt het in de magma kamer. Deze hele gang van zaken kan best een tijdje duren en vindt vaak plaats in een zogenaamde uitgedoofde vulkaan. Als gevolg van een explosieve vulkaanuitbarsting kan de top van een vulkaan in de krater storten waardoor de kraterpijp geblokkeerd wordt. In de depressie in de vulkaantop die hierdoor veroorzaakt wordt kan een kratermeer gevormd worden. Als de spanning in de vulkaan opnieuw stijgt kan deze op 2 manieren tot uitbarsting komen: er vormt zich een nieuwe vulkaan in de caldera, bijvoorbeeld Vesuvius de hele top van de vulkaan wordt eraf geblazen in de nieuwe uitbarsting, bijvoorbeeld Mount Saint Helens


Download ppt "Vulkanisch vuurwerk HAVO"

Verwante presentaties


Ads door Google