De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Transfusie van bloedproducten bij neonati

Verwante presentaties


Presentatie over: "Transfusie van bloedproducten bij neonati"— Transcript van de presentatie:

1 Transfusie van bloedproducten bij neonati
Inge Van haute Bloedtransfusiecentrum Oost-Vlaanderen

2 Neonatale transfusie Meest intensief getransfundeerd
Pasgeborene op neonatologie: 9% Prematuren met laag GG 10 TF per kind Verscheidenheid aan klinische indicaties Fysiologische en immunologische verschillen  specifieke transfusieregels

3 Neonatale fysiologie Fysiologie hemoglobinegehalte
Geboorte aangepast aan intra-uteriene hypoxie Pasgeborene: Hb 17g/dL (14-20 g/dL) Prematuur: lagere Hb Na 1 à 2 maand fysiologische anemie  RBC productie tgv weefseloxygenatie  inefficiënte EPO productie Pasgeborene: Hb 11.5g/dL (10-18 g/dL) Prematuur: Hb 9.5 g/dL (Fe supplement)

4 Neonatale fysiologie Fysiologie hemoglobinegehalte (2)
Tussen 2de en 6de maand Goede erythropoiese Hb: 12.5 g/dL Totaal bloedvolume pasgeborene 80 mL x gewicht (kg)

5 Specifieke transfusieregels tijdens de neonatale periode
Gebaseerd op fysiologische en immunologische kenmerken specifiek voor de pasgeborene tot 3maand

6 Transfusieregels(2) Mogelijke aanwezigheid van antilichamen (AL) type IgG bij de pasgeborene afkomstig van de moeder (via placenta) AL: anti-D, anti-A, anti-B,... T½ 21 d, weken aanwezig Keuze van bloed: bloedgroep van moeder en kind + maternale antistoffen

7 Transfusieregels(3) Immaturiteit van het immuunsysteem  risico:
Infecties: CMV Keuze van bloed: “CMV negatief “of “gedeleukocyteerd” GvHD Keuze van bloed: “bestraald”

8 Transfusieregels(4) Immaturiteit van ABO systeem
Geen definitieve bloedgroepbepaling Voorproef: opzoeken van de ABO antigenen Tegenproef: opzoeken van natuurlijke anti-A/anti-B Keuze bloed: O negatief of O positief

9 Transfusieregels(5) Immaturiteit van bepaalde systemen:
Bilirubine conjugatie en excretie Risico voor kernicterus Kalium excretie Hyperkaliëmie Keuze van bloed: vers bloed < 5-7 dagen, maximum 48u bestraald

10 Labotesten bij transfusie
Moeder ABO ,Rh D Indirecte coombs: screening irregulaire antistoffen Kind Directe coombs Indien geen staal van moeder: screening irregulaire antistoffen Kruisproef met serum van de moeder of kind bij EC TF

11 Gebruikte bloedproducten in de neonatologie
Gereconstitueerd volbloed Erytrocytenconcentraat Bloedplaatjesconcentraten Plasma Granulocytenconcentraat (uitz. Sepsis)

12 Gereconstitueerd volbloed
Zelden Wisseltransfusie Indirekte hyperbilirubinemie Foetomaternele incompatibiliteit hartfalen Ernstige acute bloedingen Ante-nataal, peri-nataal

13 Gereconstitueerd volbloed (2)
Labo: EC concentraat: O negatief, Kell - , AL compatibel gedeleukocyteerd/CMV – Bestraald Vers < 5d SD-plasma: AB bloedgroep Hematocriet: % Volume: 3 x 80 mL x G (kg)

14 Erytrocytenconcentraat
Meest frequent Indicatie: ernstige anemie Bloedverlies: Acuut massief pre- of perinataal:interne bloedingen, placentaloslating, obstretische accident, foeto-maternele bloedingen... Bloedstaalname

15 Erytrocytenconcentraat(2)
Verhoogde afbraak Immuun hemolytische anemie Congenitale hemolytische anemie Sferocytose, hemoglobinopathie, metabole aandoeningen Infecties Aanmaakstoornis Pure red cell anemie Congenitale infecties (CMV,parvovirus,..) osteopetrosis

16 Erytrocytenconcentraat (2)
Wanneer transfusie? Hemoglobine gehalte Klinische toestand: slechte respiratoire of hemodynamische toestand, geassocieerde ziektes Beenmerg: regeneratiecapaciteit

17 Erytrocytenconcentraat (3)
Wanneer transfusie? Geen TF Bij stabiele prematuren met zelfs lage Hb Ter vervanging van bloed verwijderd door staalname TF als HB <13g/dL en Cyanogene cardiopathie Ernstige hart- en/of longziekte

18 Erytrocytenconcentraat (4)
Wanneer transfusie? TF als Hb <11g/dL en Matige hart- en/of longziekte Tachycardie of tachypnoe tgv anemie Apnoe Chirurgische ingreep TF als Hb < 8g/dL en Gewichtstoename <10g/d TF als Hb < 7g/dL en Reticulocytenaantal < /µL

19 Erytrocytenconcentraat(5)
Selectie EC ABO compatibel met moeder en kind bloedgroep O Resus D compatibel met kind , Kell negatief Resusondergroepen bij voorkeur fenoidentisch Compatibel met de moederlijke AL Gedeleukocyteerd Bestraald < 7d

20 Erytrocytenconcentraat(6)
Aanmaak zuigelingen EC: 50 mL Dosis: mL/kg in 4 tot 6 uur via infuuspomp

21 Bloedplaatjesconcentraat
Indicatie: Ernstige trombopenie met bloedingsrisico Neonatale alloimmune trombocytopenie maternele alloimmunisatie tegen foetale BPL antigenen, >> anti HPA-1a (PLA1 ) IgG antistoffen  placenta  afbraak van foetale BPL Incidentie 1/3000 à 5000 geboorten R/ antigen getypeerde BLP of moeder=donor urgentie: gewone BLP +IVIG

22 Bloedplaatjesconcentraat(2)
Trombocytopenie tgv maternele IgG auto-antilichamen tegen bloedplaatjes Cave bloeding bij bevalling R/ IVIG aan moeder prepartum en baby postpartum Trombopenie tgv sepsis, DIC

23 Bloedplaatjesconcentraat(3)
Wanneer transfusie? PLT <20000/µL Geen TF indien PLT >100000/µL Selectie bloedplaatjesconcentraat Één-donor of standaard Gedeleukocyteerd/CMV negatief Bestraald ABO compatibel (plasma/PAS)

24 Bloedplaatjesconcentraat(4)
Aantal eenheden 1 E = per 50mL 5mL /kg   /µL in ideale omstandigheden

25 Plasma Indicatie: DIC Globaal tekort aan stollingsfactoren
ABO compatibel Dosis: 10 – 15 mL/kg

26 Hemolytische ziekte van de pasgeborene
Bloedgroepincompatibiliteit tussen moeder en kind ABO: meest frequent Incidentie:1/5 Ernstige morbiditeit: 1/3000(moeder O en kind  O) Hyperbilirubinemie en anemie Coombs direct vaak negatief

27 Hemolytische ziekte van de pasgeborene
Resus D incompatibiliteit: anti-D Zelden tgv preventieve toediening van anti-D bij Rh D negatieve moeders bevallen van Rh D positief kind Vaak ernstig Belangrijke en ernstige hemolyse Ernstige hyperbilirubinemie  fototherapie, wisseltransfusie Anemie na enkele weken  epo, TF

28 Hemolytische ziekte van de pasgeborene
Andere bloedgroepen: anti-K, anti-c, anti-E,... Behandeling: Preventief: anti-D Bij moeder: plasma exchange, IVIG Bij foetus: intra-uteriene transfusie, vroegtijdige bevalling Postpartum: wisseltransfusie bij ernstige gevallen, hydrops foetalis

29 Conclusie Transfusie blijft een risico Immunologisch (AL, GvH)
Infectieus (bacterieel, viraal) Metabool (Kalium, bilirubine, glycemie) Verminder de nood aan TF  aantal bloedstalen na geboorte, het kind 3min lager dan de placenta houden Fe, Epo


Download ppt "Transfusie van bloedproducten bij neonati"

Verwante presentaties


Ads door Google